Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789491073953. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Handboek Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

Een inleiding tot het verstrekken van overheidsopdrachten

Paperback Nederlands 2020 9789492952356
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (derde druk) is een toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht en een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een zeer toegankelijke schrijfstijl.

In deze derde herziene druk is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen ten aanzien van de leerstukken van de wezenlijke wijziging, raamovereenkomsten, de uitsluitingsgronden en integriteit. Daarnaast is het boek voor wat betreft de relevante jurisprudentie bijgewerkt tot april 2020.

Het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich in een gestaag tempo. Dat maakt een nieuwe derde herziene en geactualiseerde druk noodzakelijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht ontsluit op een toegankelijke en vlot geschreven wijze het aanbestedingsrecht ten behoeve van het onderwijs en andere belangstellenden in het aanbestedingsrecht. Deze uitgave blijkt tevens zeer nuttig te zijn als ondersteuning in de rechtspraktijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht beoogt uitdrukkelijk niet uitputtend te zijn.

Het boek wil de lezer onder meer laten zien dat het in het aanbestedingsrecht in belangrijke mate draait om het interstatelijk handelsverkeer. Om dat te bevorderen heeft de wetgever procedurele regels opgesteld. Daarin staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het non-discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de beginselen van transparantie en proportionaliteit centraal. Dit boek beoogt de aanbestedingsrechtelijke ‘samenhang der dingen’ te schetsen.

Hoofdstukken aanbestedingsrecht biedt een praktisch handvat voor inkopers, verstrekkers van overheidsopdrachten en anderen in de rechtspraktijk die betrokken zijn bij het aanbestedingsrecht. Daarnaast is deze uitgave zeer geschikt voor het onderwijs.

Specificaties

ISBN13:9789492952356
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:205
Druk:3
Verschijningsdatum:2-6-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf XI
Woord vooraf bij de tweede druk XIII
Woord vooraf bij de derde druk XV
Lijst van afkortingen XVII

1 Geschiedenis en bronnen van het aanbestedingsrecht 1
1.1 Wat is aanbesteden? 1
1.2 Oorsprong en totstandkoming van het aanbestedingsrecht 2
1.2.1 Het Franse aanbestedingsrecht 2
1.2.2 Het verstrekken van opdrachten door de overheid in Nederland 5
1.3 Supranationale regelgeving 5
1.4 Europees aanbestedingsrecht 7
1.4.1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 7
1.4.2 Materieel recht 8
1.4.3 Borgen van naleven aanbestedingsregels 13
1.5 Implementatie Europese regelgeving in Nederland 15
1.6 Parlementaire Enquête Bouwnijverheid 19
1.6.1 Parlementaire Enquête Bouwnijverheid 19
1.6.2 Conclusies Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid 19
1.6.3 Aanbevelingen door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouw¬nijverheid 20
1.6.4 Het ARW 2005 20
1.7 De komst van de Aanbestedingswet 2012 21
1.8 Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied 24
1.9 Nieuwe Europese richtlijnen 25

2 Algemene kaders Aanbestedingswet 2012 27
2.1 Algemene kaders Aanbestedingswet 2012 27
2.2 ‘Maatschappelijke waarde’ 27
2.3 Verbod tot ‘onnodig’ samenvoegen van opdrachten 28
2.3.1 Algemeen 28
2.3.2 ‘Percelenopdeelgebod’ 29
2.3.3 Geïntegreerde contracten 30
2.4 Proportionaliteit 32
2.4.1 Algemeen 32
2.4.2 Gids Proportionaliteit 33
2.5 Elektronische middelen 34
2.6 Integriteit 35
2.7 Technische specificaties 36VIII

