Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789491930461. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Tekst & Toelichting

Paperback Nederlands 2021 9789492952660
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Aanleiding tot deze negende druk zijn de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2021 (Staatsblad 2021,147) en de wijzigingen inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG eisen) per 1 januari 2021.

Met BENG geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. BENG en daarmee NTA 8800 zijn de opvolgers van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze vanaf 1995 in de bouwregelgeving is opgenomen.

De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2021 luidt.

Deze negende druk bevat naast genoemde tekst en toelichting verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin de voor het huidige Bouwbesluit 2012 relevante besluiten, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2021 luidt. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen.

Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving.

Het Bouwbesluit 2012 zal met de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voornemen uitgesproken de Omgevingswet en daarmee het Bbl op 1 juli 2022 in werking te laten treden. Het Bouwbesluit 2012 blijft ook daarna van belang voor elke aanvraag om vergunning voor het bouwen die voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend.

Specificaties

ISBN13:9789492952660
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:595
Druk:9
Verschijningsdatum:14-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Anneke de Jong

Anneke de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Andere boeken door Anneke de Jong

Over Joost Pothuis

Joost Pothuis is senior consultant bij Arcadis.

Andere boeken door Joost Pothuis

Inhoudsopgave

VOORWOORD
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
§ 1.1 Algemeen 226
~ Artikel 1.1 Begripsbepalingen 226
~ Artikel 1.2 Aantal personen 248
~ Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling 248
~ Artikel 1.4 Gemeenschappelijk en gezamenlijk 250
§ 1.2 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s 250
~ Artikel 1.5 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s 250
§ 1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen 251
~ Artikel 1.6 In de handel brengen 251
~ Artikel 1.7 CE-markeringen 251
~ Artikel 1.8 Toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen 251
~ Artikel 1.9 Certificatie- en inspectie-instellingen kwaliteitsverklaringen 252
~ Artikel 1.10 Implementatie richtlijn bouwproducten 252
~ Artikel 1.11 Erkenning kwaliteitsverklaringen 253
§ 1.4 Bijzondere bepalingen 253
~ Artikel 1.12 Verbouw 253
~ Artikel 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom [Stb. 2015, 249] 255
~ Artikel 1.12b Uitzonderingen voor een drijvend bouwwerk 255
~ Artikel 1.13 Monumenten 257
~ Artikel 1.14 Tijdelijke bouw 257
~ Artikel 1.15 Verplaatsing 258
~ Artikel 1.15a Drank- en horeca-inrichting 258
~ Artikel 1.15b 258
~ Artikel 1.16 Zorgplicht 259
~ Artikel 1.17 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden 259
§ 1.5 Gebruiksmelding 260
~ Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht 260
~ Artikel 1.19 Indiening gebruiksmelding 261
~ Artikel 1.20 Afhandeling gebruiksmelding 262
~ Artikel 1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding 262
~ Artikel 1.22 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding 263
§ 1.6 Procedure bouwwerkzaamheden 263
~ Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden 263
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
§ 1.1 Algemeen 1
~ Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1
~ Artikel 1.2 Aantal personen 10
~ Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling 10
~ Artikel 1.4 Gemeenschappelijk en gezamenlijk 11
§ 1.2 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s 11
~ Artikel 1.5 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s 11
§ 1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen 11
~ Artikel 1.6 In de handel brengen 11
~ Artikel 1.7 CE-markeringen 11
~ Artikel 1.8 Toepassing CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen 11
~ Artikel 1.9 Certificatie- en inspectie-instellingen kwaliteitsverklaringen 11
~ Artikel 1.10 Verordening bouw producten 12
~ Artikel 1.11 Erkenning kwaliteitsverklaringen 12
§ 1.4 Bijzondere bepalingen 12
~ Artikel 1.12 Verbouw 12
~ Artikel 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom 12
~ Artikel 1.12b Uitzonderingen voor een drijvend bouwwerk 12
~ Artikel 1.13 Monumenten 12
~ Artikel 1.14 Tijdelijke bouw 13
~ Artikel 1.15 Verplaatsing 13
~ Artikel 1.15a Drank- en horeca-inrichting 13
~ Artikel 1.15b (waterkerende bouwwerken) 13
~ Artikel 1.16 Zorgplicht 13
~ Artikel 1.17 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden 13
§ 1.5 Gebruiksmelding 13
~ Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht 13
~ Artikel 1.19 Indiening gebruiksmelding 14
~ Artikel 1.20 Afhandeling gebruiksmelding 15
~ Artikel 1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding 15
~ Artikel 1.22 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding 15
§ 1.6 Procedure bouwwerkzaamheden 15
~ Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden 15
Voorwoord v
Leeswijzer xxi
Publicatiedata xxii
Tekst Toelichting
~ Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 264
~ Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 264
§ 1.7 Procedure sloopwerkzaamheden 264
~ Artikel 1.26 Sloopmelding 265
~ Artikel 1.27 Indieningswijze sloopmelding 267
~ Artikel 1.28 Afhandeling sloopmelding 268
~ Artikel 1.29 Nadere voorwaarden na sloopmelding 268
~ Artikel 1.30 Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding 268
~ Artikel 1.31 Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning 268
~ Artikel 1.32 Aanwezigheid bescheiden 269
~ Artikel 1.33 Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden 269
Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van
Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie 275
§ 2.1.1 Nieuwbouw 276
~ Artikel 2.1 Aansturingsartikel 276
~ Artikel 2.2 Fundamentele belastingscombinaties 276
~ Artikel 2.3 Buitengewone belastingscombinaties 277
