Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

VPS Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid 2022/2023 Theorieboek

Theorieboek

Paperback Nederlands 2022 9789463173148
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit studieboek richt zich op het examen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 5 van de Associatie voor Examinering. Voor studenten VPS is dit het enige studieboek dat de complete studiestof van deze opleiding dekt. Het is gebaseerd op het examenprogramma van 1 januari 2022.

Het boek kenmerkt zich door helder taalgebruik. Ook de opmaak, de vele voorbeelden, de kernwoorden buiten de tekst en het uitgebreide register ondersteunen studenten bij het leren. Bij dit theorieboek hoort een opgavenboek met toetsvragen voor elk hoofdstuk, in de vorm van open vragen en multiplechoicevragen.

Op de bijbehorende digitale leeromgeving is veel aanvullend studiemateriaal te vinden. Studenten kunnen deze studiemethode afsluiten met een online examentraining op de website www.examentrainingen-associatie.nl. Daar zijn ook oefenexamens te vinden, waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op het online examen.

Specificaties

ISBN13:9789463173148
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:419
Druk:1
Verschijningsdatum:15-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Dick in 't Veld

Dick in 't Veld is directeur van Accountantskantoor In 't Veld in Dordrecht. Hij is als parttime docent Loonheffingen verbonden aan opleidingsinstituut Markus Verbeek Praehep bv. Tevens is hij lid van de examencommissie voor payroll-examens van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Deze landelijke organisatie neemt examens voor salarisadministrateurs en -adviseurs af op verschillende niveaus: - Basiskennis Loonadministratie - Praktijkdiploma Loonadministratie - Vakopleiding Payroll Services Dick in 't Veld is naast accountant en belastingadviseur al tientallen jaren opleider en examinator.

