Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789491930065. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Tekstuitgave Omgevingswet

Volledig geconsolideerde tekst met wijzigingen in kleur, versie 4-6-2021

Paperback Nederlands 2021 9789492952547
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk. Het betreft de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieubenadering, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterstaatswet 1900, de Waterwet (Wtw), de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet natuurbescherming (Wnb), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet, delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet, en bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De volgende werkwijze is gevolgd. Uitgangspunt voor deze Tekstuitgave is de door de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aangenomen Omgevingswet (Stb. 2016, 156). De Tekstuitgave bevat een geconsolideerde versie van de Omgevingswet (Ow), zoals gewijzigd door de Invoeringswet Omgevingswet en andere in het Staatsblad gepubliceerde wijzigingen. Het betreft de versie van 4 juni 2021.

Specificaties

ISBN13:9789492952547
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:490
Druk:5
Verschijningsdatum:15-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 207

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BESTUURSORGANEN 211
AFDELING 2.3 OMGEVINGSWAARDEN 215
AFDELING 2.4 TOEDELING VAN TAKEN EN AANWIJZING VAN LOCATIES 220
AFDELING 2.5 INSTRUCTIEREGELS EN INSTRUCTIES 226
AFDELING 2.6 BIJZONDERE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 235

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVISIES EN PROGRAMMA'S 240
AFDELING 3.2 PROGRAMMA'S 242
AFDELING 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER ACTIVITEITEN 248

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE REGELS OVER ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 254
AFDELING 4.3 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER ACTIVITEITEN 257
AFDELING 5.1 DE OMGEVINGSVERGUNNING 265
AFDELING 5.2 PROJECTPROCEDURE 281

HOOFDSTUK 9 VOORKEURSRECHT 290
AFDELING 9.2 VERVREEMDING NA VESTIGING VAN EEN VOORKEURSRECHT 293

HOOFDSTUK 10 GEDOOGPLICHTEN 299
AFDELING 10.3 BIJ BESCHIKKING OP TE LEGGEN GEDOOGPLICHTEN 305

HOOFDSTUK 11 ONTEIGENING 312
AFDELING 12.1 ALGEMENE BEPALINGEN 318
AFDELING 12.2 INRICHTINGSBESLUIT 320
AFDELING 12.3 UITVOERING VAN LANDINRICHTING 323
AFDELING 12.4 HERVERKAVELING 326

HOOFDSTUK 12 BIJZONDERE INSTRUMENTEN VOOR HET INRICHTEN VAN GEBIEDEN 332

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN 335
AFDELING 13.6 KOSTENVERHAAL BIJ BOUWACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VANWEGE GEBRUIKSWIJZIGINGEN 344

HOOFDSTUK 15 SCHADE 349
AFDELING 15.3 SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING 355
AFDELING 16.1 ELEKTRONISCH VERKEER EN GEBRUIK VAN GEGEVENS EN METHODEN 364
AFDELING 16.2 COÖRDINATIE EN BETROKKENHEID ANDERE BESTUURSORGANEN 366
AFDELING 16.3 TOTSTANDKOMINGSPROCEDURES 372
AFDELING 16.4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 378

HOOFDSTUK 16 PROCEDURES 384
AFDELING 16.5 DE OMGEVINGSVERGUNNING 386
AFDELING 16.6 PROJECTPROCEDURE 391
AFDELING 16.7 BESLISTERMIJN, BEKENDMAKING, INWERKINGTREDING EN BEROEP 395
AFDELING 16.9 BEKRACHTIGINGSPROCEDURE ONTEIGENINGSBESCHIKKING 402
AFDELING 16.12 BIJZONDERE PROCEDURES VOOR LANDINRICHTING 409
AFDELING 17.1 ADVIESORGANEN OP RIJKSNIVEAU 417
AFDELING 17.2 ADVIESORGANEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU 420

HOOFDSTUK 17 ADVIESORGANEN EN ADVISEURS 422
AFDELING 18.1 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 424

HOOFDSTUK 18 HANDHAVING EN UITVOERING 431
AFDELING 18.3 KWALITEITSBEVORDERING EN AFSTEMMING UITVOERING EN HANDHAVING 434

HOOFDSTUK 19 BEVOEGDHEDEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 438
HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE 445
AFDELING 20.5 DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET 453
AFDELING 22.1 OVERGANGSFASE 458

HOOFDSTUK 22 OVERGANGSRECHT 462

HOOFDSTUK 23 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 464

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE WET 469

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Omgevingswet