~ Artikel 2.4 Bepalingsmethode 277
~ Artikel 2.5 Verbouw 277
~ Artikel 2.5 a Tijdelijke bouw [Stb. 2015, 249] 278
~ Artikel 2.5b Aardbevingen [Stb. 2015, 249] 278
~ Artikel 2.5c Drijvende bouwwerken 279
§ 2.1.2 Bestaande bouw 279
~ Artikelen 2.6 tot en met 2.8 279
Afdeling 2.2 Sterkte bij brand 279
§ 2.2.1 Nieuwbouw 279
~ Artikel 2.9 Aansturingsartikel 279
~ Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken 280
~ Artikel 2.11 Bepalingsmethode 281
~ Artikel 2.12 Verbouw 282
§ 2.2.2 Bestaande bouw 282
~ Artikelen 2.13 tot en met 2.15 282
Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 282
§ 2.3.1 Nieuwbouw 282
~ Artikel 2.16 Aansturingsartikel 282
~ Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 15
~ Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 16
§ 1.7 Procedure sloopwerkzaamheden 16
~ Artikel 1.26 Sloopmelding 16
~ Artikel 1.27 Indieningswijze sloopmelding 17
~ Artikel 1.28 Afhandeling sloopmelding 17
~ Artikel 1.29 Nadere voorwaarden na sloopmelding 17
~ Artikel 1.30 Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding 18
~ Artikel 1.31 Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning 18
~ Artikel 1.32 Aanwezigheid bescheiden 18
~ Artikel 1.33 Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden 18
§ 1.8. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide 19
~ Artikel 1.34 Definities 19
~ Artikel 1.35 Werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen 19
~ Artikel 1.36 Certificerende instellingen 19
~ Artikel 1.37 Aanwijzing certificatieschema’s 20
~ Artikel 1.38 Meldplicht van (bijna-)ongevallen 21
~ Artikel 1.39 Informatieverstrekking 21
~ Artikel 1.40 Openbaar register 22
~ Artikel 1.41 Beeldmerk 22
Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van veiligheid
Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie 22
§ 2.1.1 Nieuwbouw 22
~ Artikel 2.1 Aansturingsartikel 22
~ Artikel 2.2 Fundamentele belastingscombinaties 22
~ Artikel 2.3 Buitengewone belastingscombinaties 23
~ Artikel 2.4 Bepalingsmethode 23
~ Artikel 2.5 Verbouw 23
~ Artikel 2.5a Tijdelijke bouw 23
~ Artikel 2.5b Aardbevingen 23
~ Artikel 2.5c Drijvende bouwwerken 23
§ 2.1.2 Bestaande bouw 23
~ Artikel 2.6 Aansturingsartikel 23
~ Artikel 2.7 Fundamentele belastingscombinaties 24
~ Artikel 2.8 Uiterste grenstoestand 24
Afdeling 2.2 Sterkte bij brand 24
§ 2.2.1 Nieuwbouw 24
~ Artikel 2.9 Aansturingsartikel 24
~ Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken 25
~ Artikel 2.11 Bepalingsmethode 26
~ Artikel 2.12 Verbouw 27
§ 2.2.2 Bestaande bouw 27
~ Artikel 2.13 Aansturingsartikel 27
~ Artikel 2.14 Tijdsduur bezwijken 28
~ Artikel 2.15 Bepalingsmethode 29
Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 29
§ 2.3.1 Nieuwbouw 29
~ Artikel 2.16 Aansturingsartikel 29
Tekst Toelichting
~ Artikel 2.17 Aanwezigheid 283
~ Artikel 2.18 Hoogte 283
~ Artikel 2.19 Openingen 283
~ Artikel 2.20 Overklauterbaarheid 284
~ Artikel 2.21 Verbouw 285
§ 2.3.2 Bestaande bouw 285
~ Artikelen 2.22 tot en met 2.25 285
Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 285
§ 2.4.1 Nieuwbouw 285
~ Artikel 2.26 Aansturingsartikel 285
~ Artikel 2.27 Voorziening bij hoogteverschil 285
~ Artikel 2.28 Verbouw 286
~ Artikel 2.29 Tijdelijke bouw 286
§ 2.4.2 Bestaande bouw 286
~ Artikelen 2.30 en 2.31 286
286
Afdeling 2.5 Trap 286
§ 2.5.1 Nieuwbouw 286
~ Artikel 2.32 Aansturingsartikel 286
~ Artikel 2.33 Afmetingen trap 286
~ Artikel 2.34 Trapbordes 287
~ Artikel 2.35 Leuning 287
~ Artikel 2.36 Regenwerend 287
~ Artikel 2.37 Verbouw 288
§ 2.5.2 Bestaande bouw 288
~ Artikelen 2.38 tot en met 2.41 288
Afdeling 2.6 Hellingbaan 288
§ 2.6.1 Nieuwbouw 288
~ Artikel 2.42 Aansturingsartikel 288
~ Artikel 2.43 Afmetingen hellingbaan 288
~ Artikel 2.44 Hellingbaanbordes 288
~ Artikel 2.45 Geleiderand 289
~ Artikel 2.46 Verbouw 289
§ 2.6.2 Bestaande bouw 289
~ Artikelen 2.47 tot en met 2.49 289
Afdeling 2.7 Beweegbare constructieonderdelen 289
§ 2.7.1 Nieuwbouw 289
~ Artikel 2.50 Aansturingsartikel 289
~ Artikel 2.51 Hinder 289
~ Artikel 2.52 Verbouw 290
~ Artikel 2.53 Tijdelijke bouw 290
§ 2.7.2 Bestaande bouw 290
Tekst Toelichting
~ Artikel 2.17 Aanwezigheid 30
~ Artikel 2.18 Hoogte 30
~ Artikel 2.19 Openingen 31
~ Artikel 2.20 Overklauterbaarheid 31
~ Artikel 2.21 Verbouw 31
§ 2.3.2 Bestaande bouw 31
~ Artikel 2.22 Aansturingsartikel 31
~ Artikel 2.23 Aanwezigheid 32
~ Artikel 2.24 Hoogte 32
~ Artikel 2.25 Openingen 33
Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 33
§ 2.4.1 Nieuwbouw 33
~ Artikel 2.26 Aansturingsartikel 33
~ Artikel 2.27 Voorziening bij hoogteverschil 33
~ Artikel 2.28 Verbouw 33
~ Artikel 2.29 Tijdelijke bouw 33
§ 2.4.2 Bestaande bouw 33
~ Artikel 2.30 Aansturingsartikel 33
~ Artikel 2.31 Voorziening bij hoogteverschil 33
Afdeling 2.5 Trap 34
§ 2.5.1 Nieuwbouw 34
~ Artikel 2.32 Aansturingsartikel 34
~ Artikel 2.33 Afmetingen trap 35
~ Artikel 2.33a. markering trap 35
~ Artikel 2.34 Trapbordes 35
~ Artikel 2.35 Leuning 35
~ Artikel 2.36 Regenwerend 35
~ Artikel 2.37 Verbouw 35
§ 2.5.2 Bestaande bouw 36
~ Artikel 2.38 Aansturingsartikel 36
~ Artikel 2.39 Afmetingen trap 36
~ Artikel 2.40 Trapbordes 36
~ Artikel 2.41 Leuning 36
Afdeling 2.6 Hellingbaan 36
§ 2.6.1 Nieuwbouw 36
~ Artikel 2.42 Aansturingsartikel 36
~ Artikel 2.43 Afmetingen hellingbaan 36
~ Artikel 2.44 Hellingbaanbordes 36
~ Artikel 2.45 Geleiderand 37
~ Artikel 2.46 Verbouw 37
§ 2.6.2 Bestaande bouw 37
~ Artikel 2.47 Aansturingsartikel 37
~ Artikel 2.48 Afmetingen hellingbaan 37
~ Artikel 2.49 Hellingbaanbordes 37
Afdeling 2.7 Beweegbare constructieonderdelen 37
§ 2.7.1 Nieuwbouw 37
~ Artikel 2.50 Aansturingsartikel 37
~ Artikel 2.51 Hinder 37
~ Artikel 2.52 Verbouw 37
~ Artikel 2.53 Tijdelijke bouw 38
§ 2.7.2 Bestaande bouw 38
~ Artikelen 2.54 en 2.55 290
290
Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 291
§ 2.8.1 Nieuwbouw 291
~ Artikel 2.56 Aansturingsartikel 291
~ Artikel 2.57 Stookplaats 291
~ Artikel 2.58 Schacht, koker of kanaal 291
~ Artikel 2.59 Rookgasafvoer 292
~ Artikel 2.60 Opstelplaats open verbrandingstoestel 292
~ Artikel 2.61 Tijdelijke bouw 292
§ 2.8.2 Bestaande bouw 293
~ Artikelen 2.62 tot en met 2.65 293
Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 293
