Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Drank- en Horecawet

Paperback Nederlands 2015 9789491930256
Niet leverbaar.

Samenvatting

In dit boek wordt de Drank- en Horecawet uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. De wetsartikelen worden voorts toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema's, tekeningen en/of foto's. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten waar nodig per artikel toegelicht.

Na de ingrijpende wijzigingen van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 heeft de wet ook op 1 januari 2015 weer een wijziging ondergaan, onder andere in de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld. In dit boek zijn deze wetswijzigingen volledig verwerkt en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven.

In het horecarecht wordt vaak gerefereerd aan bepaalde begrippen. Daarom is in dit boek een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens is aan dit boek een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van het boeterapport.

Dit boek is de opvolger van het 'Handboek Drank- en Horecawet' van F. Joosten en hiermee heeft u de beschikking over een volledig geactualiseerde, uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank- en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema's, tekeningen, foto's uit de praktijk en nieuw toegevoegde vragen met antwoorden.

Daarmee is het boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet.

Specificaties

ISBN13:9789491930256
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:432
Druk:3
Verschijningsdatum:16-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Frank Joosten

Frank Joosten is al vele jaren werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten, eerst als gemeentelijk beleidsmedewerker opebare orde en veiligheid, vervolgens als adviseur en later als directeur bij een detacheringsbureau. Sinds 2003 is hij eigenaar/directeur van het bureau F. Joosten Advies, advies- en trainingscentrum voor bijzondere wetten.

Andere boeken door Frank Joosten

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Over de auteur XV
Lijst met afkortingen XVII
Leeswijzer XIX