Andere boeken door Dick in 't Veld

Inhoudsopgave

Voorwoord V

1 Inleiding tot het Nederlandse recht 1
1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 1
1.2 Indeling van het recht 3
1.3 Regels in het recht 5
1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke macht 5
1.3.2 Plaats van het recht 6
1.3.3 Hoger beroep en cassatie 9
1.3.4 De voorlopige voorziening, het kort geding 10
2 Het arbeidsprocesrecht 11
2.1 Relatieve en absolute competentie in het arbeidsrecht 11
2.2 De dagvaardingsprocedure 12
2.3 De voorlopige voorziening 14
2.4 De verzoekschriftprocedure 15
2.5 Executeren van de rechterlijke uitspraak 16
2.6 Beslag 17
2.7 Mediation, bindend advies en arbitrage in arbeidszaken 19
3 De arbeidsovereenkomst: een inleiding 21
3.1 De arbeidsovereenkomst 21
3.2 Aanneming van werk en overeenkomst van opdracht 23
3.2.1 Aanneming van werk 23
3.2.2 Overeenkomst van opdracht 24
3.3 Bijzondere arbeidsrelaties 25
3.3.1 Arbeidsovereenkomst voor fulltimers en parttimers 25
3.3.2 Oproepovereenkomst 25
3.3.3 Detacheringsovereenkomst 27
3.3.4 Uitzendovereenkomst 28
3.3.5 Payrolling 28
3.4 Rechtsvermoedens 29
3.5 Partijen bij een arbeidsovereenkomst 30
3.5.1 Minderjarigen 30
3.5.2 Echtgenoten 31
3.6 Sollicitatieprocedure 31
3.7 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde/bepaalde tijd 32
3.8 Nog enkele bijzondere arbeidsrelaties 37
3.8.1 Gemengde contracten 37
3.8.2 Stageovereenkomst 37
3.8.3 Statutair directeur 37
3.8.4 Buitenlanders 38
4 De arbeidsovereenkomst: totstandkoming en verplichtingen 39
4.1 Totstandkoming van de arbeidsovereenkomst 39
4.2 Loon 40
4.2.1 Loonbetaling 40
4.2.2 Vormen van loon 41
4.2.3 Minimumloon en minimumvakantiebijslag 42
4.2.4 De besteding van het loon 43
4.2.5 Loonstrook 44
4.3 Arbeid 44
4.4 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 45
4.4.1 Goed werkgeverschap 45
4.4.2 Goed werknemerschap 46
4.5 Aansprakelijkheid voor schade 46
4.5.1 Aansprakelijkheid werkgever 46
4.5.2 Aansprakelijkheid werknemer 48
4.6 Specifieke onderwerpen met betrekking tot loonbetaling 49
4.6.1 Verrekening 49
4.6.2 Sanctie bij niet-tijdige loonbetaling 50
4.6.3 Loonbeslag 50
4.6.4 Verjaring van de loonvordering en de vakantiebijslag 51
5 De arbeidsovereenkomst: loondoorbetaling 53
5.1 De verplichting tot loondoorbetaling 53
5.2 Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 54
5.2.1 Algemeen 54
5.2.2 Omvang 55
5.2.3 Periode 55
5.2.4 Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid? 56
5.2.5 Geen recht op loondoorbetaling 58
5.2.6 Preventie 60
5.3 Loondoorbetaling bij vakantie en arbeidstijdverkorting 61
5.3.1 Recht op vakantie 61
5.3.2 Opbouw vakantiedagen 63
5.3.3 Vakantieregeling 64
5.4 Vakantieregeling zonder cao 65
5.5 Arbeidstijdverkorting 66
6 De arbeidsovereenkomst: bijzondere bedingen 67
6.1 Het boetebeding 67
6.2 Het concurrentiebeding 68
6.3 Het relatiebeding 70
6.4 Het aftroggelbeding 71
6.5 Het proeftijdbeding 71
6.6 Het geheimhoudingsbeding 73
6.7 Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden 74
6.8 Het nevenactiviteitenbeding 75
6.9 Klokkenluidersregeling 76
6.10 Overgang van ondernemingen 76
7 Einde van de arbeidsovereenkomst: een inleiding 81
7.1 Het stelsel van het Nederlandse ontslagrecht 81
7.2 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 81
7.3 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 83