§ 2.9.1 Nieuwbouw 293
~ Artikel 2.66 Aansturingsartikel 293
~ Artikel 2.67 Binnenoppervlak 293
~ Artikel 2.68 Buitenoppervlak 294
~ Artikel 2.69 Beloopbaar vlak 295
~ Artikel 2.69a Elektrische leidingen en pijpisolatie 295
~ Artikel 2.70 Vrijgesteld 295
~ Artikel 2.71 Dakoppervlak 296
~ Artikel 2.72 Constructieonderdeel 296
~ Artikel 2.73 Verbouw 297
~ Artikel 2.74 Tijdelijke bouw 297
§ 2.9.2 Bestaande bouw 297
~ Artikelen 2.75 tot en met 2.80 297
Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand 298
§ 2.10.1 Nieuwbouw 298
~ Artikel 2.81 Aansturingsartikel 298
~ Artikel 2.82 Ligging 299
~ Artikel 2.83 Omvang 300
~ Artikel 2.84 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 302
~ Artikel 2.85 Verbouw 304
~ Artikel 2.86 Tijdelijke bouw 304
§ 2.10.2 Bestaande bouw 304
~ Artikelen 2.87 tot en met 2.90 304
304
304
304
Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding 305
§ 2.11.1 Nieuwbouw 305
~ Artikel 2.91 Aansturingsartikel 305
~ Artikel 2.92 Ligging 306
Tekst Toelichting
~ Artikel 2.54 Aansturingsartikel 38
~ Artikel 2.55 Hinder 38
Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 38
§ 2.8.1 Nieuwbouw 38
~ Artikel 2.56 Aansturingsartikel 38
~ Artikel 2.57 Stookplaats 38
~ Artikel 2.58 Schacht, koker of kanaal 38
~ Artikel 2.59 Rookgasafvoer 38
~ Artikel 2.60 Opstelplaats open verbrandingstoestel 39
~ Artikel 2.61 Tijdelijk bouwwerk 39
§ 2.8.2 Bestaande bouw 39
~ Artikel 2.62 Aansturingsartikel 39
~ Artikel 2.63 Stookplaats 39
~ Artikel 2.64 Rookgasafvoer 39
~ Artikel 2.65 Opstelplaats open verbrandingstoestel 39
Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 39
§ 2.9.1 Nieuwbouw 39
~ Artikel 2.66 Aansturingsartikel 39
~ Artikel 2.67 Binnenoppervlak 41
~ Artikel 2.68 Buitenoppervlak 41
~ Artikel 2.69 Beloopbaar vlak 41
~ Artikel 2.69a Elektrische leidingen en pijpisolatie 41
~ Artikel 2.70 Vrijgesteld 41
~ Artikel 2.71 Dakoppervlak 41
~ Artikel 2.72 Constructieonderdeel 42
~ Artikel 2.73 Verbouw 42
~ Artikel 2.74 Tijdelijke bouw 42
§ 2.9.2 Bestaande bouw 42
~ Artikel 2.75 Aansturingsartikel 42
~ Artikel 2.76 Binnenoppervlak 44
~ Artikel 2.77 Buitenoppervlak 44
~ Artikel 2.78 Beloopbaar vlak 44
~ Artikel 2.79 Vrijgesteld 44
~ Artikel 2.80 Toepassing Euroklassen 44
Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand 45
§ 2.10.1 Nieuwbouw 45
~ Artikel 2.81 Aansturingsartikel 45
~ Artikel 2.82 Ligging 46
~ Artikel 2.83 Omvang 47
~ Artikel 2.84 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 47
~ Artikel 2.85 Verbouw 48
~ Artikel 2.86 Tijdelijke bouw 48
§ 2.10.2 Bestaande bouw 48
~ Artikel 2.87 Aansturingsartikel 48
~ Artikel 2.88 Ligging 49
~ Artikel 2.89 Omvang 50
~ Artikel 2.90 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 50
Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook 50
§ 2.11.1 Nieuwbouw 50
~ Artikel 2.91 Aansturingsartikel 50
~ Artikel 2.93 Omvang 307
~ Artikel 2.94 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 308
~ Artikel 2.95 Verbouw 310
~ Artikel 2.96 Tijdelijke bouw 310
§ 2.11.2 Bestaande bouw 310
~ Artikel 2.97 tot en met 2.100 310
Afdeling 2.12 Vluchtroutes 311
§ 2.12.1 Nieuwbouw 311
~ Artikel 2.101 Aansturingsartikel 311
~ Artikel 2.102 Vluchtroute 312
~ Artikel 2.103 Beschermde vluchtroute 313
~ Artikel 2.104 Extra beschermde vluchtroute 314
~ Artikel 2.105 Veiligheidsvluchtroute 315
~ Artikel 2.106 Tweede vluchtroute 316
~ Artikel 2.107 Inrichting vluchtroute 317
~ Artikel 2.109 Verbouw 322
~ Artikel 2.110 Tijdelijke bouw 322
§ 2.12.2 Bestaande bouw 322
~ Artikel 2.111 tot en met artikel 2.118 322
Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand 323
§ 2.13.1 Nieuwbouw 323
~ Artikel 2.119 Aansturingsartikel 323
~ Artikel 2.120 Brandweerlift 323
~ Artikel 2.121 Loopafstand 323
~ Artikel 2.122 Hulppost 324
~ Artikel 2.123 Verbouw 324
~ Artikel 2.124 Tijdelijke bouw 324
§ 2.13.2 Bestaande bouw 324
~ Artikelen 2.125 en 2.126 324
Afdeling 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw 324
~ Artikel 2.127 Aansturingsartikel 324
~ Artikel 2.128 Inrichting 325
Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw 325
~ Artikel 2.129 Aansturingsartikel 325
Tekst Toelichting
~ Artikel 2.92 Ligging 52
~ Artikel 2.93 Omvang 52
~ Artikel 2.94 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang 52
~ Artikel 2.94a. Weerstand tegen rookdoorgang: subbrandcompartiment 52
~ Artikel 2.94b. Weerstand tegen rookdoorgang: beschermd subbrandcompartiment 53
~ Artikel 2.95. Verbouw 53
~ Artikel 2.96 Tijdelijke bouw 53
§ 2.11.2 Bestaande bouw 53
~ Artikel 2.97 Aansturingsartikel 53
~ Artikel 2.98 Ligging 54
~ Artikel 2.99 Omvang 55
~ Artikel 2.100 Weerstand tegen rookdoorgang of branddoorslag en brandoverslag 55
Afdeling 2.12 Vluchtroutes 55
§ 2.12.1 Nieuwbouw 55
~ Artikel 2.101 Aansturingsartikel 55
~ Artikel 2.102 Vluchtroute 57
~ Artikel 2.103 Beschermde vluchtroute 57
~ Artikel 2.104 Extra beschermde vluchtroute 58
~ Artikel 2.105 Veiligheidsvluchtroute 58
~ Artikel 2.106 Tweede vluchtroute 58
~ Artikel 2.107 Inrichting vluchtroute 59
~ Artikel 2.107a. Inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang 59
~ Artikel 2.108 Capaciteit van een vluchtroute 60
~ Artikel 2.108a. Doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit 60
~ Artikel 2.109 Verbouw 61
~ Artikel 2.110 Tijdelijke bouw 61
§ 2.12.2 Bestaande bouw 62
~ Artikel 2.111 Aansturingsartikel 62
~ Artikel 2.112 Vluchtroute 63
~ Artikel 2.113 Beschermde route 63
~ Artikel 2.114 Extra beschermde vluchtroute 63
~ Artikel 2.115 Veiligheidsvluchtroute 64
~ Artikel 2.116 Tweede vluchtroute 64
~ Artikel 2.117 Inrichting vluchtroute 64
~ Artikel 2.118 Capaciteit van een vluchtroute 64
Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand 65
§ 2.13.1 Nieuwbouw 65
~ Artikel 2.119 Aansturingsartikel 65
~ Artikel 2.120 Brandweerlift 65
~ Artikel 2.121 Loopafstand 66
~ Artikel 2.122 Hulppost 66
~ Artikel 2.123 Verbouw 66
~ Artikel 2.124 Tijdelijke bouw 66
§ 2.13.2 Bestaande bouw 66
~ Artikel 2.125 Aansturingsartikel 66
~ Artikel 2.126 Hulppost 66
Afdeling 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw 66
~ Artikel 2.127 Aansturingsartikel 66
~ Artikel 2.128 Inrichting 66
Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw 67
~ Artikel 2.129 Aansturingsartikel 67
~ Artikel 2.130 Reikwijdte 325
~ Artikel 2.131 Verbouw 325
~ Artikel 2.132 Aansturingsartikel 326
~ Artikel 2.133 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 326
~ Artikel 2.133a Verbouw 326
Afdeling 2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid 326
§ 2.17.1 Nieuwbouw 326
~ Artikel 2.134 Aansturingsartikel 326
~ Artikel 2.135 Verkeersveiligheid 327
§ 2.17.2 Bestaande bouw 327
~ Artikelen 2.136 en 2.137 327
Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van gezondheid
Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw 328
~ Artikel 3.1 Aansturingsartikel 328
~ Artikel 3.2 Geluid van buiten 328
~ Artikel 3.3 Industrie-, weg- of spoorweglawaai 328
~ Artikel 3.4 Luchtvaartlawaai 329
~ Artikel 3.5 Verbouw 330
~ Artikel 3.6 Tijdelijke bouw 330
Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties 330
~ Artikel 3.7 Aansturingsartikel 331
~ Artikel 3.8 Aangrenzend perceel 331
~ Artikel 3.9 Zelfde perceel 332
~ Artikel 3.10 Verbouw 333
~ Artikel 3.11 Tijdelijke bouw 333
Afdeling 3.3 Beperking van galm 333
~ Artikel 3.12 Aansturingsartikel 333
~ Artikel 3.13 Geluidsabsorptie 333
~ Artikel 3.14 Verbouw 334
Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw 334
~ Artikel 3.15 Aansturingsartikel 334
~ Artikel 3.16 Ander perceel 334
~ Artikel 3.17 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel 335
~ Artikel 3.17a Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie 336
~ Artikel 3.18 Verbouw 336
~ Artikel 3.19 Tijdelijke bouw 336
Afdeling 3.5 Wering van vocht 336
§ 3.5.1 Nieuwbouw 337
~ Artikel 3.20 Aansturingsartikel 337
~ Artikel 3.21 Wering van vocht van buiten 337
~ Artikel 3.22 Factor van de temperatuur 337
~ Artikel 3.23 Wateropname 338
~ Artikel 3.24 Verbouw 338
§ 3.5.2 Bestaande bouw 338
~ Artikelen 3.25 tot en met 3.27 338
Afdeling 3.6 Luchtverversing 338
Tekst Toelichting
~ Artikel 2.130 Reikwijdte 67
~ Artikel 2.131 Verbouw 67
Afdeling 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw 67
~ Artikel 2.132 Aansturingsartikel 67
~ Artikel 2.133 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 67
~ Artikel 2.133a Verbouw 67
Afdeling 2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid 67
§ 2.17.1 Nieuwbouw 67
~ Artikel 2.134 Aansturingsartikel 67
~ Artikel 2.135 Verkeersveiligheid 67
§ 2.17.2 Bestaande bouw 68
~ Artikel 2.136 Aansturingsartikel 68
~ Artikel 2.137 Verkeersveiligheid 68
Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van gezondheid
Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw 68
~ Artikel 3.1 Aansturingsartikel 68
~ Artikel 3.2 Geluid van buiten 69
~ Artikel 3.3 Industrie-, weg- of spoorweglawaai 69
~ Artikel 3.4 Luchtvaartlawaai 69
~ Artikel 3.5 Verbouw 70
~ Artikel 3.6 Tijdelijke bouw 70
Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw 70
~ Artikel 3.7 Aansturingsartikel 70
~ Artikel 3.8 Aangrenzend perceel 71
~ Artikel 3.9 Zelfde perceel 71
~ Artikel 3.10 Verbouw 72
~ Artikel 3.11 Tijdelijke bouw 72
Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw 72
~ Artikel 3.12 Aansturingsartikel 72
~ Artikel 3.13 Geluidsabsorptie 72
~ Artikel 3.14 Verbouw 72
Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw 72
~ Artikel 3.15 Aansturingsartikel 72
~ Artikel 3.16 Ander perceel 73
~ Artikel 3.17 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel 74
~ Artikel 3.17a Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie 74
~ Artikel 3.18 Verbouw 74
~ Artikel 3.19 Tijdelijke bouw 74
Afdeling 3.5 Wering van vocht 75
§ 3.5.1 Nieuwbouw 75
~ Artikel 3.20 Aansturingsartikel 75
~ Artikel 3.21 Wering van vocht van buiten 75
~ Artikel 3.22 Factor van de temperatuur 76
~ Artikel 3.23 Wateropname 76
~ Artikel 3.24 Verbouw 76
§ 3.5.2 Bestaande bouw 76
~ Artikel 3.25 Aansturingsartikel 76
~ Artikel 3.26 Vocht van buiten 77
~ Artikel 3.27 Wateropname 77
Afdeling 3.6 Luchtverversing 77
§ 3.6.1 Nieuwbouw 339
~ Artikel 3.28 Aansturingsartikel 339
~ Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte 339
~ Artikel 3.30 Thermisch comfort 340
~ Artikel 3.31 Regelbaarheid 340
~ Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten 341
~ Artikel 3.33 Plaats van de opening 342
~ Artikel 3.34 Luchtkwaliteit 342
~ Artikel 3.35 Verbouw 343
~ Artikel 3.36 Tijdelijke bouw 344
§ 3.6.2 Bestaande bouw 344
~ Artikelen 3.37 tot en met 3.40 344
Afdeling 3.7 Spuivoorziening 344
§ 3.7.1 Nieuwbouw 345
~ Artikel 3.41 Aansturingsartikel 345
~ Artikel 3.42 Capaciteit 345
~ Artikel 3.43 Plaats van de opening 345
~ Artikel 3.44 Verbouw 346
~ Artikel 3.45 Tijdelijke bouw 346
§ 3.7.2 Bestaande bouw 346
~ Artikelen 3.46 en 3.47 346
Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 346
§ 3.8.1 Nieuwbouw 346
~ Artikel 3.48 Aansturingsartikel 346
~ Artikel 3.49 Aanwezigheid 346
~ Artikel 3.50 Capaciteit 347
~ Artikel 3.51 Plaats van de opening 348
~ Artikel 3.52 Thermisch comfort 348
~ Artikel 3.53 Rookdoorlatendheid 349
~ Artikel 3.54 Stromingsrichting 349
~ Artikel 3.55 Verbouw 349
~ Artikel 3.56 Tijdelijke bouw 349
§ 3.8.2 Bestaande bouw 349
~ Artikelen 3.57 tot en met 3.61 349
Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling 350
§ 3.9.1 Nieuwbouw 350
~ Artikel 3.62 Aansturingsartikel 350
~ Artikel 3.63 Ministeriële regeling 350
~ Artikel 3.64 Verbouw 350
~ Artikel 3.65 Tijdelijke bouw 351
§ 3.9.2 Bestaande bouw 351
~ Artikelen 3.66 en 3.67 351
Tekst Toelichting
§ 3.6.1 Nieuwbouw 77
~ Artikel 3.28 Aansturingsartikel 77
~ Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
~ Artikel 3.30 Thermisch comfort 80
~ Artikel 3.31 Regelbaarheid 80
~ Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten 80
~ Artikel 3.33 Plaats van de opening 80
~ Artikel 3.34 Luchtkwaliteit 81
~ Artikel 3.35 Verbouw 81
~ Artikel 3.36 Tijdelijke bouw 82
§ 3.6.2 Bestaande bouw 82
~ Artikel 3.37 Aansturingsartikel 82
~ Artikel 3.38 Luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte 83
~ Artikel 3.39 Luchtverversing overige ruimten 84
~ Artikel 3.40 Luchtkwaliteit 84
Afdeling 3.7 Spuivoorziening 84
§ 3.7.1 Nieuwbouw 84
~ Artikel 3.41 Aansturingsartikel 84
~ Artikel 3.42 Capaciteit 85
~ Artikel 3.43 Plaats van de opening 86
~ Artikel 3.44 Verbouw 86
~ Artikel 3.45 Tijdelijke bouw 86
§ 3.7.2 Bestaande bouw 86
~ Artikel 3.46 Aansturingsartikel 86
~ Artikel 3.47 Capaciteit 86
Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 87
§ 3.8.1 Nieuwbouw 87
~ Artikel 3.48 Aansturingsartikel 87
~ Artikel 3.49 Aanwezigheid 88
~ Artikel 3.50 Capaciteit 88
~ Artikel 3.51 Plaats van de opening 89
~ Artikel 3.52 Thermisch comfort 89
~ Artikel 3.53 Rookdoorlatendheid 89
~ Artikel 3.54 Stromingsrichting 90
~ Artikel 3.55 Verbouw 90
~ Artikel 3.56 Tijdelijke bouw 90
§ 3.8.2 Bestaande bouw 90
~ Artikel 3.57 Aansturingsartikel 90
~ Artikel 3.58 Aanwezigheid 91
~ Artikel 3.59 Capaciteit 91
~ Artikel 3.60 Rookdoorlatendheid 91
~ Artikel 3.61 Stromingsrichting 91
Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoff en en ioniserende straling 92
§ 3.9.1 Nieuwbouw 92
~ Artikel 3.62 Aansturingsartikel 92
~ Artikel 3.63 Ministeriële regeling 92
~ Artikel 3.64 Verbouw 92
~ Artikel 3.65 Tijdelijke bouw 93
§ 3.9.2 Bestaande bouw 93
~ Artikel 3.66 Aansturingsartikel 93
Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen 351
§ 3.10.1 Nieuwbouw 351
~ Artikel 3.68 Aansturingsartikel 351
~ Artikel 3.69 Opening 351
~ Artikel 3.70 Scherm 351
~ Artikel 3.71 Verbouw 352
§ 3.10.2 Bestaande bouw 352
~ Artikelen 3.72 en 3.73 352
Afdeling 3.11 Daglicht 352
§ 3.11.1 Nieuwbouw 352
~ Artikel 3.74 Aansturingsartikel 352
~ Artikel 3.75 Daglichtoppervlakte 352
~ Artikel 3.76 Verbouw 354
§ 3.11.2 Bestaande bouw 354
~ Artikelen 3.77 en 3.78 354
Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van br
Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 355
§ 4.1.1 Nieuwbouw 355
~ Artikel 4.1 Aansturingsartikel 355
~ Artikel 4.2 Aanwezigheid 355
~ Artikel 4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte 356
~ Artikel 4.4 Verbouw 356
§ 4.1.2 Bestaande bouw 356
~ Artikel 4.5 tot en met 4.7 356
Afdeling 4.2 Toiletruimte 357
§ 4.2.1 Nieuwbouw 357
~ Artikel 4.8 Aansturingsartikel 357
~ Artikel 4.9 Aanwezigheid 357
~ Artikel 4.10 Bereikbaarheid 358
~ Artikel 4.11 Afmetingen 358
~ Artikel 4.12 Verbouw 358
§ 4.2.2 Bestaande bouw 358
~ Artikelen 4.13 tot en met 4.16 358
Afdeling 4.3 Badruimte, nieuwbouw 359
~ Artikel 4.17 Aansturingsartikel 359
~ Artikel 4.18 Aanwezigheid 359
~ Artikel 4.19 Afmetingen 359
~ Artikel 4.20 Verbouw 360
Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw 360
~ Artikel 4.21 Aansturingsartikel 360
~ Artikel 4.22 Vrije doorgang 361
~ Artikel 4.23 Vrije doorgang verkeersroute 362
Tekst Toelichting
~ Artikel 3.67 Ministeriële regeling 93
Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratt en en muizen 93
§ 3.10.1 Nieuwbouw 93
~ Artikel 3.68 Aansturingsartikel 93
~ Artikel 3.69 Openingen 94
~ Artikel 3.70 Scherm 94
~ Artikel 3.71 Verbouw 94
§ 3.10.2 Bestaande bouw 95
~ Artikel 3.72 Aansturingsartikel 95
~ Artikel 3.73 Openingen 96
Afdeling 3.11 Daglicht 96
§ 3.11.1 Nieuwbouw 96
~ Artikel 3.74 Aansturingsartikel 96
~ Artikel 3.75 Daglichtoppervlakte 97
~ Artikel 3.76 Verbouw 98
§ 3.11.2 Bestaande bouw 98
~ Artikel 3.77 Aansturingsartikel 98
~ Artikel 3.78 Daglichtoppervlakte 99
Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschrift en uit het oogpunt van bruikbaarheid
Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 100
§ 4.1.1 Nieuwbouw 100
~ Artikel 4.1 Aansturingsartikel 100
~ Artikel 4.2 Aanwezigheid 101
~ Artikel 4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte 101
~ Artikel 4.4 Verbouw 101
§ 4.1.2 Bestaande bouw 101
~ Artikel 4.5 Aansturingsartikel 101
~ Artikel 4.6 Aanwezigheid 102
~ Artikel 4.7 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte 102
Afdeling 4.2 Toiletruimte 102
§ 4.2.1 Nieuwbouw 102
~ Artikel 4.8 Aansturingsartikel 102
~ Artikel 4.9 Aanwezigheid 103
~ Artikel 4.10 Bereikbaarheid 104
~ Artikel 4.11 Afmetingen 104
~ Artikel 4.12 Verbouw 104
§ 4.2.2 Bestaande bouw 104
~ Artikel 4.13 Aansturingsartikel 104
~ Artikel 4.14 Aanwezigheid 105
~ Artikel 4.15 Bereikbaarheid 105
~ Artikel 4.16 Afmetingen 105
Afdeling 4.3 Badruimte, nieuwbouw 105
~ Artikel 4.17 Aansturingsartikel 105
~ Artikel 4.18 Aanwezigheid 106
~ Artikel 4.19 Afmetingen 106
~ Artikel 4.20 Verbouw 107
Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw 107
~ Artikel 4.21 Aansturingsartikel 107
~ Artikel 4.22 Vrije doorgang 108
~ Artikel 4.23 Vrije doorgang verkeersroute 108
~ Artikel 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 362
~ Artikel 4.25 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte 364
~ Artikel 4.26 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector 364
~ Artikel 4.27 Hoogteverschillen 365
~ Artikel 4.28 Afmetingen lift kooi 366
~ Artikel 4.29 Verbouw 366
Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw 366
~ Artikel 4.30 Aansturingsartikel 367
~ Artikel 4.31 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen 367
~ Artikel 4.32 Regenwerend 368
~ Artikel 4.33 Verbouw 368
Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw 368
~ Artikel 4.34 Aansturingsartikel 369
~ Artikel 4.35 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid 369
~ Artikel 4.36 Verbouw 370
Afdeling 4.7 Opstelplaatsen 370
§ 4.7.1 Nieuwbouw 370
~ Artikel 4.37 Aansturingsartikel 370
~ Artikel 4.38 Aanwezigheid 370
~ Artikel 4.39 Afmetingen 371
~ Artikel 4.40 Verbouw 371
§ 4.7.2 Bestaande bouw 371
~ Artikelen 4.41 tot en met 4.43 371
Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw 372
~ Artikel 5.1 Aansturingsartikel 372
~ Artikel 5.2 Bijna energieneutraal 373
~ Artikel 5.3 Thermische isolatie 376
~ Artikel 5.4 Luchtvolumestroom 378
~ Artikel 5.5 Gebruiksfunctie met een lage energievraag 378
~ Artikel 5.6 Verbouw 379
~ Artikel 5.7 Tijdelijk bouwwerk 381
Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw 381
~ Artikel 5.8 Aansturingsartikel 382
~ Artikel 5.9 Duurzaam bouwen 382
Afdeling 5.3 Labelverplichting, bestaande bouw [Stb. 2018, 380] 383
~ Artikel 5.11 Labelverplichting kantoorgebouw 383
Afdeling 5.4 Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nieuwbouw en bestaande b 386
Hoofdstuk 6 Voorschrift en inzake installaties
Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw 387
~ Artikel 6.1 Aansturingsartikel 387
~ Artikel 6.2 Verlichting 387
Tekst Toelichting
~ Artikel 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 109
