Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs; Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Parlementaire geschiedenis

Paperback Nederlands 2012 9789490962654
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de niet-openbare arbeidsbemiddeling geregeld. Deze wet is een aantal keren gewijzigd. Een recente wijziging hangt samen met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen en het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen). In dit boekje wordt de parlementaire geschiedenis van deze wijziging behandeld. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de parlementaire stukken is regelmatig verwezen naar andere wetteksten. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wetteksten in kaders toegevoegd. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Inhoudsopgave
Lijst van afkortingen
Voorwoord

1 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – algemeen
1. Inleiding
Advies CBP
2. Boete voor inlener en uitlener in verband met registratieplicht
2.1 Inleiding
2.2 Het doel van de registratieplicht
2.3 Internationaalrechtelijke aspecten
2.4 Voor wie geldt de registratieplicht
2.5 De handhaving van de regeling
2.6 Waarom een bestuurlijke boete
2.7 De hoogte van de boete
2.8 Administratieve lasten bedrijfseffectentoets
3. Gegevensverstrekking
3.1 Rechtvaardiging van de gegevensverstrekking
3.2 Informatieverstrekking
3.3 Zorgvuldigheid en het voorkomen van risico’s
4. Artikel 15Waadi
5. De verhouding van het wetsvoorstel tot het recht op bescherming van persoonsgegevens
Artikel 8 EVRM
Wet bescherming persoonsgegevens
Passende waarborgen
Bewaartermijnen
Rechten van betrokkene (informeren en inzage)

2 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – registratieplicht
Algemeen
2.4 Voor wie geldt de registratieplicht
Artikel 7a. Verbod ter beschikking stellen zonder registratie

3 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – nalevingsverplichting delegatiebepaling(en)
Artikel 7b. Verplichtingen arbeidsbemiddeling en het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten

4 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – gegevensuitwisseling
Artikel 1. Toevoegingen
Algemeen
3. Gegevensverstrekking
3.1 Rechtvaardiging van de gegevensverstrekking
Algemeen
3. Gegevensverstrekking
3.1 Rechtvaardiging van de gegevensverstrekking (vervolg)
3.2 Informatieverstrekking
Artikel 14a. Gegevensuitwisseling met bestuursorganen
3.3 Zorgvuldigheid en het voorkomen van risico’s
Artikel 14b. Verstrekken van gegevens aan erkende certificerende instellingen

5 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – bevoegdheden toezichthouders
Artikel 14c. Bevoegdheid toezichthouder tot inbeslagneming
Artikel 15. Onderzoek op terrein van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling

6 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – bestuursrechtelijke handhaving
Algemeen
2.5 De handhaving van de regeling
Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving
Artikel 16. Overtreding
Artikel 17. Rapport
Artikel 18. Bestuurlijke boete
Artikel 19. Hoogte bestuurlijke boete
Artikel 20. Inlichtingenplicht jegens boeteoplegger
Artikel 21. Ten onrechte opgelegde boete

7 Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen – slotbepalingen /
Artikel II (wijzigingWED)
Artikel III (inwerkingtreding)
Artikel IV (citeertitel)

Bijlage 1: Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen
Bijlage 2: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Bijlage 3: Regeling Waadi
Bijlage 4: Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Specificaties

ISBN13:9789490962654
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:158
Verschijningsdatum:13-2-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs; Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Parlementaire geschiedenis