Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Topondernemers en top-CEO's in Nederland

Gebonden Nederlands 2019 9789491743528
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Zijn er opmerkelijke verschillen tussen topondernemers en top-CEO’s? Heeft een CEO een andere persoonlijkheid dan een ondernemer? Hanteert een CEO een andere leiderschapsstijl dan een ondernemer die eigenaar is van het bedrijf is? In hoeverre is de context waarin een CEO zich begeeft relevant voor zijn functioneren? Halen ondernemers betere resultaten dan CEO’s?

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen startende ondernemers en mkb-ondernemers. In dit proefschrift staan juist de verschillen in persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijlen, strategische oriëntaties, systeeminvloeden en performance tussen topondernemers en top-CEO’s centraal.

De top-CEO’s zijn in deze studie gedefinieerd als leidinggevenden aan de uitvoerende top van een bedrijf met een jaaromzet van tenminste € 50 miljoen. De topondernemers zijn omschreven als directeuren, eigenaren of grootaandeelhouders die als CEO leiding geven aan een organisatie met een jaaromzet van meer dan € 20 miljoen.

Meer dan 100 topondernemers en top-CEO’s hebben meegewerkt aan diepte-interviews en het invullen van vragenlijsten. Dergelijk wetenschappelijk onderzoek onder deze groep topexecutives is in Nederland niet eerder uitgevoerd.

Specificaties

ISBN13:9789491743528
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:290
Druk:1
Verschijningsdatum:15-7-2019
Hoofdrubriek:Ondernemen
ISSN:

Expertrecensies (1)

Topondernemers en top-CEO's in Nederland - 'Erg interessant om te lezen'
Elly Stroo Cloeck | 20 juli 2020
Topondernemers en top-CEO’s in Nederland van Robert van Zanten is een proefschrift in boekvorm en beschrijft de resultaten van een promotie-onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen topondernemers en top-CEO’s.
Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Deel I. Exploratief onderzoeksdeel

Hoofdstuk 1. Persoonlijke oriëntatie 16
1.1 Aanleiding 17
1.2 Centrale probleemstelling en onderzoeksstrategie 21

Hoofdstuk 2. Semigestructureerde interviews 26
2.1 Opzet en analyse interviews 27
2.1.1 Voorbeelden van wijze van coderen en categoriseren 28
2.2 Resultaten van de interviews 32
2.2.1 Conclusie 33
2.2.2 Relevante quotes uit de interviews 34
2.3 Vaststelling categorieën 37
2.4 Kritische opmerkingen bij de eerste oriëntatie 38

Deel II. Toetsend onderzoeksdeel

Hoofdstuk 3. Rapid Evidence Assessment 42
3.1 Redenen voor deze beoordeling 43
3.2 Hoofdvraag: Op welke vraag geeft de beoordeling antwoord? 43
3.3 Zoekstrategie: Hoe is er gezocht naar wetenschappelijk bewijsmateriaal? 44
3.4 Selectieproces: Hoe zijn de onderzoeken geselecteerd? 44
3.5 Kritische beoordeling: wat is de kwaliteit van de opgenomen onderzoeken? 45
3.6 Voornaamste bevindingen 48
3.7 Synthese 53
3.8 Conclusie 54

Hoofdstuk 4. Literatuuronderzoek en hypothesen 56
4.1 Inleiding 57
4.2 Doel onderzoek 58
4.3 Type onderzoek 59
4.4 Theorie ondernemers en CEO’s 59
4.4.1 Ondernemers en CEO’s 60
4.4.2 Afbakening ondernemers 61
4.4.3 Afbakening CEO’s 61
4.5 Verschillen tussen ondernemers en CEO’s 62
4.5.1 Bestaand onderzoek naar verschillen tussen topondernemers en top-CEO’s 62
4.6 Ontbrekende integrale benadering 63
4.7 Verschillen in persoonlijkheidskenmerken 64
4.7.1 Need for achievement 65
4.7.2 Locus of control 67
4.7.3 Self-efficacy 67
4.7.4 Power motivation 69
4.7.5 Need for influence 70
4.7.6 Kanttekening keuze persoonlijkheidskenmerken en BIG-5 71
4.8 Verschillen in leiderschapsstijlen 71
4.8.1 Typen leiderschapsstijlen 72
4.8.2 Verschillen in leiderschapsstijlen tussen ondernemers en CEO’s 75
4.9 Strategische focus 76
4.9.1 Strategische oriëntatie 77
4.9.2 Verschillen tussen ondernemers en CEO’s met betrekking tot de vier strategische oriëntaties 79
4.10 Strategische focus; de tijdsbesteding 81
4.10.1 Verschillen tussen ondernemers en CEO’s met betrekking tot tijdsbesteding 82
4.11 Systeeminvloeden 83
4.11.1 Verschillen in systeeminvloeden tussen ondernemers en CEO’s 84
4.12 Businessperformance 85
4.12.1 Verschillen tussen ondernemers en CEO’s met betrekking tot businessperformance 86

Hoofdstuk 5. Methode van onderzoek 88
5.1 Doel van de studie 89
5.2 Probleemstelling 89
5.3 Operationele definities 90
5.4 De onderzoeksgroep 90
5.4.1 De verschillen in de onderzoeksgroep 91
5.5 Onderzoeksontwerp 93
5.6 Onderzoekshypotheses 95
5.7 Steekproef, afhankelijke variabelen en dataverzameling 96
5.7.1 Steekproef 97
5.7.2 Onderzoeksinstrumenten en betrouwbaarheid 98