7.3.1 Einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 83
7.3.2 Opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de werknemer 85
7.3.3 Einde van de arbeidsovereenkomst door overlijden 85
7.3.4 Ontbindende voorwaarde 86
8 Opzegging door de werkgever 89
8.1 Procedure bij opzegging door de werkgever 89
8.1.1 Opzegging van de arbeidsovereenkomst 89
8.1.2 Ontslagvergunning aanvragen bij UWV 90
8.1.3 Toetsing door UWV 91
8.2 Gronden voor het aanvragen van een ontslagvergunning 92
8.2.1 Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 92
8.2.2 Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 93
8.3 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter 93
8.4 Faillissement, surseance van betaling en WSNP 95
8.5 Het afspiegelingsbeginsel 97
8.6 Wet melding collectief ontslag 99
8.7 Beëindiging in verband met of na pensioen-/AOW-gerechtigde leeftijd 100
9 Door de werkgever gegeven ontslag 103
9.1 Ontslag op staande voet 103
9.2 Transitievergoeding 105
9.3 Vernietiging van het ontslag door de werknemer 108
9.4 Onregelmatige opzegging 109
10 Bijzondere opzegverboden 111
10.1 Limitatieve opsomming bijzondere opzegverboden 111
10.1.1 Bijzonder opzegverbod tijdens ziekte 112
10.1.2 Bijzonder opzegverbod wegens zwangerschap en bevallingsverlof 112
10.1.3 Bijzonder opzegverbod wegens verlofverzoek 112
10.1.4 Bijzonder opzegverbod wegens vervullen bepaalde functie 113
10.1.5 Overige bijzondere opzegverboden 113
10.2 Uitzonderingen op de bijzondere opzegverboden 114
10.3 Gevolgen opzeggen in strijd met opzegverbod 114
10.4 Reflexwerking opzegverbod 115
11 De collectieve arbeidsovereenkomst 117
11.1 Wat is een cao? 117
11.2 Verschillende soorten cao’s 118
11.3 Uitleg van de cao 119
11.4 Cao-partijen 120
11.5 Bepalingen in strijd met de cao 120
11.6 Werking van de cao 120
11.7 Gebondenheid aan de cao 123
11.8 Algemeen verbindend verklaren 124
11.9 Cao-loze periodes 125
11.10 Sociaal plan 126
12 Wet arbeid en zorg 127
12.1 Verlof bij zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 127
12.2 Calamiteitenverlof 130
12.3 Kortdurend en langdurend zorgverlof 131
12.4 Ouderschapsverlof 133
12.5 Loopbaanonderbreking 134
12.6 Politiek verlof 134
13 Wetgeving rond arbeidstijd, arbeidsomstandigheden en arbeidsduur 135
13.1 Arbeidstijdenwet 135
13.2 Arbeidsomstandighedenwet 138
13.3 Wet flexibel werken 143
14 Wetten rond gelijke behandeling 145
14.1 Algemene wet gelijke behandeling 145
14.2 Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid 147
14.3 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid 147
14.4 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 148
14.5 Het College voor de rechten van de mens 149
15 Wet op de ondernemingsraden 151
15.1 Instelling ondernemingsraad 151
15.2 Personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering 152
15.3 Centrale ondernemingsraad, groepsondernemingsraad en Europese ondernemingsraad 153
15.4 Samenstelling ondernemingsraad 155
15.5 De organisatie van een ondernemingsraad 156
15.6 Bijzondere bevoegdheden ondernemingsraad 158
16 Pensioenwetgeving 163
16.1 Inleiding 163
16.2 Van verleden tot heden 163
16.3 De pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel 165
16.4 Soorten pensioenfondsen 166
16.5 Wet- en regelgeving 166
16.5.1 Pensioenwet (Pw) 167
16.5.2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf) 167
