Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Eindafrekening met pepernoten - Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond

Vriendenboek aangeboden aan prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Paperback Nederlands 2019 9789463150460
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Gedurende haar hoogleraarschap aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft van ruim 15 jaar en haar verbondenheid aan het Instituut voor Bouwrecht van meer dan 22 jaar, heeft prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis zich voortdurend beijverd om het bouwrecht – mede binnen de bredere civielrechtelijke context – verder te ontwikkelen en kennisoverdracht aan beroepsbeoefenaren te ­bevorderen. Zij heeft daarbij altijd oog gehad voor het over de grenzen van het juridische en geografische heen kijken en voor het multidisciplinaire en internationale karakter van de bouw.

Monika heeft een onwaarschijnlijke hoeveelheid publicaties op haar naam staan die naast de gehele breedte van het privaatrechtelijke bouwrecht, inclusief het aanbestedingsrecht, ook een substantieel aantal bijdragen in het bredere civiele recht bevat.

Deze bundel bevat maar liefst 65 bijdragen en is een weerspiegeling van zowel het groot aantal mensen uit alle geledingen van het bouwrecht die zij de afgelopen jaren heeft weten te inspireren, alsook een afspiegeling van de breedte van haar expertise en interesse, die veel verder gaat dan enkel het privaatrechtelijk bouwrecht. Het grote aantal bijdragen toont aan hoe geliefd zij is onder haar vakgenoten.

De bijdragen zijn verdeeld over zes delen. Deel 1 start met bijdragen met een historische achtergrond. Vervolgens komt in deel 2 het aanbestedingsrecht aan de orde. Het daaropvolgende deel – deel 3 – bevat bijdragen op het gebied van het privaatrecht en wordt gevolgd door deel 4, met bijdragen op het gebied van het publiekrecht. In deel 5 zijn bijdragen opgenomen die zien op de toekomst van het bouwrecht en deel 6, het laatste deel, bevat bijdragen van diverse aard. Al deze delen reflecteren de brede interesse en het brede terrein van de werkzaamheden van Monika.

Specificaties

ISBN13:9789463150460
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:908
Druk:1
Verschijningsdatum:15-11-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Evelien Bruggeman

Mr. E.M. Bruggeman is werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht.

Andere boeken door Evelien Bruggeman

Inhoudsopgave

Deel 1 - Historisch
Quintilianus 3
Mr. R.G.T. Bleeker
Architectuur als erfgoed. Overpeinzingen over gebouwen die dreigen te verdwijnen 17
Mr. A.A.M. Evers
Bourgondisch bouwmanagement in de middeleeuwen 25
Dr. M. Hurx
Civil law in the age of contradictions 39
Prof. Avv. G. Iudica
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend 49
Mr. ing. C.H.N.M. Petit
De molenaar en de automonteur. Een culturele reflectie op de status van het recht 61
Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
‘Sonder fraude oft bedroch’. Over de praktijk van het publieke bouwrecht in de Noordelijke Nederlanden tot 1650 73
Prof. dr. G. van Tussenbroek

Deel 2 - Aanbesteding
Aanbesteding en de toewijzing van schaarse rechten 91
Prof. mr. J.M. Hebly
Het proces-verbaal als hart van de gunningsbeslissing 101
Mr. J.F. van Nouhuys
Het vizier op de wezenlijke wijziging. Daar waar het aanbestedingsrecht tegen het burgerlijk recht aan schuurt 113
Prof. mr H.D. van Romburgh
Dilemma’s tijdens het aanbesteden - het waardenperspectief van de publieke opdrachtgever 123
Prof. dr. ir. L. Volker

Deel 3 - Privaatrecht
Legal and Professional Privilege - Common Law v Civil Law a comparison 139
Mr. R. Bailey
Risicoreductie bij grote geïntegreerde contracten 149
Mr. B. van den Berg
Het alliantiedomein als variabele grootheid 163
Em. prof. mr. M.A.M.C. van den Berg en mr. B.C.L. van den Berg
In hoeverre kunnen juridische remedies van de aannemer contractueel uitgesloten worden? 175
Mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland
De vaststellingsovereenkomst als instrument bij de uitleg en uitvoering van de bouwovereenkomst bij complicaties in de bouw 197
Prof. mr. J.M. van Dunné
Tekortkoming in een DBFM(O) project 209
Mr. D.J.L. van Ee MRE
Differing site conditions 219
Prof. dr. jur. B Fuchs
Het cont(r)act in de bouwketen 229
Mr. B.E. Hertstein
Waarde creëren door veranderende rollen! 249
Mr. G.J. Huith
Towards a reform of Belgian law on obligations? Impact for the construction industry 265
Prof. dr. B. Kohl
Insights into Dutch Construction Law 273
Prof. dr. A. Lavers
De verplichtingen van de opdrachtgever en het schuldeisersverzuim. Enkele bouwrechtelijke discussies 285
Mr. Y.R.R.R. de Mul
Naar evenwichtige voorwaarden bij het contracteren van infrastructurele projecten in Nederland 299
Mr. D.C. Orobio de Castro
Où en est le droit français de la construction? 309
Prof. H. Périnet- Marquet
Drie ankers voor de adviseur 317
Mr. F.R.A. Schaaf
Some observations on technical standards in construction 327
Prof. dr. iur. H. Stöckli
Directe schade in het bouwcontractenrecht 337
Mr. dr. H.P.C.W. Strang
Toerekening van onachtzaamheid. Over de draagplicht van pech 355
Mr. dr. F.J. van Velsen
Het conformiteitsvereiste als toetsingsmaatstaf voor de niet behoorlijke nakoming bij aanneming van werk in de bouwsector 381
Mr. P. Vermeij
Onbeperkte aansprakelijkheid beperkt houdbaar 397
Mr. A.M.J. Vos

