Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De zorgverzekering

Paperback Nederlands 2014 9789490962791
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Op vrijdag 15 maart 2013 vond het multidisciplinaire symposium `De Zorgverzekering' plaats. Het symposium werd georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Medewerking aan het symposium werd verleend door de Master Verzekeringskunde van UvA Amsterdam Business School, de Open Universiteit en het Eggens Instituut voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam.In deze bundel treft u in de volgorde van het symposiumprogramma zes van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan. Alle auteurs zijn aan ACIS verbonden.In de bijdragen wordt wetenschappelijke diepgang gecombineerd met praktische toepasbaarheid. Naast het weergeven van de `state of the art' is beoogd voor zover mogelijk bruikbare oplossingen te geven voor problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn en zijn tevens voor zover toepasselijk ¿ kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen geplaatst.

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 De zorgverzekeringsovereenkomst: een vreemde eend in de bijt van verzekeringsovereenkomsten – Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
1.1 Inleiding
1.2 Het onzekerheidsvereiste
1.3 De precontractuele mededelingsplicht
1.4 Mededelingen door en aan de verzekeraar langs elektronische weg
1.5 Eigen schuld
1.6 Bereddingsplicht
1.7 Conclusie

2 Het karakter van de Zorgverzekerings- overeenkomst in Europees perspectief – Prof. mr. J.G.J. Rinkes
2.1 Inleiding
2.2 Stand van zaken in de rechtspraak
2.2.1 Af bakening van de aanspraak op zorg
2.2.2 Het criterium ‘gebruikelijke behandeling’
2.2.3 Adequate hulp in eigen land beschikbaar? Grensoverschrijdende zorgverlening
2.2.4 Taak en rol van de zorgverzekeraar
2.2.5 Kenmerken van de aanvullende zorgverzekering
2.3 Dekkingsomvang (aanvullende) zorgverzekering: knelpunten en oplossingen
2.4 Een Europees kader voor (grensoverschrijdende) zorgverzekering?
2.5 Tot slot

3 De Patiëntenrichtlijn: dreigt de wetgever bij implementatie de plank mis te slaan? – Mr. K. van der Touw
3.1 Inleiding
3.2 De Patiëntenrichtlijn als onderdeel van het zorgverzekeringsrecht
3.2.1 Algemeen
3.2.2 Plaats van de Patiëntenrichtlijn in het Nederlandse stelsel van zorgverzekeringen
3.2.3 De gevolgen voor de aanspraken uit de zorgverzekeringen in concreto
3.3 De Patiëntenrichtlijn, de relevante artikelen en hun duiding
3.3.1 Algemeen
3.3.2 Het doel van de Patiëntenrichtlijn
3.3.3 De voor het zorgverzekeringsrecht relevante artikelen en hun duiding
3.3.3.1 Algemeen
3.3.3.2 De aanspraken
3.3.3.3 De vergoeding
3.3.3.4 Administratieve procedures
3.3.3.5 Minimum- of maximumharmonisatie?
3.4 Nederlandse wetswijzigingen ten behoeve van de implementatie
3.4.1 Algemeen
3.4.2 De Wet AWBZ-zorg Buitenland
3.4.3 Wijziging artikel 13 Zvw
3.4.3.1 Algemeen
3.4.3.2 Artikel 13 Zvw
3.4.3.3 Wijzigingsvoorstel artikel 13 Zvw
3.4.3.4 Advies van de Raad van State en nader rapport
3.5 Wat betekenen de voorgestelde wetswijzigingen voor de implementatie van de Patiëntenrichtlijn?
3.5.1 Algemeen
3.5.2 Wet AWBZ-zorg en het buitenland en de Patiëntenrichtlijn
3.5.3 Wijziging artikel 13 Zvw en de Patiëntenrichtlijn
3.5.3.1 Algemeen
3.5.3.2 Müller-Fauré en Van Riet achterhaald?
3.5.3.3 De overige gevolgen van de voorgenomen wijziging van artikel 13
3.6 Conclusie

4 Artikel 6 en 8 EVRM in een ‘driehoeksverhouding’ – Mr. J.T.J.A. Klijn
4.1 Inleiding
4.2 Eternit/Frankrijk
4.3 De Medische besluitenregeling
4.4 Het oordeel van de CRvB over de bonus-malusregeling
4.5 Betrokkenen en grondrechten
4.6 De parallel naar de zorgverzekering
4.7 Conclusie

5 Beëindiging en wijziging van zorgverzekeringen – Dr. mr. P.M. Leerink
5.1 Inleiding
5.2 Beëindiging van de zorgverzekering wegens het niet betalen van de premie
5.3 Beëindiging van de zorgverzekering wegens fraude
5.4 Beëindiging van de zorgverzekering van rechtswege
5.5 Beëindiging van de zorgverzekering door opzegging door de verzekeringnemer
5.6 Wijziging van de zorgverzekering
5.7 Afsluiting

6 Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en het SKGZ – Mr. D.P.C.M. Hellegers
6.1 Inleiding
6.2 Welke nieuwe eisen worden er gesteld in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013?
6.3 Hoe heeft het SKGZ invulling gegeven aan de nieuwe erkenningseisen?
6.3.1 De wijzigingen in de statuten
6.3.2 De wijzigingen in de reglementen
6.4 Conclusie

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De zorgverzekering