Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wet Bibob

Paperback Nederlands 2015 9789491930270
Niet leverbaar.

Samenvatting

Wet Bibob (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 4) biedt professionals werkzaam binnen het vakgebied een toegankelijke en handige leidraad en vertaalt de theorie naar de dagelijkse praktijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het toepassen van de wet Bibob en de wijzigingen die zijn doorgevoerd. De bestuurlijk juridische, de straf- privaatrechtelijke en de financiële kant van het Bibob-instrumentarium wordt in onderlinge samenhang beschreven en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Door de systematische opzet, het heldere taalgebruik en de praktijkvoorbeelden is dit boek niet alleen bij uitstek geschikt voor professionals die werkzaam zijn bij de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie die zich dagelijks bezighouden met de implementatie en toepassing van de Wet Bibob maar het handboek is ook uiterst geschikt voor professionals in de horecabranche zelf, de advocatuur en juridische of financiële adviseurs van horecaondernemers.
Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan. Daarbij is met name gekeken hoe de lasten van ondernemers konden worden verlicht en hoe de uniformiteit bij het toepassen van de Wet Bibob kon worden bevorderd. De uitbreiding geldt voor de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoeren overdracht van strategische goederen en diensten.

Verder wordt door deze wetswijziging het voor bestuursorganen makkelijker gemaakt om eert een gedegen eigen onderzoek te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere informatiepositie, en de Regionale-Informatie en Expertisecentra worden beter toegerust om de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de Wet Bibob.

Specificaties

ISBN13:9789491930270
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:335
Druk:1
Verschijningsdatum:30-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Frank Joosten

Frank Joosten is al vele jaren werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten, eerst als gemeentelijk beleidsmedewerker opebare orde en veiligheid, vervolgens als adviseur en later als directeur bij een detacheringsbureau. Sinds 2003 is hij eigenaar/directeur van het bureau F. Joosten Advies, advies- en trainingscentrum voor bijzondere wetten.

