Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789491930355. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Paperback Nederlands 2020 9789492952318
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Handboek Wet Verbetering Poortwachter is van belang als een werknemer arbeidsongeschikt is zodat u altijd de vinger aan de pols kunt houden en u op gelijk kennisniveau kunt communiceren met alle professionals die bij ziekteverzuim betrokken zijn.

In deze zevende druk wordt niet alleen uitgelegd wat u moet doen bij arbeidsongeschiktheid, maar ook hoe u dat kunt doen en wanneer u dat moet doen. Verder wordt beschreven met welke personen u te maken krijgt en wat hun rol is als de arbeidsongeschiktheid wat langer gaat duren. Ook leert u welke wetgeving soms van belang is en waarom en hoe u het ziekteverzuim in uw bedrijf kunt reduceren. Daarnaast staat er beschreven hoe u beter met uw arbodienst of met re-integratiedeskundigen kunt omgaan. En natuurlijk ook hoe het UWV uw re-integratie inspanningen beoordeelt zodat u met die kennis een loonsanctie kunt voorkomen.

Het boek is een aanrader voor werkgevers, werknemers, arbo-professionals, artsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven, casemanagers, HRM-medewerkers, advocaten, en leidinggevenden Achtergrond

Specificaties

ISBN13:9789492952318
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:342
Druk:7
Verschijningsdatum:31-1-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 1
Inleiding 3

Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5
1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5
Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader) 6
Juridische grondslag 8
1.2 Wat wordt van de werkgever verwacht 9
1.3 Wat wordt van de werknemer verwacht 11
1.4 Met wie of wat krijgen de werkgever of de werknemer te maken tijdens de periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. 11
1.5 Aanbevelingen voor de werkgever 14
1.6 Een stroomschema voor re-integratieactiviteiten 16
Toelichting bij stroomschema voor re-integratie activiteiten 17
1.7 Schematisch overzicht met activiteiten binnen 104 weken arbeidsongeschiktheid 18