16.5.3 Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) 168
16.5.4 Wet pensioencommunicatie 168
16.6 Informatieplicht werkgever 168
16.7 Soorten pensioenovereenkomsten 169
16.7.1 De uitkeringsovereenkomst 169
16.7.2 De beschikbarepremieovereenkomst 170
16.7.3 De kapitaalovereenkomst 170
16.8 Opbouw van pensioen 170
16.8.1 De eindloonregeling 170
16.8.2 De middelloonregeling 172
16.8.3 De beschikbarepremieregeling 172
16.9 Pensioengrondslag 173
16.10 De zelfstandige en zijn pensioen 174
16.11 Toezicht 175
16.12 Begrippen uit de pensioenregelgeving 176
16.13 Overzicht pensioenen 177
16.14 Informatieplicht pensioenuitvoerder 179
16.15 Pensioenopbouw bij de eindloonregeling 179
16.16 Pensioenopbouw bij de middelloonregeling 180
16.17 De deeltijdfactor 181
16.18 Aantal pensioenjaren 181
16.19 Inkoop fictieve deelnemingsjaren 181
16.20 Grenzen aan de pensioenopbouw 183
16.21 Slapersrechten 183
16.22 Keuzes bij ingang van het ouderdomspensioen 183
16.23 Nog meer begrippen 186
16.24 De naslagwerken 186
17 De sociale verzekeringen 189
17.1 De volksverzekeringen 190
17.2 De werknemersverzekeringen 192
17.3 De sociale voorzieningen 193
17.4 De Zvw (Zorgverzekeringswet) 197
17.5 De premiebetaling 198
17.6 Gemoedsbezwaren 199
17.7 Vrijwillige verzekering 202
17.8 Uitvoering sociale zekerheid 202
17.9 Toezicht sociale zekerheid 204
17.10 Bezwaar aantekenen 206
17.11 Overzicht verzekeringsplicht 206
17.12 Verzekeringsplicht 208
17.13 Premieplicht 208
17.14 Bijzonderheden vrijwillige verzekering 209
17.15 Sociale en particuliere verzekeringen 212
17.16 Oneens met de uitvoeringsinstantie 212
18 De volksverzekeringen 215
18.1 Inleiding 215
18.2 Premieheffing 216
18.3 Ontheffing verzekeringsplicht 216
18.4 Boetes en maatregelen 217
18.5 De AOW-verzekering 218
18.5.1 Verzekeringsplicht AOW 218
18.5.2 De AOW-uitkering 222
18.5.3 Samenwonen 227
18.5.4 Wijzigingen in de AOW 231
18.5.5 Soorten en hoogte AOW-pensioenen (afgestemd op het sociaal minimum) 233
18.6 Algemene nabestaandenwet 233
18.6.1 Anw-verzekerden 233
18.6.2 Overzicht Anw-recht of geen recht 234
18.6.3 Soorten Anw-uitkeringen 234
18.6.4 Anw en andere inkomsten 235
18.6.5 Einde Anw-uitkering 235
18.6.6 Vrijwillige verzekering, inhoudingen op de Anw-uitkering, overlijdensuitkering 236
18.6.7 Scheiding en Anw 236
18.6.8 Samenwonen en Anw 236
18.6.9 Wezenuitkering voor 16-20-jarigen 236
18.6.10 Overgangsrecht AWW 237
18.7 Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 237
18.7.1 De kindregelingen 237
18.7.2 Kinderbijslag 237
18.7.3 De hoogte van de kinderbijslag 238
18.7.4 Dubbele kinderbijslag 239
18.7.5 Beëindiging kinderbijslag 240
18.8 Overzicht volksverzekeringen 241
18.9 Sociale Verzekeringen Almanak 242
18.10 Wettenbundel 242
19 Ziekte en zwangerschap 243
19.1 De Zorgverzekeringswet (Zvw) 243
19.1.1 Doelgroep Zorgverzekeringswet 243
19.1.2 Premiebetaling aan zorgverzekeraar 244
19.1.3 Overzicht soorten Zvw-polissen 244
19.1.4 Zvw-bijdrage aan Belastingdienst 244
19.1.5 Basispakket en aanvullend pakket Zvw 245
19.1.6 Zorg aanvragen vanuit de Zvw 246
19.1.7 Zorgtoeslag 246
19.2 Loondoorbetaling bij ziekte 246
19.2.1 Loondoorbetalingsplicht 246
19.2.2 Cao’s 246
19.2.3 Wachttijd 104 weken 247
19.2.4 Overzicht geen recht op loondoorbetaling bij ziekte 248
19.2.5 Second opinion 248
19.2.6 Verplichtingen werkgever tijdens ziekte 248
19.2.7 Overlijdensuitkering 249
19.3 De Ziektewet als het dienstverband voortduurt 249
19.3.1 Zwangerschap of bevalling 250
19.3.2 Orgaandonatie 251
19.3.3 De no-riskpolis 251
19.3.4 Compensatieregeling oudere werknemers 253
19.3.5 De hoogte en de duur van de ZW-uitkering 253
19.3.6 Ziekteperiodes optellen 254
19.3.7 De verkorte wachttijd voor de WIA 254
19.4 Re-integratie tijdens ziekte 255
19.4.1 Bedrijfsarts of arbodienst 255
19.4.2 De ziekmelding bij UWV 255
19.4.3 Wanneer is er een re-integratieplicht? 256
19.4.4 Partijen bij de re-integratie 257
19.4.5 Re-integratie binnen het bedrijf 261
19.4.6 Re-integratie buiten het bedrijf 262
19.4.7 Stappenplan bij ziekte 266
19.4.8 De ZW-uitkering 267
19.4.9 Een zieke werknemer met een werkgever die eigenrisicodrager voor de ZW is 268
19.5 De Ziektewet als er geen werkgever is 269
19.5.1 Het contract loopt af tijdens de ziekte 269
19.5.2 Ziekte binnen 4 weken na afloop van een arbeidsovereenkomst 269
19.5.3 Ziekte bij een WW-uitkering 270
19.5.4 Ziek binnen 4 weken na afloop van een WW-uitkering 271
19.5.5 De WW-uitkering stopt en er is nog sprake van ziekte 271
19.5.6 Een zieke uitzendkracht 271
19.5.7 Een zieke oproep- of invalkracht 271
19.5.8 Een zieke met een fictief dienstverband 272
19.5.9 Een zieke met onbetaald verlof 272
19.5.10 Wachtdagen ZW 273
19.5.11 Iemand met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering die ziek wordt 273
19.6 Tijdens de ZW-periode 273
19.6.1 Betaling ZW-uitkering 273
19.6.2 Hoogte ZW-uitkering 274
19.6.3 Inkomsten uit arbeid en de ZW-uitkering 274
19.6.4 Toeslag van UWV 275
19.6.5 Zorgverzekering en zorgtoeslag 275
19.6.6 Pensioenopbouw 275
19.6.7 Re-integratie tijdens de ZW-uitkering 275
19.6.8 De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling 276
19.6.9 Passend werk 278
19.6.10 Aanvullende afspraken met zieke uitzendkrachten 278
19.6.11 Eigen bedrijf starten vanuit een ZW-uitkering 278
19.6.12 Evaluatie 279
19.6.13 Verplichtingen tijdens de ZW-periode 279
19.6.14 Rechten tijdens een ZW-uitkering 280
19.6.15 Einde ZW-uitkering 280
19.7 Werkvoorzieningen 281
19.8 Vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet 281
19.9 Doelgroep Ziektewet 282
19.10 Zwangerschaps- en bevallingsuitkering doelgroep Ziektewet 282
19.10.1 Wet arbeid en zorg (Wazo) 282
19.10.2 Zwangerschapsgerelateerde klachten 284
19.11 Overzicht uitkeringen bij kortdurende ziekte 285
19.12 Zorgverzekeringswet 286
19.13 Loondoorbetalingsplicht werkgever 286
19.14 Bijzonderheden Ziektewet 286
19.15 Ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling 287
19.16 Weigeren Ziektewetuitkering 288
19.17 Het begrip arbeidsongeschiktheid 288
19.18 De vrijwillige Ziektewetverzekering 289
19.19 Regelgeving re-integratie 290
20 Langdurende arbeidsongeschiktheid 291
20.1 De Wet langdurige zorg (Wlz) 291
20.1.1 Doel Wlz 291
20.1.2 Volksverzekering 291
20.1.3 Indicatie 292
20.1.4 Budget 292
20.1.5 Eigen bijdrage 292
20.2 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 293
20.2.1 Doel van de WIA 293
20.2.2 Twee regelingen 293
20.2.3 Overlijdensuitkering 296
20.2.4 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 296
20.2.5 Eigen risico dragen 296
20.3 WAO 297
20.3.1 WAO bestaat nog 297
20.3.2 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 297
20.4 Wajong 297
20.5 WAZ 299
20.6 Het begrip ‘dagloon’ 299
20.6.1 Dagloonbegrip 299