Hoofdstuk 6. De verschillen getoetst 104
6.1 Verschillen in persoonlijkheidskenmerken 105
6.1.1 Resultaten 105
6.1.2 Conclusie 107
6.2 Verschillen in leiderschapsstijl 108
6.2.1 Resultaten 108
6.2.2 Conclusie 110
6.3 Verschillen in strategische oriëntatie tussen ondernemers en CEO’s 111
6.3.1 Resultaten 111
6.3.2 Conclusie 112
6.4 Verschillen in tijdsbesteding tussen ondernemers en CEO’s 114
6.4.1 Resultaten 114
6.4.2 Conclusie 116
6.5 Verschillen in invloed van systemen en actoren op ondernemers
en CEO’s 117
6.5.1 Resultaten 117
6.5.2 Conclusie 119
6.6 Verschillen in businessperformance tussen ondernemers en CEO’s 120
6.6.1 Resultaten 120
6.6.2 Conclusie 121
6.7 Discriminantanalyse met betrekking tot de verschillen tussen ondernemers en professionele CEO’s 121

Hoofdstuk 7. Integratie – theorie en resultaten 124
7.1 Inleiding: ontbrekende integrale benadering 125
7.2 Verbanden tussen leiderschapsstijlen, strategische focus en systeemgrenzen en performance 126
7.3 Onderlinge samenhang leiderschapsaspecten 127
7.4 Integrale samenhang tussen leiderschapsstijl, strategische focus, systeemgrenzen en performance 128
7.4.1 Integrale samenhang met betrekking tot leiderschapsstijl 130
7.4.2 Integrale samenhang met betrekking tot strategische focus (oriëntatie en tijdsbesteding), systeemgrenzen en performance 132
7.5 Conclusies integrale analyse 135
7.6 Kritische reflectie en adviezen voor vervolgonderzoek 136

Hoofdstuk 8. Leiderschapsprofielen – theorie en resultaten 138
8.1 Typologie succesvolle leiders 139
8.2 Geïntegreerde leiderschapsprofielen 139
8.3 De ondernemersprofielen van Miner 140
8.4 Ontwikkelen leiderschapsprofielen 141
8.5 Clusteranalyse 142
8.5.1 Leiderschapsprofielen gebaseerd op twee clusters 142
8.5.2 Ondernemerscluster en CEO-cluster gekoppeld aan de ondernemersprofielen van Miner 145
8.6 Leiderschapsprofielen gebaseerd op vier clusters 145
8.6.1 Cluster 1: Innovatief ondernemerschapsprofiel 148
8.6.2 Cluster 2: Bestuurlijk leiderschapsprofiel 148
8.6.3 Cluster 3: Financieel beheerdersprofiel 149
8.6.4 Cluster 4: Effectief leiderschap 149
8.6.5 Leiderschapsprofielen gebaseerd op vier clusters zonder performance 150
8.7 De vier leiderschapsclusters gekoppeld aan de ondernemersprofielen van Miner 153
8.7.1 Cluster 1: Innovatief ondernemerschapsprofiel versus Miners typologie 154
8.7.2 Cluster 2: Bestuurlijk leiderschapsprofiel versus Miners typologie 155
8.7.3 Cluster 3: Financieel beheerdersprofiel versus Miners typologie 155
8.7.4 Cluster 4: Effectief leiderschap versus Miners typologie 155
8.8 D e vier leiderschapsclusters (zonder performance) gekoppeld aan de ondernemersprofielen van Miner 156

Deel III. Discussie en aanbevelingen

Hoofdstuk 9. Discussie 160
9.1 Inleiding 161
9.2 Persoonlijkheidskenmerken 162
9.3 Leiderschapsstijl 163
9.4 Strategische oriëntatie 163
9.5 Tijdsbesteding 164
9.6 Systeemgrenzen 164
9.7 Performance 165
9.8 Conclusies met betrekking tot toetsing van de verschillen 165
9.9 Integratie van succesvol leiderschap 166
9.10 Leiderschapsprofielen 167
9.11 Beperkingen van de onderzoeksmethode 167
9.11.1 Beperkingen van het exploratieve onderzoek 168
9.11.2 Beperkingen van de Rapid Evidence Assessment 168
9.11.3 Beperkingen van het toetsend onderzoek 169
9.11.4 Beperkingen van de integrale benadering van dit onderzoek 170
9.11.5 Beperkingen van de leiderschapsprofielen 170
9.11.6 Reflectie op het totale onderzoek 171
9.12 Suggesties verder onderzoek 172
9.13 Aanbevelingen voor de praktijk 174
9.14 Besluit 175

Samenvattingen
Samenvatting 179
Summary 185
Referenties 191

Bijlagen Rapid Evidence Assessment (REA)
REA bijlage I: Search terms & hits 221
REA bijlage II: Selection of studies 223
REA bijlage III: Appraisal Matrix of Meta-analyses 225
REA bijlage IV: Appraisal Matrix of Single Studies 235

Algemene bijlagen
Bijlage 1 Lijst van betrokkenen vooronderzoek 243
Bijlage 2 CEO’s en topondernemers die zijn geïnterviewd 245
Bijlage 3 Lijst van organisaties van deelnemende (ex-)CEO’s en topondernemers aan onderzoek 247
Bijlage 4 Vragen semigestructureerde interviews 249
Bijlage 5 Digitale vragenlijst 251
Bijlage 6 Gedetailleerde betrouwbaarheidsanalyse afhankelijke variabelen (N=86) 265
Bijlage 7 Totale correlatiematrix 267

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Topondernemers en top-CEO's in Nederland