Deel 4 - Publiekrecht
Van planschadevergoeding naar nadeelcompensatie 419
Prof. dr. ir. A.G. Bregman
Geïntegreerde flexibiliteit. De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet en de verdeling van vergunningen in geïntegreerde contracten 431
Mr. J.J. Karens
Duurzame ontwikkeling, een kwestie van balans 443
Mr. A.Z.R. Koning
De varkenscyclus ofwel de evenwichtskunst in het recht 461
Em. prof. mr. D.A. Lubach
Privaatrecht in het hart van het publiekrechtelijk bouwrecht 471
Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Aansprakelijkheid van gemeenten voor onrechtmatige beslissingen over bouwen onder de Omgevingswet 481
Prof. mr. dr. B.J. Schueler
Onderhoudsbeurt voor instrumentarium grondbeleid 495
Prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw

Deel 5 - De toekomst van het bouwrecht
Vruchtbaar samenwerken bij infra-projecten. Een nieuw evenwicht tussen markt, recht en ethiek 515
Ir. M. Aalstein
Legal Aspects of Building Information Modeling (BIM) in Austria. Challenges in drafting contracts regarding digital construction projects 539
RA Bmstr. DI (FH) Dr. T. Anderl & RA Dr. M. Müller, Bakk
De wet Kwaliteitsborging en de 5%-regeling bij de oplevering van nieuwbouwwoningen 553
Mr. H.L. van der Beek
Kwaliteit van bouwen 569
Mr. L.C. van den Berg
Bouwen in een circulaire stad 579
Mr. A.A. Jurgens - Boot
Het leerstuk van de uitleg en de consumentennieuwbouw - naar een wijze van uitleg van de overeenkomst? 595
Mr. dr. E.M. Bruggeman
Praktische reflectie op recente ontwikkelingen van bouwteams: het vervolg op de Monografie Bouwteam 615
Mr. A.M.B. Chao
Bouwtoezicht: van publiek naar publiek-privaat 635
Ir. H.C.M. van Egmond
Duurzaam contracteren in de circulaire bouwpraktijk: verdienstelijking als aanjager? 651
Prof. mr. dr. S. van Gulijk
De herziening van de UAV-GC 2005 663
Mr. W.J.M. Herber
Iene Miene Mutte. Over de tools om een beter doordachte contractkeuze te maken voor het project: modulair contracteren 681
Ir. L.P.I.M. Hombergen
Naar een permanente commissie voor coherente juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw 687
Prof. mr. C.E.C. Jansen
Het bouwteam als brug tussen de UAV 2012 en UAV-GC 2005? 699
Drs. ing. J.N. de Koning
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Systeemcollisie continued? 711
Mr. H.C.W.M. Moesker
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de grote sprong voorwaarts? 723
Prof. dr. A.R. Neerhof
Samenwerken - een kwestie van vertrouwen: een zoektocht naar een dilatatievoegprofiel ter overbrugging van de kloof tussen opdrachtgever en aannemer 747
Mr. C.H.J. Thomas en mr. A.G.J. van Wassenaer
Collectieve aansprakelijkheid van BIMmende ontwerpteams 763
Mr. A.M. Ubink
Hypotheekhouders in de circulaire economie 775
Prof. mr. A.A. van Velten
De bodem in de UAV-GC 2005: goede grond voor herziening 781
Mr. D.E. van Werven

Deel 6 - Diversen
Geen wettelijke samenloop van verzekeringen, dan ook geen onderlinge draagplicht voor verzekeraars 801
Mr. P.E.A. Chao
Bouwrecht doceren aan niet-juridische studenten 823
Mr. dr. F.A.M. Hobma
Wel bevoegd maar niet bekwaam? 837
Mr. K.E. Mollema en mr. J.S. van Luik
Proactief contracteren en contractbeheersing in de bouw 845
Mr. M.C.J. Nagelkerke
De Raad is zonder meer in staat zuiver juridische geschillen te beslechten. Enkele opmerkingen over overwegingen ten overvloede 859
Mr. S.J.H. Rutten
De zelfrijdende rechter is vooralsnog een simpele ziel 873
Prof. mr. J. Struiksma
Bouwstenen voor het interlandelijk adoptierecht 881
Em. prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Dienstbaar in een ontwerpgerichte ingenieursomgeving 889
Prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Eindafrekening met pepernoten - Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond