Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Paperback Nederlands 2010 9789490962012
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Op vrijdag 12 november 2010 vond het symposium 'De arbeidsongeschiktheidsverzekering' plaats. Het symposium werd georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Medewerking aan het symposium werd verleend door de Master Verzekeringskunde van UvA Amsterdam Business School, de Open Universiteit en het Eggens Instituut voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam.

In deze bundel treft u vier van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

In de bijdragen wordt wetenschappelijke diepgang gecombineerd met praktische toepasbaarheid. Naast het weergeven van de 'state of the art' is beoogd zo veel mogelijk bruikbare oplossingen te geven voor problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn en zijn tevens - voor zover toepasselijk - kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen geplaatst.

Specificaties

ISBN13:9789490962012
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:91
Druk:1
Verschijningsdatum:1-3-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 De rol van het inkomen in de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering - Mr. P.M. Leerink
1.1 Inleiding
1.2 Het arrest van 6 juni 2003
1.3 De opvattingen in de literatuur en feitenrechtspraak nadien
1.4 Het arrest van 3 oktober 2008
1.5 Het arrest van 17 oktober 2008
1.6 Reacties in de literatuur na de arresten van 3 en 17 oktober 2008
1.7 Ontwikkelingen na oktober 2008 in de lagere rechtspraak
1.8 Commentaar op deze recente rechtspraak
1.9 Een nadere analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad
1.10 Slotsom

2 Grondrechten en de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering - Mr. J.T.J.A. Klijn
2.1 Inleiding
2.2 Terugblik op de sociale verzekeringen
2.3 De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
2.4 Persoonlijkheidsrechten
2.5 Verklaring
2.5.1 Het internationale recht
2.5.1.1 Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM 1948)
2.5.1.2 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
2.5.1.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
2.5.1.4 Jurisprudentie van het EHRM
2.5.2 Het nationale recht
2.5.2.1 De totstandkoming van art. 10 en 11 Gw
2.5.2.2 Das Grundgesetz
2.5.2.3 Geschiedenis van grondrechten
2.5.2.4 De Nederlandse situatie
De wetgeving
De jurisprudentie
De rechtsliteratuur
2.5.3 Het supranationale recht
2.6 Beperking van persoonlijkheidsrechten
2.7 Praktische toepassing
2.8 Conclusie

3 Het omgaan met medische gegevens in de claimbehandeling - Mr. B. Holthuis
3.1 Inleiding
3.2 De AOV-polis: kader
3.3 Inzage in de patiëntenkaart
3.4 Wet bescherming persoonsgegevens en het inzagerecht
3.5 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 2010
3.6 De tuchtrechtspraak
3.7 Conclusie

4 De berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid bij particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Mr. E.J. Wervelman
4.1 Inleiding
4.2 Drie fases ter vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
4.2.1 Fase I: het in kaart brengen van de beperkingen door een medicus
4.2.2 Fase 2: de vaststelling van de beperkingen voor arbeidswerkzaamheden
4.2.2.1 Welke beperkingen zijn gedekt?
4.2.3 Fase 3: de inschatting van de mate van arbeidsongeschiktheid door de arbeidsdeskundige
4.2.3.1 (Derving van) inkomen ter bepaling mate van arbeidsongeschiktheid?
4.3 Conclusie

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De arbeidsongeschiktheidsverzekering