Deel 2 Uitleg over kosten, actoren, begrippen, modellen,regelingen en verplichtingen e.d. waarmee u bij langdurige arbeidsongeschiktheid te maken krijgt 22
2.1 Verzuimkosten (overzicht) 23
2.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 25
2.2.1 Geschiedenis 25
2.2.2 De actuele wetgeving 27
Arbeid 27
Arbeid i.v.m. een uitkering van het UWV 27
Arbeid ten tijde van een dienstverband 28
2.2.3 Wat is ziekte 28
Wat is arbeidsongeschiktheid 29
In aanmerking komende arbeid 30
Medische gronden 30
Vastgesteld door een arts 31
Naar objectieve maatstaven gemeten 31
Niet kunnen of niet mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid. 31
Zware taak bedrijfsarts 32
2.2.4 Samenvatting 33
2.3 Verzuimanalyse-modellen 35
De 6 verzuimmodellen 35
2.3.1 Het belasting- en belastbaarheidmodel. 35
2.3.2 Het stress model 38
Stress factoren / Stressoren 40
Stressreacties 43
9 fundamentele stresspreventie-richtlijnen 46
2.3.3 Het beslissingsmodel 48
2.3.4 Het belasting- en herstelmodel 51
2.3.5 Het organisatiemodel 53
2.3.6 Het integrale model beheersing ziekteverzuim 56
2.3.7 De modellen en de organisatie 58
2.4 De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts 60
2.4.1 Wettelijke verplichting 60
2.4.2 De arbodienst 60
Taken van de arbodienst m.b.t. ziekte en verzuim 61
Verantwoordelijkheid 61
2.4.3 De bedrijfsarts 62
De bedrijfsarts en de verzekeringsarts 62
Rol van de bedrijfsarts 63
Uitkomst van het medisch onderzoek 64
2.5 Medische protocollen en - richtlijnen 66
2.5.1 Definities 66
2.5.2 Overzicht (niet limitatief) van protocollen en richtlijnen e.d. 67
2.5.2.1 Arbeidsconflict en arbeidstherapie 69
2.6 Medisch geheim 71
Algemeen 71
Welke gegevens mogen (volgens de notitie van Oval) wel gemeld worden aan de werkgever? 72
2.7 Medische keuringen 73
Algemeen 73
Klachten 73
Regels voor een medische keuring bij een sollicitatie? 74
2.8 Geen (Duurzaam)Benutbare (arbeids) Mogelijkheden
G(D)BM 75
Geen benutbare mogelijkheden (GBM) in het kader van de WAO, WIA, Wajong 75
Wanneer is sprake van GBM 76
GBM volgens de bedrijfsarts. 77
GBM en verzuimbegeleiding 77
Bij GBM geen re-integratie-inspanningen vereist. 78
Loonsanctie als het UWV niet akkoord gaat met GBM. 78
2.9 De functionele mogelijkheden lijst (FML) 80
Voorbeelden 80
De functionele mogelijkhedenlijst en de bedrijfsarts 82
Matching belasting versus belastbaarheid 83
2.10 De rol van de casemanager 85
De casemanager-P 85
De casemanager-PI 86
Wie aanstellen als casemanager 86
Verplicht of niet? 87
Verantwoordelijkheid 87
2.11 Inhoud van het re-integratie verslag 88
De formulieren 88
1 Probleemanalyse 88
2 Plan van aanpak 90
3 Bijstelling Probleemanalyse 91
Deming circle 92
4 1e jaarsevaluatie / Bijstelling Plan van Aanpak 93
5 Actueel oordeel en Medisvhe informatie 95
Waar het vaak mis gaat 97
6 Eindevaluatie door de werkgever en werknemer 97
7 Oordeel van de werknemer 98
2.12 De rol van de arbeidsdeskundige 100
Werkzaamheden van de arbeidsdeskundige 102
Competenties, opleiding en ontwikkeling 103
2.13 Een functie omschrijving maken 105
2.13.1 Waarom is het nodig? 105
2.13.2 Hoe is een functie omschrijving te maken 105
Opbouw van een functie 106
Werkzaamheden 106
Taken 107
Handelingen , activiteiten en belasting 108
Voorbeeld 1 van een functie omschrijving 109
Voorbeeld 2 v.e. functie omschrijving (incl.belasting) 110
2.13.3 Aandachtspunten bij het maken van een functie omschrijving. 111