Andere boeken door Frank Joosten

Inhoudsopgave

Voorwoord VII
Over de auteur XV
Lijst met afkortingen XVII

1 De wet Bibob - een effectief bestuurlijk instrument 1
1.1 Inleiding �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
1.2 Onderzoeksgroep Fijnaut �����������������������������������������������������������������������2
1.3 Uitgangspunten van de Wet Bibob ���������������������������������������������������������3
1.4 Evaluatie van de wet ����������������������������������������������������������������������������� 4
1.5 De kaders ������������������������������������������������������������������������������������������������5
1.6 Betrokkene, gegadigde en overheidsopdracht ������������������������������������� 11
1.7 Artikel 3 centraal ���������������������������������������������������������������������������������� 13
1.8 Bibob en bestuurlijke aanpak ��������������������������������������������������������������� 13
1.9 Bescherming persoonlijke levenssfeer �������������������������������������������������14
1.9.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������14
1.9.2 Artikel 6 EVRM �������������������������������������������������������������������������������������19
1.10 Strafbare feiten en bestuurlijke boetes �����������������������������������������������25
1.11 Bibob als preventief instrument ����������������������������������������������������������26
1.12 Meerwaarde ������������������������������������������������������������������������������������������26
1.13 Consequenties aanvragers �������������������������������������������������������������������27
1.14 Proportionaliteit ����������������������������������������������������������������������������������� 27
1.15 Subsidiariteit ����������������������������������������������������������������������������������������28
1.16 Kostenverhogend en imagoverbeterend ����������������������������������������������29
1.17 Het hart van de wet ������������������������������������������������������������������������������29
1.17.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������29
1.17.2 Artikel 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������29
1.17.3 Witwassen ������������������������������������������������������������������������������������������� 34
1.17.4 Signalen van witwassen ���������������������������������������������������������������������� 34
1.17.5 Het rechtskader van artikel 3, lid 1 onder b Wet Bibob ������������������������36
1.17.6 Stromanconstructies ����������������������������������������������������������������������������37
1.17.7 Feiten en omstandigheden �������������������������������������������������������������������41
1.17.8 Erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden ������������������������������������41
1.17.9 In relatie tot strafbare feiten ����������������������������������������������������������������41
1.17.10 De ernst van vermoedens ���������������������������������������������������������������������41
1.17.11 Aanpassing zakelijk samenwerkingsverband per 1 juli 2013 �������������� 50
1.17.12 Elementen van zakelijke samenwerkingsverbanden ��������������������������53
1.17.13 Valsheid in geschrifte ���������������������������������������������������������������������������55
1.18 Bibob-vragenformulieren en -lijsten ����������������������������������������������������56
1.19 Landelijk Bureau Bibob (LBB) ��������������������������������������������������������������59
1.19.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������59
1.19.2 Informatieverstrekking door het Landelijk Bureau Bibob aan bestuursorganen �����������������������������������������������������������������������������������63
1.20 Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) ���������������������������� 64
2 Gemeentelijk beleid 69
2.1 Doelstellingen Bibob-instrumentarium �����������������������������������������������69
2.2 Bibob en de relatie met andere diensten ���������������������������������������������69
2.3 Administratieve en bestuurlijke lasten �����������������������������������������������70
2.4 Privacy en Bibob-coördinatiepunt ������������������������������������������������������� 71
2.5 Leges ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
3 Gemeentelijk Bibob-onderzoek 79
3.1 Ultimum remedium ������������������������������������������������������������������������������79
3.2 De stappen van het eigen onderzoek ����������������������������������������������������79
3.3 Verstrekken Bibob-vragenlijst c.a. ������������������������������������������������������ 80
3.4 In te leveren documenten ���������������������������������������������������������������������81
3.5 Inname (Bibob-)bescheiden ����������������������������������������������������������������� 89
3.6 Verwerking Bibob-documenten en geheimhouding ���������������������������� 90
3.7 Beoordeling compleetheid ingeleverde bescheiden ����������������������������95
3.8 Eerbiediging persoonlijke levenssfeer en bescherming bedrijfs- of fabricagegegevens ������������������������������������������������������������������������������� 99
3.9 Onderzoek naar inhoud verstrekte informatie en documenten ��������100
3.10 Belang van het eigen onderzoek ��������������������������������������������������������� 101
3.11 Open bronnen �������������������������������������������������������������������������������������105
3.12 Halfopen bronnen �������������������������������������������������������������������������������106
3.13 Gesloten bronnen ������������������������������������������������������������������������������� 107
3.13.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 107
3.13.2 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 �����108
3.13.3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ����������������������������������109
3.13.4 Wet politiegegevens (Wpg) ������������������������������������������������������������������ 111
3.13.5 Besluit politiegegevens ���������������������������������������������������������������������� 114
3.13.6 Geheimhoudingsplicht ������������������������������������������������������������������������115
3.13.7 Welke persoonsgegevens? �������������������������������������������������������������������115
3.13.8 Inrichting proces bevraging politie, via het openbaar ministerie ������115