1 Een stukje geschiedenis 1
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar draagt bij aan uitstel van drinken en is een steun in de rug voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding 6
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar verlaagt de kans op latere verslaving en agressie 6
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar betekent minder ziekenhuisbehandelingen als gevolg van alcoholgerelateerde ongevallen en minder alcoholincidenten onder 16 en 17 jarigen 6
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar schept voor jongeren en ouders duidelijkheid 6
Verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is een wens van een meerderheid van de gemeenten en een meerderheid van de bevolking 7
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar leidt tot minder problemen binnen het onderwijs 7
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is in lijn met wat in Europa gebruikelijk is 7
Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is te beschouwen als verdragsrechtelijk verplicht 8
2 Begrippen 11
APV 11
Aanhangsel 11
Aanvraag 11
Aanvraagformulieren 11
Alcoholhoudende dranken 12
Alcoholreclame 12
Algemene maatregel van bestuur 12
Afleveren op bestelling 12
Automaten 12
Autoweg 12
Autosnelweg 13
Barvrijwilliger 13
Bedrijfsleider 13
Beheerder 13
Bedrijfsmatig 13
Benzinestation 14
Beschikking 14
Beslistermijn 14
Bestuurder 14
Bestuursreglement 14
Bestuurlijke boete 15
Bezoeker 15
Bibob 15
Bijeenkomsten van persoonlijke aard 15
Bijschrijving 16
Bijzondere gelegenheid 16
Buitengewoon opsporingsambtenaar 16
Dienstverlening 16
Directe consumptie 16
Dranken
horecavergunning 16
Dwangsom 17
ECLI 17
Elders dan ter plaatse 17
Evenement 17
Exploitatievergunning 17
Faillissement 18
Gemeentelijke verordening 18
Gerede eetwaren 18
Gevolmachtigde 18
Handhaving 18
Happy hours 19
Horecalokaliteit 19
Horecaportier 19
Inrichting 19
Inrichtingseisen 19
Kiosk 20
Kleinhandel 20
Leeftijden 20
Leeftijdsaanduiding 20
Leidinggevenden 20
Legerplaatsen 20
Legitimatiebewijs 21
Lokaliteit 21
Loopafstand 21
Luchthavens 21
Maaltijden 21
Melding 22
Minibar 22
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 22
Neringruimte 22
Om niet 22
Ondernemer 22
Oneigenlijke mededinging 23
Ontheffing 23
Ontzegging 23
Openbare orde 23
Opening-en
sluitingstijden 23
Opsporing 24
Overmacht 24
Paracommerciële rechtspersoon 24
Partijen-cateringbedrijf 24
Preventie-en handhavingsplan alcohol 24
Prijsactie 24
Proeven 25
Psychotrope stoffen 25
Registratie 25
Roomservice 25
Schorsen 25
Schuldsaneringsregeling 26
Slijtersbedrijf 26
Slijtlokaliteit 26
Sociale hygiëne 26
Sterke dranken 26
Strafvordering 26
Terras 27
Toezicht 27
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 27
Verbindingslokaliteit 27
Verstrekken 27
Vergunning 27
Vergunninghouder 27
Vervallen vergunning 27
Vervoermiddelen 28
Voorlichtingsinstructie 28
Warenhuis 28
Wegrestaurant 28
Wijn 29
Winkel 29
Zedelijkheidseisen 29
Zelfbedieningsgroothandel 29
Zwak-alcoholhoudende
dranken 29
3 Algemeen 31
4 Alcohol 33
Wat is alcohol eigenlijk? 33
Afbraak door lever 34
Gevolgen voor de gezondheid 34
Indrinken 35
Locaties: waar tref je producten aan? 35
Standaardglazen 35
Andere soorten drankjes 36
5 AMvB's, overgangswetten en Ministeriële regelingen 37
6 Artikelsgewijs commentaar 45
Artikel 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Inhoud artikel 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
Artikel 1 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 54
Artikel 2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
Inhoud artikel 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
Artikel 2 DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������������� 79
Artikel 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 80
Inhoud artikel 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 80
Artikel 3 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 80
Artikel 4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
Inhoud artikel 4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
Artikel 4 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 85
Artikel 5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94
Artikel 5a ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94
Artikel 6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94
Inhoud artikel 6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94
Artikel 6 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 94
Artikel 7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96
Inhoud artikel 7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96
Artikel 7 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 96
Artikel 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98
Inhoud artikel 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 98
Artikel 8 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 99
Artikel 9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 111
Inhoud artikel 9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 111
Artikel 9 DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������������� 111
Artikel 10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Inhoud artikel 10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Artikel 10 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 114
Artikel 11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136
Inhoud artikel 11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 136
Artikel 11 DHW toelichting ������������������������������������������������������������������������������������ 136
Artikel 12 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������138
Inhoud artikel 12 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 138
Artikel 12 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 138
Artikel 13 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
Inhoud artikel 13 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
Artikel 13 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 140
Artikel 14 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������146
Inhoud artikel 14 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 146
Artikel 14 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 147
Artikel 15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
Inhoud artikel 15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
Artikel 15 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 155
Artikel 15a ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157
Artikel 16 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157
Inhoud artikel 16 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 157
Artikel 16 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 157
Artikel 17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 159
Inhoud artikel 17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 159
Artikel 17 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 159
Artikel 17a �������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
Artikel 18 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
Inhoud artikel 18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 160
Artikel 18 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������160
Artikel 19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������171
Inhoud artikel 19 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 171
Artikel 19 DHW toelichting ������������������������������������������������������������������������������������ 171
Artikel 19a ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175
Inhoud artikel 19a ������������������������������������������������������������������������������������������������� 175
Artikel 19a DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 175
Artikel 20 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������177
Inhoud artikel 20 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 177
Artikel 20 DHW toelichting ������������������������������������������������������������������������������������ 177
Artikel 21 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
Inhoud artikel 21 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 185
Artikel 21 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 185
Artikel 22 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
Inhoud artikel 22 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 185
Artikel 22 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 186
Artikel 23 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 193
Artikel 24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 193
Inhoud artikel 24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 193
Artikel 24 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������194
Artikel 25 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������199
Inhoud artikel 25 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 199
Artikel 25 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 200
Artikel 25a ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 205
Inhoud artikel 25 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 205
Artikel 25a DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 205