2.13.4 Belasting vaststellen in de functie 113
2.13.5 Het totale plaatje 113
Plaats van de functie in de organisatorische eenheid 113
Functie omschrijving compleet van een arbeidsdeskundige bij het UWV 114
2.14 Loonwaarde vaststellen 118
Factoren die van invloed kunnen zijn op de loonwaarde 119
Begrippen 119
Voorbeeld berekening loonwaarde 120
Berekening mate van arbeidsongeschiktheid c.q. van het loonverlies (gedeeltelijk arbeidsongeschikt ) 123
Een voorbeeld van een taakanalyse 124
Output analyse. 127
Wat levert het meeste rendement op? 127
2.15 Wetten, passende arbeid en spoor 1 en 2 128
Algemeen 128
2.15.1 Het toetsingskader en passende arbeid 128
2.15.1.1 Passende arbeid en wettelijke verplichtingen van de werkgever en werknemer 128
2.15.1.2 De verschillende wetten 129
Het Besluit passende arbeid WW en ZW 129
Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen m.b.t. passende arbeid 131
2.15.1.3 Inspanningen die van de werkgever worden verwacht i.h.k.v herplaatsing en passende arbeid 131
Initiatief ligt bij de werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf 134
Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer 134
Inspanningen die van de werknemer worden verwacht 135
2.15.1.4 Factoren die bij passende arbeid van belang zijn 136
Krachten 136
Zo dicht mogelijk aansluiten 137
Belasting versus belastbaarheid 137
Bekwaamheden 138
Billijkheid en redelijkheid 139
2.15.1.5 Deugdelijke grond 141
Wegingsfactoren voor een deugdelijke grond 141
Deugdelijke grond voor de werknemer 142
Motivatie/ argumentatie 142
2.15.1.6 Vrijwilligerswerk is niet gelijk aan passend werk 142
2.15.1.7 Blijvend verschil van mening 143
2.15.1.8 Uitspraken HR 143
2.15.2 De persoonsgebonden factoren bij re-integratie 145
2.15.2.1 Arbeidsmarkt kansen indicatie 145
2.15.2.2 De multi-causale-probleem-analyse (MCPA) 146
Vraagtechniek 147
2.15.2.3 Aandachtspunten om goed in arbeid te kunnen functioneren 149
2.15.2.4 Geen verplichting om info te verstrekken door werknemer 149
2.15.2.5 Bescherming persoonsgegevens 149
2.15.3 Intern (spoor 1) en extern (spoor 2) herplaatsen 150
2.15.3.1 Re-integratie volgorde in spoor 1 en spoor 2 150
Voorbeelden van aanpassingen bij eigen werkgever in spoor 1 151
2.15.3.2 Herplaatsing bij een andere werkgever (Spoor 2) 153
Spoor 2 zelf doen als werkgever of uitbesteden? 153
De werkgever is verantw. voor re-integratie bedrijf 154
Hoe ziet een Spoor 2 re-integratieplan er ongeveer uit 155
Noodzaak 2e keer een re-integratie traject starten 156
Geen re-integratie traject 156
Financiering 156
2.15.4 De re-integratiebedrijven en re-integratieproducten 157
Algemeen 157
2.15.4.1 Re-integratie plan 157
Inventarisatie 158
Re-integratie producten 159
Re-integratiekosten 160
Onderwerpen in intake of plan van het
re-integratiebedrijf 160
2.16 Dwangmaatregelen werkgever bij niet meewerkende medewerker 162
Voorbeeld met tijdslijn 163
2.17 Opzegverbod bij ziekte 165
Niet altijd ontslagbescherming 166
2.18 Vrijwillige loondoorbetaling 167
Inleiding 167
Voorwaarden vrijwillige loondoorbetaling 167
Termijn van de verlenging 167
Opnieuw verlengen 168
Aanvraag uitkering bij (opnieuw) verlenging 168
Verkorting van de verlengde loondoorbetaling 168
2.19 WIA uitkering aanvragen door de werknemer 169
2.20 Verkorte wachttijd 171
Voorwaarden 172
Rechtspraak 172
2.21 Wijziging dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en gevolgen voor het diensterband bij andere en passende arbeid 173