3.13.9 Verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens in de Bibob-sectoren ������������������������������������������������������������������������������������ 116
3.13.10 Besluit controle op rechtspersonen ����������������������������������������������������117
3.13.11 Handelsregisterwet 2007 �������������������������������������������������������������������� 118
3.14 Structuren van informatie ������������������������������������������������������������������ 118
3.15 Beoordelingscriteria ����������������������������������������������������������������������������131
3.16 Goodwill en inventaris ����������������������������������������������������������������������� 141
3.17 Overige opvallende zaken ������������������������������������������������������������������ 142
3.18 Nadere vragen stellen ������������������������������������������������������������������������� 143
3.19 Overleg RIEC ���������������������������������������������������������������������������������������144
4 Mogelijk misleidende constructies 147
4.1 Verschillende eigendomssituaties ����������������������������������������������������� 147
4.2 Lease- en consignatieconstructie �������������������������������������������������������148
4.3 Witwassen ������������������������������������������������������������������������������������������148
4.3.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������148
4.3.2 Via het buitenland ������������������������������������������������������������������������������ 149
4.3.3 Via de eigen vennootschap ����������������������������������������������������������������� 149
4.3.4 Casino ��������������������������������������������������������������������������������������������������151
4.3.5 Valse facturen ��������������������������������������������������������������������������������������151
4.4 Huur/pacht ������������������������������������������������������������������������������������������151
4.4.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������151
4.4.2 Financiële constructies ���������������������������������������������������������������������� 152
4.4.3 Reële huurbedragen ��������������������������������������������������������������������������� 153
4.5 Wurgcontracten ���������������������������������������������������������������������������������� 153
4.6 Samenwerkingsverband ���������������������������������������������������������������������154
4.7 Signalen van criminele praktijken �����������������������������������������������������154
4.7.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������154
4.7.2 Coffeeshops ���������������������������������������������������������������������������������������� 155
4.7.3 Drugshandel ��������������������������������������������������������������������������������������� 155
4.7.4 Hennepplantages �������������������������������������������������������������������������������� 155
4.7.5 Growshops, smartshops, headshops �������������������������������������������������� 155
4.7.6 Horeca ������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
4.7.7 Kansspelbranche en illegale gokpraktijken ��������������������������������������� 156
4.7.8 Witwaspraktijken ������������������������������������������������������������������������������� 156
4.7.9 Illegale kamerbemiddelingsbureaus en hotels ���������������������������������� 156
4.7.10 Mensensmokkel en illegaliteit ����������������������������������������������������������� 156
4.7.11 Vrouwenhandel en (illegale) prostitutie �������������������������������������������� 156
4.7.12 Wapenhandel �������������������������������������������������������������������������������������� 156
5 Tipfunctie Bibob-officier van Justitie 157
6 Adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) 159
6.1 Inleiding ���������������������������������������������������������������������������������������������� 159
6.2 Geen beschikking ������������������������������������������������������������������������������� 159
6.3 Proportionaliteit en subsidiariteit ����������������������������������������������������160
6.4 Procedure ��������������������������������������������������������������������������������������������160
6.4.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������160
6.4.2 Notificatiebrief ������������������������������������������������������������������������������������161
6.4.3 Formulier bevindingen eigen onderzoek �������������������������������������������� 163
6.4.4 Registratie van het verzoek ���������������������������������������������������������������� 163
6.5 Regelgeving ����������������������������������������������������������������������������������������� 163
6.6 Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob ������������������������������������� 163
6.7 Termijnen ��������������������������������������������������������������������������������������������166
6.7.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������166
6.7.2 Besluitvorming buiten de wettelijke termijnen ��������������������������������� 167
6.7.3 Overschrijding adviestermijn door Bureau Bibob ����������������������������� 170
6.8 Handhavend optreden hangende een Bibob-adviesprocedure ���������� 174
6.9 Gegevens uit het buitenland �������������������������������������������������������������� 175
6.10 Soorten advies ������������������������������������������������������������������������������������ 176
6.11 Niet-opgenomen informatie ��������������������������������������������������������������� 176
6.12 De Bibob-officier van Justitie �������������������������������������������������������������177
6.13 Verantwoordelijkheid Bibob-advies ����������������������������������������������������177
6.14 Gebruikstermijn advies landelijk bureau ������������������������������������������ 178
7 Besluitvorming na ontvangst en naar aanleiding van het LBB-advies 179
7.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 179
7.2 Beoordeling LBB-advies ���������������������������������������������������������������������180
7.3 Soorten advies van het LBB ���������������������������������������������������������������� 181
7.3.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 181
