Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Flex BV Tekst & Toelichting

Paperback Nederlands 2012 9789491073458
Niet leverbaar.

Samenvatting

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-B.V.
Dat zijn wetsvoorstel 31 058: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en wetsvoorstel 32 426: Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht).

De Flex-BV kan volgens de wetgever een impuls geven aan de bedrijvigheid in Nederland en aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor bedrijven. Het oprichten van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna: bv's) wordt eenvoudiger onder andere door het verlaten van het vereiste van het minimumkapitaal dat nu nog bij de oprichting gestort moet worden. Er wordt ruimte geboden voor maatwerk door het creëren van vergaande vrijheid voor de inhoud van de statuten. De inrichting van de vennootschap zal nog beter afgestemd kunnen worden op de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders. Daarnaast is in het nieuwe bv-recht een evenwichtig systeem van bescherming van crediteuren en van minderheidsaandeelhouders ingepast. Het wetsvoorstel bv-recht is van groot belang voor het beperken van de administratieve lasten van het bedrijfsleven en speelt in het kader daarvan ook een rol in de bestrijding van de huidige economische crisis.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
-Het minimumkapitaal van 18 000 euro wordt afgeschaft
-De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders
-Benoeming van een 'eigen' bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk.
-De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt
-De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd
-Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd
-De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht
-De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd.

De wetsartikelen die wijzigen tengevolge van de invoering van de Flex-B.V. kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij behorende parlementaire toelichting. Dit boek bevat per wetsartikel en per het daarin behandelde onderwerp de toelichting daarbij van de regering in de parlementaire stukken die horen bij de genoemde wetsvoorstellen. De behandelde onderwerpen zijn zeer efficiënt en eenvoudig terug te vinden in het trefwoordenregister.

Specificaties

ISBN13:9789491073458
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:520
Druk:1
Verschijningsdatum:12-9-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Wessel Bosse

Mr. W. Bosse is 15 jaar notaris in Amsterdam en heeft 27 jaar ervaring als specialist op het gebied van het (internationaal) ondernemingsrecht. Thans oefent hij de notariële praktijk uit onder de naam: Bosse Notaris Corporate Law (BNCL). Hij heeft diverse publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan en heeft bijdragen geleverd aan ondernemingsrechtelijke boeken. Hij is secretaris van de Stichting tot Bevordering der Notariële wetenschap en lid van diverse verenigingen van ondernemingsrechtjuristen.

Andere boeken door Wessel Bosse

Inhoudsopgave

Voorwoord

I Inleiding

II Wijzigingen Boek 2 BW

III Overgangsrecht
1. Algemeen overgangsrecht
2. Specifieke overgangsbepalingen

IV Fiscale aspecten invoering Flex-B.V.
1. Doorwerking Flexwet in belastingen (algemeen)
2. Doorwerking Flexwet in inkomstenbelasting
3. Doorwerking Flexwet in vennootschapsbelasting
4. Doorwerking Flexwet in overige belastingen

V Wijzigingen andere wetsartikelen dan Boek 2 BW

Trefwoordenregister
Geraadpleegde officiële publicaties
Notitie uitkeringstest werkgroep fiscaal jaarrapport

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Flex BV Tekst & Toelichting