Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789491930478. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Bestuursrechtspraak op thema 2016

Paperback Nederlands 2016 9789491930737
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen; integendeel. Wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers ook aan het ongeschreven (jurisprudentie) recht. Het is daarom zaak voor juridisch (beleids)medewerkers bij (lagere) overheden om te kunnen beschikken over een actueel naslagwerk waarin de voor hen belangrijke en relevante rechtspraak op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht.

Dit boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken, voor het merendeel ongepubliceerd, de actuele stand van de rechtspraak zeer fijnmazig in kaart. Het gaat om rechtspraak die is gevormd rondom algemeen-juridische leerstukken, die in de praktijk zeer frequent wordt toegepast en aangescherpt. Voordeel van dit boek is de toegankelijkheid en rubricering, via een trefwoordenregister en korte margeteksten.

Deze vijfde druk geeft de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2016. Verspreid over alle thema's zijn circa 70 nieuwe uitspraken toegevoegd. De meest in het oog springende wijzigingen zijn te vinden in de thema's belanghebbende, verzending en ontvangst, (invordering van) een verbeurde dwangsom, de relativiteitseis (inclusief de nu ook in het bestuursrecht toegelaten correctie-Langemeijer) en de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Olaf Schuwer

Olaf Schuwer is vanaf 1978 werkzaam in de gemeentelijke wereld. Hij was werkzaam bij 5 gemeenten en staat als zelfstandig professional gemeenteraad en griffier bij op tal van bestuurlijk–juridische terreinen. Hij is diepgaand betrokken bij de juridische aspecten van de lokale democratie.

Andere boeken door Olaf Schuwer

Inhoudsopgave

Gehanteerde afkortingen XI
1 Voorwoord bij de 5e druk 1
1.1 Voorwoord bij de 5e druk � 1
2 Hoofdpersoon in het bestuursrecht: de belanghebbende 3
2.1 Algemeen en reikwijdte �3
2.2 De natuurlijke persoon als belanghebbende � 4
2.2.1 Algemeen � 4
2.2.2 Belanghebbende bij verkeersmaatregelen �5
2.2.3 Huren en zakelijke buren �5
2.2.4 Belanghebbende bij ruimtelijke ordening en vergunningen c.a. � 6
2.3 De concurrent als belanghebbende � 15
2.4 De eigenaar als belanghebbende �16
2.5 De rechtspersoon als belanghebbende �16
2.6 Overige entiteiten en verschijningsvormen als belanghebbende �18
2.6.1 Algemeen �18
2.6.2 Maatschap en Vennootschap onder firma �18
2.6.3 Informele vereniging �19
2.6.4 Bundeling van belangen �20
2.6.5 Vereniging van eigenaren � 21
2.6.6 Bestuursorganen �22
3 Elektronisch bestuurlijk verkeer 25
3.1 Elektronisch bestuurlijk verkeer �25
4 Aanvraag: wat maakt een vraag tot aanvraag, en daarna..
29
4.1 Definitie aanvraag �29
4.2 Een besluit vergt een bevoegdheid �29
4.3 Belanghebbende en aanvraag �29
4.4 Vormvoorschriften aanvraag � 30
4.5 (On)volledigheid van de aanvraag � 31
4.6 Aanvraag bepalend voor inhoud te nemen besluit? �32
5 De voorbereiding van het besluit 35
5.1 Voorbereiding van het besluit: algemeen �35
5.2 Meerdere (tegenstrijdige) belangen betrokken: toepassing van de UOV �35
5.2.1 Wanneer UOV toepassen �35
5.2.2 Terinzagelegging ontwerpbesluit �36
5.2.3 Termijn van terinzagelegging �41
5.2.4 Indiening zienswijzen � 43
5.2.5 Behandelen van zienswijzen �47
VIII Bestuursrechtspraak op thema 2016
6 Advies 49
6.1 Advies � 49
7 Belangenafweging in relatie met het gelijkheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel 51
7.1 Algemeen over gelijkheidsbeginsel � 51
7.2 Uitwerking in de rechtspraak � 51
7.2.1 Over vertrouwensbeginsel � 51
7.2.2 Belofte maakt schuld? �52
7.2.3 Algemeen: bevoegdheid vereist �53
7.2.4 Contact burger - bestuursorgaan �53
7.2.5 Verwachtingen in de bestuurspraktijk � 54
7.2.6 Vertrouwen in (niet-)handhaven �55
7.2.7 Ambtenaar vestigt (g)een verwachting � 58
7.2.8 Uitspraken van externen � 61
7.2.9 Bestuursorgaan wijzigt koers �62
7.2.10 Gemeenteraad en verwachtingen � 64
7.3 Tijd voor codificatie �65
8 Beslistermijn en de overschrijding daarvan 67
8.1 Beslistermijn en de overschrijding daarvan �67
9 Beslissing genomen, daarna bekend(maken), en dan.. 73
9.1 Algemeen �73
9.2 Gevolgen voor de start van rechtsbeschermingstermijnen �73
9.3 Wijze van bekendmaken en bewijslast �74
9.4 Postbezorgingsinstantie �78
9.5 Bekendmaking door publicatie �79
9.6 Derden en bekendmaken � 80
9.7 Bekendmaken en rechtsmiddelvoorlichting �81
9.8 Bekendmaken en verschoonbare termijnoverschrijding �82
10 Aandachtspunten voor de bezwaarschriftfase 87
10.1 Algemeen �87
10.2 Horen alvorens te beslissen � 88
10.3 Uitnodiging hoorzitting � 88
10.4 Beslistermijn en commissie � 89
10.5 De inhoud van de beslissing op bezwaar � 90
10.5.1 Wettelijk kader � 90
10.5.2 Heroverweging in bezwaar �91
11 Thema: Handhaving 95
11.1 Bevoegdheid en beginselplicht �95
11.2 Het handhavingsverzoek �95
11.3 Beginselplicht uitgewerkt in de rechtspraak � 96
Bestuursrechtspraak op thema 2016 IX
11.4 Concreet zicht op legalisatie � 101
11.5 De inhoud van de last �104
11.6 Begunstigingstermijn �106
11.7 De overtreder � 107
11.8 Bestuursdwang of dwangsom? �113
11.9 Het bedrag van de dwangsom �113
11.10 De dwangsom verbeurd � 114
11.11 Uitstel van betaling en (stuiting van) verjaring �115
11.12 (Hoe) invorderen? � 119
11.13 Kosten bestuursdwang � 123
Trefwoordenregister 127

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuursrechtspraak op thema 2016