2.21.1 Loondoorbetaling na 104 weken arbeidsongeschiktheid 173
Voorbeeld 173
2.21.2 Rechtspraak 173
Wanneer recht op loonbetaling bij ziekte 173
Gangbare rechtspraak 174
Analyse van meerdere uitspraken van rechters 175
2.21.3 Voorkomen is beter dan genezen 176
Voordelen en nadelen van wijzigen arbeidscontract 176
Ook niets regelen heeft zijn voor- en nadelen 177
Standpunt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 177
Uitkering door het UWV 178
2.22 Bijzondere situaties 179
Detachering 179
Uitzendbureaus als werkgever 179
Werknemers met dienstverbanden van geringe omvang 179
werknemers waarvan het dienstverband eindigt 179
Werkgevers die vallen onder spoor 1 180
Payroll-bedrijven 180
Marginale arbeidsmogelijkheden 181
WSW aanmelding / Beschut Werk volgens de PW 181
Beschut Werk als traject 2e spoor 181
Wie is de werkgever bij WSW-arbeid 182
Omvang van de re-integratie plicht 182
Re-integratie en opnemen van verlof 182
Re-integratie en zwangerschap 182
Re-integratie voor wie de AOW leeftijd nadert 183
Re-integratie en de no-risk polis 183
Re-integratie van werknemers in het buitenland 183
2.23 Deskundigenoordeel door het UWV 184
Algemeen 184
2.23.1 Wettelijk kader 184
Het moet gaan om een zieke werknemer 185
2.23.2 Het UWV geeft een oordeel over 4 vaste vragen 185
Overzicht van de 5 soorten deskundigenoordelen 186
1 Deskundigenoordeel (on)geschiktheid tot werken 186
2 Deskundigenoordeel passende arbeid 187
Krachten, bekwaamheden, beoordeling 188
3 en 4 Deskundigenoordeel over de vraag of de
re-integratie-inspanningen van de werknemer of de
werkgever voldoende zijn 188
Beoordeling re-integratie inspanningen 189
5 Veelvuldig verzuim 190
2.23.3 Procedure UWV bij het aanvragen van een deskundigen- oordeel 190
Intake deskundigenoordeel 190
First opinion 191
2.23.4 Weigering medewerking door werknemer 191
2.23.5 Redenen tot afwijzen van een deskundigenoordeel 192
2.23.6 Het deskundigenoordeel 192
Momentopname 193
Eisen aan een deskundigenoordeel 193
Gevolgen van een deskundigenoordeel 193
Behandeltermijn 194
Kosten van een deskundigenoordeel 194
2.24 Subsidies via het UWV of de Belastingdienst 195
De no-risk polis 195
2.25 De Wet BeZaVa en de gedifferentieerde premie 197
Situatie vanaf 01-01-2014 198
Eigenrisicodrager ZW /WIA (inclusief spoor 1) 199
2.26 Termijnen waarbinnen UWV actie moet ondernemen of moet reageren 200
2.27 Bezwaar - en beroepsmogelijkheden 204
Bezwaar tegen het niet opleggen van een loonsanctie 204
2.28 Dwangsom maatregelen en schadevergoeding 205
Algemeen 205
2.28.1 De dwangsomregeling 205
2.28.2 De beroepsregeling 207
2.28.3 Schadevergoeding door het UWV 208
2.29 Wanneer kan het UWV geen loonsanctie opleggen 209
11 situaties waarin geen loonsanctie wordt opgelegd 209
2.30 De Loonsanctie 212
2.30.1 Algemeen 212
Overzicht van buiten naar binnen 214
Wel een loonsanctie (administratief of inhoudelijk) 214
Duur van de loonsanctie 215
Een administratieve- en inhoudelijke loonsanctie 215
2.30.2 Hoe een loonsanctie kan worden voorkomen 216
2.31 Bekorting van de loonsanctie 217
Opstarten of afronden van een re-integratie traject bij herstel van de tekortkomingen 217
Wat wordt na reparatie als voldoende re-integratie inspanningen beschouwd? 218
Beëindiging loonsanctie bij 3 maanden geen arbeidsmogelijkheden 219
Consequentie loonsanctie voor behandeling WIA-aanvraag 219