3 Bereik van de Aanbestedingswet 2012 39
3.1 Algemeen 39
3.2 Toepassingsbereik 39
3.2.1 Toepassingsbereik 39
3.2.2 Drempelwaarden 40
3.2.3 Duidelijk grensoverschrijdend belang 41
3.2.4 Raming van de waarde van een overheidsopdracht 45
3.3 Aanbestedende dienst 46
3.3.1 Aanbestedende dienst 46
3.3.2 Definities 47
3.3.3 Functionele uitleg 47
3.3.4 Publiekrechtelijke instelling 48
3.4 ‘Overheidsopdracht’ 54
3.4.1 ‘Overheidsopdracht’ 54
3.4.2 Werken – leveringen – diensten 54
3.4.3 Sociale en andere specifieke diensten 56
3.4.4 Bijzondere gevallen 57
3.4.5 Realisatie van werken van openbare infrastructurele aard 60
3.5 Niet-aanbestedingsplichtige opdrachten 63
3.6 Inbesteden en aanbesteden 68
3.6.1 Inbesteden 68
3.6.2 Quasi-in-house opdrachten 69
3.7 Publiek-publieke samenwerking 72
3.8 Speciale vormen van opdrachtverlening 74
3.8.1 Raamovereenkomsten 74
3.8.2 Aankoopcentrale 75
3.8.3 Dynamisch aankoopsysteem 76

4 Wezenlijke wijzigingen van een opdracht 79
4.1 Wezenlijke wijzigingen van een opdracht 79
4.2 Precontractuele fase 79
4.3 Contractuele fase 80

5 Aanbestedingsprocedures 85
5.1 Keuze van procedures 85
5.2 De openbare procedure 86
5.3 De niet-openbare procedure 87
5.4 Concurrentiegerichte dialoog 88
5.5 Mededingingsprocedure met onderhandeling 89
5.6 Procedure van het innovatiepartnerschap 90
5.7 Onderhandelingsprocedure 91
5.8 De meervoudig onderhandse procedure 95
5.9 De Nationale procedure 97
5.10 Prijsvraag 98
5.11 Aankondigingen en bekendmakingen 98
5.11.1 Aankondigingen en bekendmakingen 98
5.11.2 Vooraankondiging 99
5.11.3 Aankondiging van een overheidsopdracht 99
5.11.4 Bekendmaking van gegunde opdracht 101
5.12 Termijnen 101

6 Selectie en gunning 103
6.1 Algemeen 103
6.2 Selectie-eisen 105
6.2.1 Selectie-eisen 105
6.2.2 Eigen verklaring 106
6.2.3 Uitsluitingsgronden 107
6.2.4 Geschiktheidseisen 112
6.2.5 Minimumeisen en shortlisten 116
6.2.6 Erkenningsregeling 118
6.2.7 Normen inzake milieubeheer 118
6.3 Gunningscriteria 119
6.3.1 Algemeen 119
6.3.2 Gebruik van weeg- en beoordelingsfactoren 124
6.3.3 Milieu- en sociale criteria 125

7 Inschrijving en motivering 129
7.1 Inschrijving 129
7.2 Gebrekkige inschrijvingen of met een voorbehoud 130
7.2.1 Algemeen 130
7.2.2 Een voor een ieder aanstonds kenbare omissie 132
7.2.3 Valse verklaring 133
7.2.4 Abnormaal lage inschrijving en irreële inschrijving 134
7.2.5 Strategische of manipulatieve inschrijving 136
7.3 Elektronische veiling 138
7.4 Gunning 140
7.4.1 Algemeen 140
7.4.2 Alcatelarrest 142
7.4.3 Opschortende termijn 143
7.4.4 Niet (later alsnog) aanvullen van afwijzingsgronden 147
7.4.5 Proces-verbaal van gunning 147

8 Rechtsbescherming 149
8.1 Algemeen 149
8.2 Commissie van aanbestedingsexperts 152
8.3 Maatregelen van openbare orde 153
8.3.1 Voorlopige voorziening 153
8.3.2 ‘Grossmann’ 153
8.3.3 Door de voorzieningenrechter te nemen maatregelen 155
8.4 Vernietiging - besluit tot niet vernietigen - boete 157

9 Literatuuroverzicht 161
9.1 Literatuuroverzicht 161X

10 Jurisprudentieregister 167
10.1 Jurisprudentieregister 167

Trefwoordenregister 177

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Hoofdstukken Aanbestedingsrecht