~ Artikel 4.25 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte 109
~ Artikel 4.26 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector 109
~ Artikel 4.27 Hoogteverschillen 110
~ Artikel 4.28 Afmetingen lift kooi 110
~ Artikel 4.29 Verbouw 110
Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw 110
~ Artikel 4.30 Aansturingsartikel 110
~ Artikel 4.31 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen 111
~ Artikel 4.32 Regenwerend 111
~ Artikel 4.33 Verbouw 111
Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw 111
~ Artikel 4.34 Aansturingsartikel 111
~ Artikel 4.35 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid 111
~ Artikel 4.36 Verbouw 111
Afdeling 4.7 Opstelplaatsen 112
§ 4.7.1 Nieuwbouw 112
~ Artikel 4.37 Aansturingsartikel 112
~ Artikel 4.38 Aanwezigheid 112
~ Artikel 4.39 Afmetingen 113
~ Artikel 4.40 Verbouw 113
§ 4.7.2 Bestaande bouw 113
~ Artikel 4.41 Aansturingsartikel 113
~ Artikel 4.42 Aanwezigheid 113
~ Artikel 4.43 Afmetingen 113
Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschrift en uit het
oogpunt van energiezuinigheid en milieu
Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw 114
~ Artikel 5.1 Aansturingsartikel 114
~ Artikel 5.2 Bijna energieneutraal 118
~ Artikel 5.3 Thermische isolatie 118
~ Artikel 5.4 Luchtvolumestroom 119
~ Artikel 5.5 Gebruiksfunctie met een lage energievraag 119
~ Artikel 5.6 Verbouw 119
~ Artikel 5.7 Tijdelijk bouwwerk 120
Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw 120
~ Artikel 5.8 Aansturingsartikel 120
~ Artikel 5.9 Duurzaam bouwen 120
~ Artikel 5.10 Verbouw 120
Afdeling 5.3 Labelverplichting, bestaande bouw 121
~ Artikel 5.11 Labelverplichting kantoorgebouw 121
Afdeling 5.4 Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nieuwbouw en bestaande bouw 121
~ Artikel 5.14 Aansturingsartikel 121
~ Artikel 5.15 Oplaadpunten en leidingdoorvoeren 121
~ Artikel 5.16 Verbouw 121
Hoofdstuk 6 Voorschrift en inzake installaties
Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw 122
~ Artikel 6.1 Aansturingsartikel 122
~ Artikel 6.2 Verlichting 123
~ Artikel 6.3 Noodverlichting 388
~ Artikel 6.4 Aansluiting op voorziening voor elektriciteit 389
~ Artikel 6.5 Verduisterde ruimten 389
~ Artikel 6.6 Tijdelijke bouw 389
Afdeling 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaand 389
~ Artikel 6.7 Aansturingsartikel 389
~ Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit 390
~ Artikel 6.9 Voorziening voor gas 390
~ Artikel 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte 390
Afdeling 6.3 Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw 391
~ Artikel 6.11 Aansturingsartikel 392
~ Artikel 6.12 Drinkwatervoorziening 392
~ Artikel 6.13 Warmwatervoorziening 392
~ Artikel 6.14 Aansluiting op het distributienet voor drinkwater 392
Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw 393
~ Artikel 6.16 Afvoer van huishoudelijk afvalwater 393
~ Artikel 6.17 Afvoer van hemelwater 393
~ Artikel 6.18 Terreinleiding [Stb. 2013, 75]. 393
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 394
~ Artikel 6.19 Aansturingsartikel 394
~ Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie 394
~ Artikel 6.21 Rookmelders 401
Afdeling 6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 403
~ Artikel 6.22 Aansturingsartikel 403
~ Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan 404
~ Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen 405
~ Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 406
~ Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren 408
Afdeling 6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 409
~ Artikel 6.27 Aansturingsartikel 409
~ Artikel 6.28 Brandslanghaspels 409
~ Artikel 6.29 Droge blusleiding 409
~ Artikel 6.30 Bluswatervoorziening 410
~ Artikel 6.31 Blustoestellen 411
~ Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem 411
~ Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen 412
~ Artikel 6.34 Tijdelijke bouw 412
Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw 412
~ Artikel 6.35 Aansturingsartikel 413
~ Artikel 6.36 Brandweeringang 413
~ Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten 413
~ Artikel 6.38 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 414
~ Artikel 6.39 Brandweerlift 414
~ Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten 415
Afdeling 6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw 415
~ Artikel 6.41 Aansturingsartikel 415
~ Artikel 6.42 Uitrusting hulppost 416
~ Artikel 6.43 Bedieningscentrale 416
Tekst Toelichting
~ Artikel 6.3 Noodverlichting 123
~ Artikel 6.4 Aansluiting op voorziening voor elektriciteit 123
~ Artikel 6.5 Verduisterde ruimten 123
~ Artikel 6.6 Tijdelijke bouw 123
Afdeling 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande
bouw 123
~ Artikel 6.7 Aansturingsartikel 123
~ Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit 123
~ Artikel 6.9 Voorziening voor gas 124
~ Artikel 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte 124
Afdeling 6.3 Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw 124
~ Artikel 6.11 Aansturingsartikel 124
~ Artikel 6.12 Drinkwatervoorziening 124
~ Artikel 6.13 Warmwatervoorziening 124
~ Artikel 6.14 Aansluiting op het distributienet voor drinkwater 124
Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande
bouw 125
~ Artikel 6.15 Aansturingsartikel 125
~ Artikel 6.16 Afvoer van huishoudelijk afvalwater 125
~ Artikel 6.17 Afvoer van hemelwater 126
~ Artikel 6.18 Terreinleiding 126
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 126
~ Artikel 6.19 Aansturingsartikel 126
~ Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie 128
~ Artikel 6.21 Rookmelders 128
Afdeling 6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 129
~ Artikel 6.22 Aansturingsartikel 129
~ Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan 130
~ Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen 131
~ Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 131
~ Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren 132
Afdeling 6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 132
~ Artikel 6.27 Aansturingsartikel 132
~ Artikel 6.28 Brandslanghaspels 133
~ Artikel 6.29 Droge blusleiding 134
~ Artikel 6.30 Bluswatervoorziening 134