20.6.2 Inkomen in het refertejaar 300
20.6.3 Bepaling dagloon 300
20.7 Overzicht uitkeringen bij langdurende arbeidsongeschiktheid 301
20.8 Bijzonderheden WIA en WAO 302
20.8.1 De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling 302
20.8.2 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 303
20.8.3 Correctie dagloon 303
20.8.4 Het arbeidsverleden 303
20.8.5 Verzorgingsforfait en mantelzorgforfait (art. 15 lid 4 tot en met 8 WIA) 304
20.8.6 De WIA-uitkering 304
20.8.7 Pensioenopbouw 306
20.8.8 Soorten WAO-uitkeringen 306
20.8.9 Eigen risico WGA 307
20.9 Overige wetgeving 307
20.9.1 Wajong 307
20.9.2 WAZ 308
20.9.3 IOAW en IOAZ 308
20.9.4 Wazo 308
20.9.5 Sociale Verzekeringen Almanak 308
21 Werkloosheid en Toeslagenwet 309
21.1 Inleiding 309
21.2 Verzekerden voor WW 309
21.2.1 Doel Werkloosheidswet 309
21.2.2 Overzicht WW-verzekering 310
21.3 Het recht op een WW-uitkering 312
21.3.1 Overzicht recht op WW 312
21.3.2 Referte-eisen 313
21.3.3 Dagen waarover loon is ontvangen 313
21.3.4 Het verzorgings- en mantelzorgforfait 313
21.4 Duur en hoogte van de WW-uitkering 314
21.4.1 Het arbeidsverleden 314
21.4.2 Overzicht uitkeringsduur en uitkeringshoogte 315
21.5 Bijzonderheden tijdens de WW-uitkering 317
21.5.1 Ziekte en overlijden tijdens WW 317
21.5.2 Passende arbeid 317
21.5.3 Gedeeltelijk gaan werken 317
21.5.4 Proefplaatsing 318
21.5.5 Starten als zelfstandige 319
21.5.6 Uitsluitingsgronden 319
21.6 Beëindiging van de WW-uitkering 320
21.6.1 Overzicht einde WW 320
21.6.2 Herleving van de uitkering 320
21.7 Onderbrekingswerkloosheid 320
21.7.1 Verkort werken of onwerkbaar weer 320
21.7.2 Achterstallig loon 321
21.8 Overzicht Werkloosheidswet 322
21.9 De Toeslagenwet 322
21.9.1 Doel Toeslagenwet 322
21.9.2 Hoogte van de aanvulling 323
21.9.3 Maximumtoeslag 323
21.9.4 Vrij laten van inkomen 323
21.9.5 Geen toeslag 324
21.10 Bijzonderheden Werkloosheidswet 325
21.10.1 Arbeidsurenverlies 325
21.10.2 Opeenvolgend urenverlies 325
21.10.3 Verwijtbaar werkloos 326
21.10.4 De beëindigingsovereenkomst 327
21.10.5 De referte-eisen 327
21.10.6 Uitsluitingsgronden 328
21.10.7 Het WW-fonds 328
21.10.8 Re-integratie 328
21.10.9 Vanuit WW starten als zelfstandige 329
21.10.10 Herleving 330
21.10.11 Overname verplichtingen door UWV 330
21.11 Aanvullende bijzonderheden bij de WW-uitkering 330
21.12 De wettenbundel 331
21.12.1 Wet- en regelgeving 331
21.12.2 Werkloosheidswet 331
21.12.3 Beleidsregels toepassing art. 24 en 27 WW (niet in wettenbundel) 331
21.12.4 Toeslagenwet 332
21.13 Sociale Verzekeringen Almanak 332
22 Subsidies en toeslagen 333
22.1 Inleiding 333
22.2 Verlagen van de werkgeverslasten 333
22.3 Voorzieningen voor de werkgever 334
22.4 Subsidieregeling praktijkleren 346
22.5 Regelingen voor werknemers 348
22.6 Indicatie beschut werk 349
22.7 Individuele voorzieningen voor werknemers 349
22.8 Inkomensafhankelijke regelingen 353
22.8.1 Huurtoeslag 353
22.8.2 Zorgtoeslag 354
22.8.3 Kinderopvangtoeslag 354
22.8.4 Kindgebonden budget 355
22.9 Overzicht subsidies en toeslagen 356
22.10 De wettenbundel 357
22.10.1 Werkloosheidswet (WW) 357
22.10.2 Wet op de loonbelasting 1964 357
22.10.3 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 358
22.10.4 Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 358
22.10.5 Ziektewet (ZW) 358
22.10.6 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 359