7.3.2 Geen gevaar ���������������������������������������������������������������������������������������� 182
7.3.3 Mindere mate van gevaar �������������������������������������������������������������������183
7.3.4 Ernstige mate van gevaar �������������������������������������������������������������������184
7.4 Vergewisplicht ������������������������������������������������������������������������������������184
7.5 De verhouding tussen het bestuursrecht en het strafrecht ���������������186
7.6 Bibob-instrumentarium inzet tijdens een lopend opsporingsonderzoek ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 187
8 Geheimhouding en persoonlijke levenssfeer 191
8.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 191
8.2 Gesloten verstrekkingenregime ��������������������������������������������������������� 192
8.3 Inzage LBB-advies door betrokkene en andere belanghebbenden ���� 193
8.4 Motiverings- versus geheimhoudingsplicht ���������������������������������������196
8.5 Verstrekking Bibob-advies aan gemeenteraad ���������������������������������� 197
8.6 Lokale driehoek ���������������������������������������������������������������������������������� 197
8.7 RIEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������198
8.8 Inzage in Bibob-advies door commissie bezwaarschriften ���������������199
8.9 Geheimhouding in rechte �������������������������������������������������������������������200
8.10 Rechtsprekende macht als informatieleverancier ����������������������������� 201
8.11 Gegevensbeschermingsregime bij justitiële en strafvorderlijke gegevens ��������������������������������������������������������������������������������������������� 201
8.12 Wet bescherming persoonsgegevens �������������������������������������������������202
9 De verschillende ondernemingsvormen 207
9.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������207
9.2 Handelsregisterwet 2007 ��������������������������������������������������������������������207
9.3 Extra eisen voor formeel buitenlandse vennootschappen ���������������� 210
9.4 Eenmanszaak ���������������������������������������������������������������������������������������211
9.5 Vennootschap onder firma ������������������������������������������������������������������211
9.5.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������211
9.5.2 De man/vrouw-firma �������������������������������������������������������������������������� 212
9.6 Besloten vennootschap in oprichting ������������������������������������������������ 213
9.7 Besloten vennootschap ���������������������������������������������������������������������� 213
9.8 Naamloze vennootschap �������������������������������������������������������������������� 214
9.9 Commanditaire vennootschap ����������������������������������������������������������� 214
9.10 Coöperatieve vereniging ��������������������������������������������������������������������� 215
9.10.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 215
9.10.2 WA - wettelijke aansprakelijkheid ������������������������������������������������������ 216
9.10.3 BA - beperkte aansprakelijkheid �������������������������������������������������������� 216
9.10.4 UA - uitgesloten aansprakelijkheid ���������������������������������������������������� 216
9.11 Stichting ��������������������������������������������������������������������������������������������� 216
9.12 Vereniging ������������������������������������������������������������������������������������������� 217
9.13 Kerkgenootschap �������������������������������������������������������������������������������� 217
9.14 Buitenlandse ondernemingsvormen �������������������������������������������������� 218
9.14.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 218
9.14.2 Engelse Limited ���������������������������������������������������������������������������������� 218
9.14.3 Amerikaanse Delaware Corporation �������������������������������������������������� 219
9.14.4 Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (AVV) ������������������������������������ 221
9.14.5 Amerikaanse trust ������������������������������������������������������������������������������223
10 Faillissementswetgeving 225
10.1 Inleiding ����������������������������������������������������������������������������������������������225
10.2 Faillietverklaring ��������������������������������������������������������������������������������225
10.3 De curator �������������������������������������������������������������������������������������������226
10.4 Eerste maatregelen �����������������������������������������������������������������������������226
10.5 Faillissementsonderzoek ��������������������������������������������������������������������226
10.6 Openbare verslagen ���������������������������������������������������������������������������� 227
10.7 Gevolgen voor de failliet ��������������������������������������������������������������������� 227
10.8 Verplichting tot medewerking ������������������������������������������������������������ 227
10.9 Gevolgen voor bestuurders ����������������������������������������������������������������228
10.10 Gevolgen voor schuldeisers ����������������������������������������������������������������228
10.11 Indienen vorderingen �������������������������������������������������������������������������228
10.12 Uitkering ���������������������������������������������������������������������������������������������229
10.13 Boedel- en faillissementsschulden �����������������������������������������������������229
10.14 Restvordering �������������������������������������������������������������������������������������229
10.15 Voorrangsregels ����������������������������������������������������������������������������������229
10.16 Gevolgen voor werknemers ����������������������������������������������������������������230
10.17 Duur van het faillissement �����������������������������������������������������������������230
10.18 Einde van het faillissement ����������������������������������������������������������������230
10.19 Einde rechtspersoon ��������������������������������������������������������������������������� 231
11 Nuttige adressen 233

Trefwoordenregister 235

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet Bibob