~ Artikel 6.31 Blustoestellen 134
~ Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem 135
~ Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen 135
~ Artikel 6.34 Tijdelijke bouw 135
Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw 135
~ Artikel 6.35 Aansturingsartikel 135
~ Artikel 6.36 Brandweeringang 136
~ Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten 136
~ Artikel 6.38 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 137
~ Artikel 6.39 Brandweerlift 137
~ Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten 137
Afdeling 6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw 137
~ Artikel 6.41 Aansturingsartikel 137
~ Artikel 6.42 Uitrusting hulppost 137
~ Artikel 6.43 Bedieningscentrale 138
~ Artikel 6.44 Afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen 416
~ Artikel 6.45 Verkeerstechnische aspecten tunnelbuis 416
~ Artikel 6.46 Communicatievoorzieningen 417
~ Artikel 6.47 Aansluiting op noodstroomvoorziening 417
Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaand 417
~ Artikel 6.48 Aansturingsartikel 417
~ Artikel 6.49 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking 418
418
Afdeling 6.11 Tegengaan veelvoorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw 418
~ Artikel 6.50 Aansturingsartikel 418
~ Artikel 6.51 Voorkomen van veelvoorkomende criminaliteit in een woongebouw 418
Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw 419
~ Artikel 6.52 Aansturingsartikel 419
~ Artikel 6.53 Veilig onderhoud gebouwen 419
Afdeling 6.13 Technische bouwsystemen [Stb. 2020, 84] 420
~ Artikel 6.55 Systeemeisen 420
~ Artikel 6.55a Verbouw 424
~ Artikel 6.55b Verslaglegging 425
~ Artikel 6.55c Onverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte 425
425
Afdeling 6.14 Elektronische communicatie, nieuwbouw [Stb. 2017, 268] 426
~ Artikel 6.56 Aansturingsartikel 426
~ Artikel 6.57 Toegangspunt 426
~ Artikel 6.58 Fysieke binnenhuisinfrastructuur 427
~ Artikel 6.59 Verbouw 427
Afdeling 6.15 [Stb. 2020, 84] 427
Afdeling 6.16 [Stb. 2020, 84] 428
Hoofdstuk 7 Voorschrift en inzake het gebruik van bouwwerken, open erven
Afdeling 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en best 429
~ Artikel 7.1 Aansturingsartikel 429
~ Artikel 7.2 Verbod op roken en open vuur 429
~ Artikel 7.3 Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel 430
~ Artikel 7.4 Aankleding 430
~ Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen 432
~ Artikel 7.6 Brandgevaarlijke stoffen 432
~ Artikel 7.7 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 434
~ Artikel 7.8 Opslag in stookruimte 435
~ Artikel 7.9 Veilig gebruik verbrandingstoestel 435
~ Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand 436
Afdeling 7.2 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 436
Tekst Toelichting
~ Artikel 6.44 Afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen 138
~ Artikel 6.45 Verkeerstechnische aspecten tunnelbuis 138
~ Artikel 6.46 Communicatievoorzieningen 138
~ Artikel 6.47 Aansluiting op noodstroomvoorziening 138
Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw 138
~ Artikel 6.48 Aansturingsartikel 138
~ Artikel 6.49 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functie beperking 139
Afdeling 6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw 139
~ Artikel 6.50 Aansturingsartikel 139
~ Artikel 6.51 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw 139
Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw 139
~ Artikel 6.52 Aansturingsartikel 139
~ Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 139
Afdeling 6.13 Technische bouwsystemen, nieuwbouw 139
~ Artikel 6.54 Aansturingsartikel 139
~ Artikel 6.55 Systeemeisen 140
~ Artikel 6.55a Verbouw 140
~ Artikel 6.55b Verslaglegging 140
~ Artikel 6.55c Onverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte 141
Afdeling 6.14 Elektronische communicatie, nieuwbouw 141
~ Artikel 6.56 Aansturingsartikel 141
~ Artikel 6.57 Toegangspunt 141
~ Artikel 6.58 Fysieke binnenhuisinfrastructuur 141
~ Artikel 6.59 Verbouw 141
Afdeling 6.15 Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen, bestaande bouw 141
~ Artikel 6.60 Aansturingsartikel 141
~ Artikel 6.61 Keuring verwarmingssysteem 142
~ Artikel 6.62 Keuring airconditioningsysteem 142
Afdeling 6.16 Systeem voor gebouwautomatisering en -controle, bestaande bouw 143
~ Artikel 6.63 Aansturingsartikel 143
~ Artikel 6.64 Systeem voor gebouwautomatisering en -controle 143
Hoofdstuk 7 Voorschrift en inzake het gebruik van
bouwwerken, open erven en terreinen
Afdeling 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 144
~ Artikel 7.1 Aansturingsartikel 144
~ Artikel 7.2 Verbod op roken en open vuur 144
~ Artikel 7.3 Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel 145
~ Artikel 7.4 Aankleding 145
~ Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen 145
~ Artikel 7.6 Brandgevaarlijke stoffen 146
~ Artikel 7.7 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 147
~ Artikel 7.8 Opslag in stookruimte 147
~ Artikel 7.9 Veilig gebruik verbrandingstoestel 147
~ Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand 147
Afdeling 7.2 Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 148
~ Artikel 7.11 Aansturingsartikel 148
~ Artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand 149
~ Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes 437
~ Artikel 7.13 Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting 438
~ Artikel 7.14 Gangpaden 440
~ Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel 440
~ Artikel 7.16 Restrisico veilig vluchten bij brand 440
Afdeling 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw 441
~ Artikel 7.17 Aansturingsartikel 441
~ Artikel 7.18 Overbewoning 441
~ Artikel 7.19 Asbestvezels en formaldehyde 441
~ Artikel 7.20 Bouwvalligheid 442
~ Artikel 7.21 Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen 442
~ Artikel 7.22 Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen 443
~ Artikel 7.23 Kooldioxidemeter [Stb. 2015, 249] 443
Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden
Afdeling 8.1 Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvo
bouw- en sloopwerkzaamheden 444
~ Artikel 8.1 Aansturingartikel 444
~ Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving 444
~ Artikel 8.3 Geluidhinder 445
~ Artikel 8.4 Trillingshinder 446
~ Artikel 8.5 Stofhinder 446
~ Artikel 8.6 Grondwaterstand 446
~ Artikel 8.7 Veiligheidsplan 447
~ Artikel 8.7a (Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim) 447
Afdeling 8.2 Afvalscheiding 448
~ Artikel 8.8 Aansturingsartikel 448
~ Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval 448
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen
~ Artikel 9.1 Algemeen overgangsrecht 448
~ Artikel 9.2 Specifi ek overgangsrecht 449
~ Artikel 9.3 Intrekking regelgeving 453
~ Artikel 9.4 Inwerkingtreding 454
~ Artikel 9.5 Citeertitel 454
Tekst Toelichting
~ Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes 149
~ Artikel 7.13 Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting 149
~ Artikel 7.14 Gangpaden 150
~ Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel 150
~ Artikel 7.16 Restrisico veilig vluchten bij brand 150
Afdeling 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw 150
~ Artikel 7.17 Aansturingsartikel 150
~ Artikel 7.18 Overbewoning 151
~ Artikel 7.19 Asbestvezels en formaldehyde 151
~ Artikel 7.20 Bouwvalligheid 151
~ Artikel 7.21 Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen 151
~ Artikel 7.22 Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen 151
~ Artikel 7.23 Kooldioxidemeter 152
Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden
Afdeling 8.1 Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het
uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden 152
~ Artikel 8.1 Aansturingsartikel 152
~ Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving 152
~ Artikel 8.3 Geluidhinder 152
~ Artikel 8.4 Trillingshinder 153
~ Artikel 8.5 Stofhinder 153
~ Artikel 8.6 Grondwaterstand 153
~ Artikel 8.7 Veiligheidsplan 153
~ Artikel 8.7a Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim 153
Afdeling 8.2 Afvalscheiding 154
~ Artikel 8.8 Aansturingsartikel 154
~ Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval 154
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen
~ Artikel 9.1 Algemeen overgangsrecht 155
~ Artikel 9.2 Specifiek overgangsrecht 155
~ Artikel 9.3 Intrekking regelgeving 157
~ Artikel 9.4 Inwerkingtreding 157
~ Artikel 9.5 Citeertitel 157
Bijlage 1 Brandmeldinstallaties 157
Toelichting
Verantwoording 160
1 Inleiding 160
2 Grondslag en reikwijdte 161
3 Uitgangspunten 163
4 Indeling van het besluit 164
5 Systematiek en opbouw van de voorschrift en 165
6 Inhoud van het besluit, bouwtechnisch 169
6.1 Algemeen 169
6.2 Kwaliteitsniveau bouwwerken 169
6.3 Personenbenadering in plaats van bezettingsgraadklasse 172
6.4 Indeling van gebieden en ruimten in gebruiksfuncties 172
6.5 Brandveiligheid 175
6.6 Buitenberging en buitenruimte 179
6.7 Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen 180
6.8 Duurzaam bouwen 181
6.9 Woonwagens 181
6.10 Tunnelveiligheid 181
6.11 Veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden 181
7 Inhoud van het besluit, installaties 181
7.1 Algemeen 181
7.2 Elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening 182
7.3 Verlichting 182
7.4 Noodstroomvoorziening 182
7.5 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 182
7.6 Brandmeldinstallatie 182
7.7 Ontruimingsalarminstallatie 182
7.8 Droge blusleidingen 183
7.9 Bluswatervoorziening 183
7.10 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 183
7.11 Brandweeringang 183
7.12 Veilig onderhoud gebouwen 183
7.13 Kamergewijze verhuur 183
8 Inhoud van het besluit, gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 184
8.1 Algemeen 184
8.2 Beperking concentratie asbestvezels en formaldehyde 184
9 Inhoud van het besluit, bouw en sloopwerkzaamheden 184
10 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, juridisch 184
10.1 Bouwen en verbouwen 184
10.2 Staat, gebruik en sloop van bouwwerken en het uitvoeren van werkzaamheden 186
10.3 Monumenten 187
10.4 Strafrechtelijk 187
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2011, 676
1 Inleiding 188
2. Notificatie 188
Algemeen deel van de nota van toelichting Staatsblad 2013, 75
1. Inleiding 189
4. Notificatie 189
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2013, 244
1. Inleiding 190
6. Notificatie 190
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2013, 462
1. Inleiding 191
4. Notificatie 191
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2014, 51
1. Inleiding 192
4. Notificatie 192
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2014, 333
1. Aanleiding en achtergrond 193
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2014, 342
1. Inleiding 193
6. Notificatie 194
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2014, 539
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2015, 249
1. Inleiding 195
4. Notificatie 195
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2015, 425
2. Notificatie 196
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2017, 268
1. Inleiding 197
4. Notificatie 197
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2017, 494
1. Inleiding 198
4. Notificatie 199
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2018, 197
1. Inleiding 199
4. Regeldruk 200
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2018, 380
1. Inleiding 200
4. Notificatie 201
5. Regeldruk 202
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2019, 155
I Algemeen 203
1. Inleiding 203
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2019, 501
1. Inleiding 204
4. Notificatie 209
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2020, 84
1. Inleiding 209
2. Hoofdlijnen van het besluit 209
8. Notificatie 215
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2020, 189
1. Inleiding 216
2. Hoofdlijnen van het besluit 216
7. Technische notificatie 218
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2020, 348
1. Inleiding 219
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2020, 454
1. Inleiding 220
2. Hoofdlijnen van het besluit 220
Algemeen deel nota van toelichting Staatsblad 2021, 147
1. Inleiding 223
6. Aanscherping milieuprestatie-eis voor woningen 224
Artikel III [Stb. 2014, 51] 454
Transponeringstabel 455

Trefwoordenregister 473

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012