Artikel 25b �������������������������������������������������������������������������������������������������������������206
Inhoud artikel 25b ������������������������������������������������������������������������������������������������� 206
Artikel 25b DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 207
Artikel 25c ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 208
Inhoud artikel 25c ������������������������������������������������������������������������������������������������� 208
Artikel 25c DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 208
Artikel 25d ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 209
Inhoud artikel 25d ������������������������������������������������������������������������������������������������� 209
Artikel 25d DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 209
Artikel 26 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210
Inhoud artikel 26 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 210
Artikel 26 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 210
Artikel 27 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������211
Inhoud artikel 27 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 211
Artikel 27 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 212
Artikel 28 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221
Inhoud artikel 28 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 221
Artikel 28 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 221
Artikel 29 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 222
Inhoud artikel 29 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 222
Artikel 29 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 222
Artikel 30 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������224
Inhoud artikel 30 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 224
Artikel 30 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 224
Artikel 30a �������������������������������������������������������������������������������������������������������������225
Inhoud artikel 30a ������������������������������������������������������������������������������������������������� 225
Artikel 30a DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 225
Artikel 31 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������229
Inhoud artikel 31 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 229
Artikel 31 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 230
Artikel 32 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������235
Inhoud artikel 32 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 235
Artikel 32 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 235
Artikel 33 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������236
Inhoud artikel 33 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 236
Artikel 33 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 237
Artikel 34 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������239
Inhoud artikel 34 ��������������������������������������������������������������������������������������������������239
Artikel 34 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 239
Artikel 35 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240
Inhoud artikel 35 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 240
Artikel 35 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 241
Artikel 36 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������246
Inhoud artikel 36 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 246
Artikel 36 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 247
Artikel 37 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 247
Artikel 38 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������248
Inhoud artikel 38 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 248
Artikel 38 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 248
Artikel 39 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������248
Inhoud artikel 39 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 248
Artikel 39 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 248
Artikel 40 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������249
Inhoud artikel 40 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 249
Artikel 40 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������249
Artikel 41 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������250
Inhoud artikel 41 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Artikel 41 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 251
Artikel 42 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������264
Inhoud artikel 42 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 264
Artikel 42 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������264
Artikel 43 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������266
Inhoud artikel 43 ��������������������������������������������������������������������������������������������������266
Artikel 43 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 266
Artikel 43a �������������������������������������������������������������������������������������������������������������266
Inhoud artikel 43a ������������������������������������������������������������������������������������������������� 266
Artikel 43a DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������� 267
Artikel 44 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������268
Inhoud artikel 44 ��������������������������������������������������������������������������������������������������268
Artikel 44 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������268
Artikel 44a ������������������������������������������������������������������������������������������������������������268
Inhoud artikel 44a ������������������������������������������������������������������������������������������������ 268
Artikel 44a DHW toelichting ���������������������������������������������������������������������������������268
Artikel 44aa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������288
Inhoud artikel 44aa ����������������������������������������������������������������������������������������������288
Artikel 44aa DHW toelichting �������������������������������������������������������������������������������288
Artikel 44b ������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Inhoud artikel 44b ������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44b DHW toelichting ��������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44c �������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44d ������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44e ������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44f �������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44g ������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44h ������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Artikel 44i �������������������������������������������������������������������������������������������������������������290
Artikel 45 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������290
Inhoud artikel 45 ��������������������������������������������������������������������������������������������������290
Artikel 45 DHW toelichting ����������������������������������������������������������������������������������� 290
Artikel 46 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������295
Inhoud artikel 46 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 295
Artikel 46 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������296
Artikel 47 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������297
Inhoud artikel 47 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 297
Artikel 47 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������297
Artikel 48 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������298
Inhoud artikel 48 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
Artikel 48 DHW toelichting �����������������������������������������������������������������������������������298
Artikel 48a ������������������������������������������������������������������������������������������������������������299
Inhoud artikel 48a ������������������������������������������������������������������������������������������������299
Artikel 48a DHW toelichting ���������������������������������������������������������������������������������299
Artikel 49 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������299
7 Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf en slijterij 301
8 Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een paracommerciele instelling 303
9 Handhavingsmiddelen Drank- en Horecawet 305
Bestuurlijke boete 305
Proces-verbaal 305
Intrekken vergunning 305
Schorsen vergunning 305
Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel 305
Toepassen last onder bestuursdwang 305
Opleggen last onder dwangsom 306
Sluiting van een horecagelegenheid 306
Verwijderen van bezoekers 306
10 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Dranken Horecawet 307
11 Oefenvragen en antwoorden 313
12 Matrix – te bewijzen elementen 329
13 Nuttige adressen 351

Trefwoordenregister 355

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Drank- en Horecawet