22.10.7 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 359
22.10.8 Re-integratiebesluit 360
22.10.9 Re-integratieregeling 360
22.10.10 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 360
22.10.11 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) 361
22.10.12 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 361
22.10.13 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 361
22.10.14 Wet op het kindgebonden budget 361
22.10.15 Wet kinderopvang 362
22.10.16 Besluit kinderopvangtoeslag 362
22.10.17 Regeling Wet kinderopvang 362
22.11 Wet Studiefinanciering 2000 362
22.12 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 363
22.13 Bijzonderheden ouderenkorting 363
22.14 Overig naslagmateriaal 363
23 Internationale sociale zekerheid 365
23.1 Inleiding 365
23.2 Verordeningen, verdragen en afspraken 365
23.2.1 Verordening 1408/71 en Verordening 574/72 367
23.2.2 Verordening 883/2004 en Verordening 987/2009 367
23.2.3 Onderdanen van niet-EU-landen 367
23.3 Sociale zekerheid in de EU 367
23.3.1 Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 367
23.3.2 De vier hoofdbeginselen 368
23.3.3 Vrij verkeer van EU-burgers 368
23.3.4 Landen die een overeenkomst met de EU hebben 369
23.3.5 Landen zonder overeenkomst met de EU 370
23.3.6 Werken in Nederland 371
23.3.7 Coördinatie EU-regels 372
23.3.8 Woonplaats 373
23.3.9 Nationale hulpmiddelen 374
23.3.10 Europese hulpmiddelen 374
23.3.11 Betrekkingen met niet-EU-landen 375
23.3.12 Definities 375
23.4 De volksverzekeringen 378
23.4.1 Internationale detachering 378
23.4.2 Permanent buiten Nederland wonen of werken 380
23.4.3 Werken als zelfstandige of artiest 382
23.4.4 Vrijwillige verzekering voor de volksverzekeringen 383
23.4.5 AOW inkopen bij komst naar Nederland 385
23.5 Ziektekosten en ouderschap 387
23.6 Ziekte en werken 388
23.6.1 Verzekerd voor ziekte in Nederland 388
23.6.2 Verzekerd voor ziekte in een EU/EER-land of Zwitserland 389
23.6.3 Verzekerd voor ziekte in een verdragsland 389
23.6.4 Verzekerd voor ziekte in een niet-verdragsland 390
23.7 Langdurende arbeidsongeschiktheid 390
23.7.1 Arbeidsongeschiktheid en werken in Nederland 390
23.7.2 Verzekerd in EU/EER of Zwitserland 390
23.7.3 Arbeidsverleden in een verdragsland 391
23.7.4 Verzekerd voor arbeidsongeschiktheid in een niet-verdragsland 392
23.8 Werkloosheid 393
23.8.1 Verzekerd en wonend in Nederland 394
23.8.2 Verzekerd in Nederland, wonend in EU/EER of Zwitserland 395
23.8.3 Verzekerd in Nederland, wonend in een verdragsland 395
23.8.4 Verzekerd in Nederland, wonend in een niet-verdragsland 396
23.8.5 Wonend in Nederland, verzekerd in EU/EER of Zwitserland 396
23.8.6 Wonend in Nederland, verzekerd in een verdragsland 397
23.8.7 Wonend in Nederland, verzekerd in een niet-verdragsland 397
23.8.8 Werkloze grensarbeiders 397
23.8.9 Een Nederlandse werkgever gaat failliet 400
23.8.10 Exporteren van de WW-uitkering 402
23.9 Bijzonderheden internationale sociale zekerheid 403
23.9.1 Uitkeringen bij overlijden 403
23.9.2 Pensioenen 403
23.9.3 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 406
23.9.4 Werknemersverzekeringen exporteren 407
23.9.5 Inschrijven in de RNI 407
24 Examentraining 409

Index 411

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        VPS Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid 2022/2023 Theorieboek