Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Wet werk en zekerheid

Tekst en Toelichting

Paperback Nederlands 2016 9789491930485
Niet leverbaar.

Samenvatting

Per 1 januari is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De meeste wijzigingen zitten in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in de Sociale Zekerheidswet (SZW). Daarnaast is met ingang van 1 juli 2015 het ontslagrecht gewijzigd, inclusief de bepalingen rondom tijdelijke contracten, en is de transitievergoeding ingevoerd.

In de uitgave 'Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting' (tweede druk) wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in de praktijk. Tevens zijn in dit boek de Reparatiewet/Verzamelwet SZW 2015, die de onvolkomenheden naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid strak heeft getrokken, meegenomen, evenals het overgangsrecht. De lagere regelgeving die tot stand is gekomen vanwege de Wet Werk en Zekerheid, inclusief de parlementaire toelichting daarop, is eveneens opgenomen.

Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting opgenomen. Bij elk artikel is er onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie.

De belangrijkste wijzigingen van Wet werk en zekerheid zijn:
-Invoering van een scholingsverplichting
-Wijzigingen in de ketenregeling, het concurrentiebeding, proeftijden, loondoorbetaling en uitzendarbeid
-Invoering van de transitievergoeding
-Het voorschrijven van de ontslagroute per ontslaggrond
-Invoering van de aanzegtermijn

Specificaties

ISBN13:9789491930485
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Druk:2
Verschijningsdatum:2-2-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Steven Jellinghaus

Dr.mr. Steven Jellinghaus (1969) is advocaat-partner en register-mediator verbonden aan De Voort Advocaten & Mediators te Tilburg. Aldaar richt zijn praktijk zich op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht en het sportrecht. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij daar gepromoveerd op het onderwerp harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie en overname. Hij heeft vele publicaties op zijn naam en verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Andere boeken door Steven Jellinghaus