3 Deel 3 Hoe toetst het UWV de re-integratie inspanningen 220
3.1 Beoordeling door het UWV van de re-integratie
inspanningen 220
3.1.1 Een schematisch overzicht van de toets op de re-integratie
inspanningen door het UWV 221
3.2 Administratieve toets van het re-integratie verslag 225
3.2.1 Indien re-integratie verslag compleet 225
3.2.2 Indien re-integratie verslag incompleet 225
Handelwijze bij ontbrekend of incompleet re-integratieverslag 225
De oorzaak ligt bij werknemer 225
Niet in behandeling nemen van de WIA aanvraag 226
Oorzaak ligt volgens werknemer bij de werkgever 226
Hersteltermijn 226
Herstel van administratieve tekortkomingen is altijd mogelijk 227
3.3 Het resultaat van de re-integratie 227
3.3.1 Wat wordt verstaan onder een bevredigend resultaat 227
3.3.2 Het resultaat is niet bevredigend 230
De aspecten waarop het UWV de nadere beoordeling uitvoert 230
Re-integratie of studie 231
Deskundigenoordeel bij meningsverschil 232
3.4 Situaties in het actueel oordeel van de bedrijfsarts 232
3.5 Medische aandachtspunten die door het UWV worden getoetst 233
Aandachtspunten voor de verzekeringsarts 234
Bij onvoldoende beeldvorming omtrent medische zaken 235
3.5.1 Acties en oordeel van de verzekeringsarts 235
3.5.2 Standaard Duurbelastbaarheid in arbeid 236
3.6 Het inhoudelijk arbeidsdeskundig onderzoek 237
Arbeidsdeskundige aspecten die door het UWV worden
beoordeeld 237
Wat gebeurt er bij onvoldoende informatie 237
Vragen moeten relevant en concreet zijn 238
Het re-integratie verslag moet actueel zijn 238
De 3 arbeidsdeskundige onderzoekkaders 238
3.6.1 Onderzoekkader 1 239
3.6.1.1 Oordeel van de verzekeringsarts is van belang 239
3.6.1.2 Arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk 240
3.6.1.3 Andere mogelijkheden in spoor 1
(spoor 1 is bij eigen werkgever) 241
Andere functie in spoor 1 of daarvoor geschikt te maken 242
Vacatures nu, in het afgelopen ½ jaar en in toekomst 243
Volgorde als geen herplaatsing intern mogelijk is 244
Passend werk 244
Loonwaarde van de arbeid 245
3.6.1.4 Structurele arbeid/ duurzaam karakter 245
3.6.1.5 Betere re-integratie mogelijkheden 246
3.6.1.6 Plausibiliteit 247
3.6.2 Onderzoekkader 2 248
3.6.2.1 Is spoor 1 afgesloten 248
3.6.2.2 Spoor 2 249
Adequaat 250
Wel of geen re-integratie bedrijf inschakelen 250
De arbeid moet passend zijn 251
Moet passen bij de behoefte van de werknemer / Het moet maatwerk zijn 252
Looptijd/maatwerk 252
Hoe lang moet werkgever spoor 2 blijven proberen? 252
Tijdigheid van het inzetten van spoor 2 253
3.6.3 Onderzoekkader 3, Overige onderzoeken 257
3.6.3.1 Gemiste re-integratie kansen 257
3.6.3.2 Deugdelijke grond 257
Wat is een deugdelijke grond 257
Procedure UWV bij re-integratie tekortkomingen 258
Voorbeelden van een mogelijke ‘deugdelijke grond’ 259
Situaties waarin geen sprake is van een deugdelijke grond 260
Gevolgen van wel of een deugdelijke grond 263
3.6.3.3 De verwachting omtrent het herstel van de werknemer 263
3.6.3.4 Overige 265
3.7 Voldoende re-integratie inspanningen c.q. geen loonsanctie 266
Geen bevredigend resultaat, maar wel voldoende re-integratie inspanningen 266
Geen bevredigend resultaat en onvoldoende reintegratieinspanningen verricht maar hiervoor bestaat een deugdelijke grond 267
Geen bevredigend resultaat en onvoldoende re-integratie inspanningen maar geen kansen gemist 267
Geen bevredigend resultaat en geen re-integratie inspanningen vanwege marginale arbeidsmogelijkheden 267
3.8 Geen bevredigend resultaat behaald en onvoldoende re-integratie inspanningen c.q. wel een loonsanctie
269
Voorbeelden van verwijtbaarheid 269
Voorbeelden van verwijtbaarheden door de werkgever zelf 269
Voorbeelden van verwijtbaarheden van de door de werkgever ingehuurde deskundigen 270
3.9 Afweging van de redelijkheid 272
3.10 Werknemers die ziek uit dienst gaan 274
Re-integratie kosten 274
Participatieverzoek 275
14 weken termijn 275
Stagnatieperiode 276
Benadelingshandeling van het (UWV)Fonds door de werknemer door meewerken aan ontslag 276
Als de werknemer niet meewerkt 277
Toetsen re-integratie inspanningen van de werkgever bij niet meewerkende werknemer 277

4 Deel 4 279
Bijlagen 279
4.1 De UWV - functionele mogelijkhedenlijst (FML) 280
4.2 Uitspraken Hoge Raad i.v.m. passende arbeid 295
4.3 Wetsteksten en wetsartikelen 298
Algemene Wet bestuursrecht (AWB) 298
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 298
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (BW) 303
Wet SUWI 314
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 315
Werkloosheidswet (WW) 319
Ziektewet (ZW) 320
4.4 Veranderingen in de wetgeving 328
4.5 Geraadpleegde en interessante websites 332
4.6 Trefwoordenregister 334
4.7 Eigen aantekeningen 344

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Wet Verbetering Poortwachter