Inhoudsopgave

VOORWOORD V

INLEIDING 1

WIJZIGINGEN BOEK 7 BW 3
Artikel 440 3 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting (p 87) 3
Artikel 611a 3 ~ Amendement nr 29 van de leden van Weyenberg en Hamer 3
~ Handelingen II 4
~ Memorie van antwoord 4
Artikel 627 6
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting (p 87) 6
Artikel 628 6 ~ Advies Raad van State (p 20) 7
~ Nader rapport (reactie kabinet) 8
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 8
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichtingen (p 87-89) 10
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 12 ~ Nota van wijziging 17
~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 17
~ Handelingen II 20
~ Memorie van antwoord 20
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 24
~ Handelingen I 24
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 28
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 29
Artikel 646 29
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 30
Artikel 647 30 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 31
Artikel 648 31 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 31
~ Memorie van antwoord 32
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 32
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 32
Artikel 649 32 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 33
~ Memorie van antwoord 33
~ Handelingen I 33
Artikel 652 34
~ Advies Raad van State 34 ~ Nader rapport (reactie kabinet) 35
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 35
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 36
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 37
~ Nota van wijziging 38
~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 38
~ Memorie van antwoord 41
~ Nota naar aanleiding van verslag (Eerste Kamer) 43
~ Handelingen I 43 Artikel 653 45
~ Advies Raad van State 46
~ Nader rapport (reactie kabinet)47
~ Memorie van toelichting – algemeen deel47
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 49 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 50
~ Nota van wijziging 53
~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 53
~ Memorie van antwoord 56
~ Nota naar aanleiding van verslag (Eerste Kamer) 56
~ Handelingen I 57
Artikel 656 58 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 59
Artikel 665 59 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 59
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 60
~ Memorie van antwoord 60
Artikel 667 61 ~ Advies Raad van State 62 ~ Nader rapport (reactie kabinet) 63
~ Memorie van toelichting – algemeen deel64
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 64 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 65
~ Motie nr 45 van het lid Van Weyenberg 66
~ Motie nr 50 van het lid Klein 66
~ Memorie van antwoord 67
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 68
~ Nota naar aanleiding van verslag (Eerste Kamer) 69
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 70 ~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 71
Artikel 668 71 ~ Advies Raad van State 72
~ Nader rapport (reactie kabinet)72
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 73
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 74 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 75
~ Nota van wijziging 77
~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 78
~ Handelingen II 80
~ Memorie van antwoord 81
~ Nota naar aanleiding van verslag (Eerste Kamer) 84
~ Handelingen I 85
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 87
Artikel 668a 87
~ Tweet minister Asscher 88
~ Advies Raad van State 89 ~ Nader rapport (reactie kabinet)90
~ Memorie van toelichting – algemeen deel91
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 94
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 97
~ Nota van wijziging 104
~ Amendement nr 21 van het lid Hamer CS ter vervanging van dat gedrukt onder nr 18 107 ~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 107
~ Handelingen II 109
~ Gewijzigde motie nr 54 van de leden Voortman en Pieter Heerma ter vervanging
van die gedrukt onder nr 41 128 ~ Memorie van antwoord 129
~ Bijlage bij memorie van antwoord 134
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 134
~ Handelingen I 137
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 140
Artikel 669 140
~ Advies Raad van State 142 ~ Nader rapport (reactie kabinet)143
~ Memorie van toelichting – algemeen deel144
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 149 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 152
~ Gewijzigd amendement nr 39 van het lid Dijkgraaf ter vervanging van dat gedrukt
onder nr 9 158 ~ Motie nr 43 van het lid Hamer 159
~ Motie nr 45 van het lid Van Weyenberg 159
~ Motie nr 50 van het lid Klein 160
~ Handelingen II 160 ~ Memorie van antwoord 163
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 167
~ Handelingen I 169
~ Brief van minister van sociale zaken en werkgelegenheid van 10 juni 2014 (reactie op “Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid”
van VAAN van 2 juni 2014) 174 Artikel 670 175 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 177
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 178
~ Verzamelwet SZW 2015, Advies Raad van State 178
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 178
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 178
Artikel 670a 178
~ Advies Raad van State 179
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 180
~ Nota naar aanleiding van het verslag 181
~ Nota van wijziging 181
~ Memorie van antwoord 183
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 184
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 184
Artikel 670b 185
~ Memorie van toelichting – algemeen deel185
~ Memorie van Toelichting – artikelsgewijze toelichting 186
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 186
~ Nota van wijziging 189
~ Gewijzigd amendement nr 34 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer
ter vervanging van dat gedrukt onder nr 28 190 ~ Handelingen II 191
~ Memorie van antwoord 192
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 198
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 198 Artikel 671 198 ~ Advies Raad van State 199
~ Nader rapport (reactie kabinet)202
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 205
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 208
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 209 ~ Nota van wijziging 215
~ Gewijzigd amendement nr 34 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer
ter vervanging van dat gedrukt onder nr 28 216 ~ Motie nr 45 van het lid Van Weyenberg 216
~ Motie nr 50 van het lid Klein 217
~ Gewijzigd amendement nr 52 van de leden Dijkgraaf en Schouten ter vervanging
van dat gedrukt onder nr 19 217 ~ Handelingen II 218
~ Handelingen II 220
~ Memorie van antwoord 221
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 228
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 228
~ Handelingen I 230 ~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 231
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 231
Artikel 671a 231 ~ Advies Raad van State 232
~ Nader rapport (reactie kabinet)235
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 240
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 247 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 248
~ Memorie van Toelichting (Artikelsgewijze toelichting)257
~ Nota van wijziging 260
~ Motie nr 44 van de leden van Weyenberg en van Nieuwenhuizen-Wijbenga 260
~ Handelingen II 261 ~ Memorie van antwoord 262
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 267
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 267
~ Handelingen I 268
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 268
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 269
Artikel 671b 269 ~ Advies Raad van State 270 ~ Nader rapport (reactie kabinet)272
~ Advies Raad van State 272
~ Nader rapport (reactie kabinet)276 ~ Memorie van toelichting – algemeen deel277
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 280
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 282
~ Handelingen II 285
~ Memorie van antwoord 288
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 291
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 292
~ Handelingen I 292
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 294
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van Verbetering 295
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 295 Artikel 671c 296 ~ Advies Raad van State 297
~ Advies Raad van State 299 ~ Memorie van toelichting – algemeen deel 302 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 303
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 304
~ Handelingen II 306
~ Memorie van antwoord 308
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 308
~ Handelingen I 309 ~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 311
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 311
Artikel 672 312 ~ Advies Raad van State 313
~ Nader rapport (reactie kabinet)314 ~ Memorie van toelichting – algemeen deel315
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 316
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 316
~ Memorie van antwoord 317
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 318 ~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 319
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 319
Artikel 673 320 ~ Advies Raad van State 321
~ Nader rapport (reactie kabinet)322 ~ Advies Raad van State 323
~ Nader rapport (reactie kabinet) 324 ~ Advies Raad van State 325
~ Nader rapport (reactie kabinet) 328 ~ Memorie van toelichting – algemeen deel 329
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 333 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 335
~ Nota van wijziging 350 ~ Handelingen II 351
~ Nader gewijzigde motie nr 56 van het lid Pieter Heerma ter vervanging van die
gedrukt onder nr 55 358 ~ Memorie van antwoord 358
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 377
~ Handelingen I 379 ~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 383
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 384 ~ Besluit transitievergoeding 385 Artikel 673a 393
~ Advies Raad van State 394
~ Nader rapport (reactie kabinet)394
~ Memorie van toelichting – algemeen deel394 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 395
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 395 ~ Nota van wijziging 397
~ Handelingen II 398
~ Memorie van antwoord 400
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 401
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 402 Artikel 673b 402 ~ Advies Raad van State 403
~ Nader rapport (reactie kabinet)403
~ Memorie van toelichting – algemeen deel404
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 404
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 404 ~ Memorie van antwoord 405
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 407
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 407
Artikel 673c 407 ~ Advies Raad van State 407
~ Nader rapport (reactie kabinet)408
~ Memorie van toelichting – algemeen deel408
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 408
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 409 ~ Handelingen II 411
~ Memorie van antwoord 414 Artikel 673d 415
~ Amendement nr 24 van het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga CS 415
~ Handelingen II 417
~ Memorie van antwoord 419
~ Handelingen I 420
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 421
Artikel 675 421
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 421
Artikel 676 421
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 421
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 422
Artikel 677 422
~ Advies Raad van State 423
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 425
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 426
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 427
~ Memorie van antwoord 429
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 430
~ Handelingen I 431
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 432
Artikel 680 433
~ Advies Raad van State 433
~ Nader rapport (reactie kabinet)434
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 435
Artikel 681 435
~ Advies Raad van State 436
~ Nader rapport (reactie kabinet)438
~ Memorie van toelichting – algemeen deel439
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 440
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 442 ~ Nota van wijziging 445
~ Handelingen II 445
~ Memorie van antwoord 446 ~ Bijlage bij de memorie van antwoord 450
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 450
~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 450 Artikel 682 450 ~ Advies Raad van State 452
~ Nader rapport (reactie kabinet) 453
~ Advies Raad van State 454 ~ Nader rapport (reactie kabinet) 455
~ Advies Raad van State 456
~ Nader rapport (reactie kabinet) 457
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 457
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 460
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 461
~ Nota van wijziging 464 ~ Handelingen II 465
~ Memorie van antwoord 466
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 471
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 471 ~ Handelingen I 472
~ Brief van minister van sociale zaken en werkgelegenheid van 10 juni 2014 (reactie op “Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid”
van VAAN van 2 juni 2014) 473 ~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 475
Artikel 682a 475 ~ Advies Raad van State 475
~ Memorie van toelichting – algemeen deel475
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 476 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 477
~ Nota van wijziging 478
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 479
Artikel 683 479
~ Advies Raad van State 479
~ Nader rapport (reactie kabinet)480 ~ Memorie van toelichting – algemeen deel 482
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 483
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 484 ~ Memorie van antwoord 485
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 486
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 486 ~ Handelingen I 487
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 488
Artikel 685 488
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 488
~ Nota van wijziging 488
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 488
Artikel 686a 489 ~ Advies Raad van State 490
~ Nader rapport (reactie kabinet)491
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 492
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 493
~ Nota van wijziging 494
~ Amendement nr 24 van het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga CS 495
~ Memorie van antwoord 497
~ Bijlage bij de memorie van antwoord 499
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 500 ~ Brief van minister van sociale zaken en werkgelegenheid van 10 juni 2014 (reactie op “Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid”
van VAAN van 2 juni 2014) 501 ~ Verzamelwet SZW 2015, Advies Raad van State 501
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 501 ~ Verzamelwet SZW 2015, Nota van wijziging 503
Artikel 689 503 ~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 503
Artikel 691 504
~ Advies Raad van State 504 ~ Nader rapport (reactie kabinet) 505
~ Memorie van toelichting – algemeen deel 505
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 507
~ Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer) 507
~ Nota van wijziging 509
~ Amendement nr 30 van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg 509
~ Memorie van antwoord 512 ~ Nota naar aanleiding van het verslag (Eerste Kamer) 513
~ Handelingen I 514 Artikel 728 515
~ Memorie van toelichting – artikelsgewijze toelichting 515
~ Verzamelwet SZW 2015, Memorie van toelichting 516

TREFWOORDENREGISTER 517

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet werk en zekerheid