Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Beslag- en executierecht geschetst

Paperback Nederlands 2022 9789493199590
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst-reeks wordt het beslag- en executierecht behandeld. Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren.

Dit boek geeft een globaal overzicht van voormelde rechtsgebieden, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema's worden geïllustreerd. De regelingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede de relevante Europese verordeningen vormen hierbij de grondslag. Tevens zal voor een nadere toelichting steeds worden verwezen naar relevante literatuur en jurisprudentie.

Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van praktische stroomschema's wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. Daarmee vormt dit boek een handzame leidraad voor de rechtenstudent en (beginnende) praktijkjurist.

Specificaties

ISBN13:9789493199590
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:240
Druk:2
Verschijningsdatum:16-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1 Hoofdlijnen executierecht
1.1 Inleiding
1.2 Wettelijk kader
1.3 Bij executie betrokken partijen
1.3.1 De deurwaarder
1.4 Executoriale titel
1.4.1 Nederlandse rechterlijke uitspraak
1.4.2 Buitenlandse rechterlijke uitspraak met exequatur
1.4.3 In EU-lidstaat gewezen rechterlijke uitspraak onder Brussel I bis-Verordening
1.4.4 Europese executoriale titel
1.4.5 Europees betalingsbevel
1.4.6 Beslissing in een Europese procedure voor geringe vorderingen
1.4.7 Arbitrale uitspraken met exequatur
1.4.8 Grosse van een proces-verbaal van een minnelijke schikking
1.4.9 Dwangbevel van de Nederlandse fiscus
1.4.10 Authentieke akten
1.5 Soorten executie
1.5.1 Directe en indirecte executie
1.5.2 Verhaalsexecutie en reële executie
1.5.3 Beslagexecutie en parate executie
1.5.4 Eigenlijke executie en oneigenlijke executie
1.6 Kosten van executie
1.7 Verjaring van de executiebevoegdheid
1.8 Schorsing van de executie
1.9 Executiegeschillen

2 Indirecte executiemiddelen: Dwangsom en lijfsdwang
2.1 Inleiding
2.2 Dwangsom
2.3 Lijfsdwang (gijzeling)

3 Hoofdlijnen beslagrecht
3.1 Inleiding
3.2 Soorten beslag
3.2.1 Executoriaal en conservatoir beslag
3.2.2 Verhaalsbeslag en reëel beslag (tot afgifte of levering)
3.3 Wettelijk kader
3.4 Overige regelgeving
3.4.1 Beslagsyllabus
3.4.2 Digitaal Beslagregister
3.5 Vatbaarheid voor beslag
3.6 Gevolgen van beslag
3.6.1 Blokkerende werking
3.6.2 Strafrecht en onrechtmatige daad
3.6.3 Beslag schept geen voorrang
3.7 Complicaties bij beslag
3.7.1 Beslag en faillissement
3.7.2 Beslag en beperkte rechten
3.7.3 Samenloop van beslagen
3.8 Risicoaansprakelijkheid van de beslaglegger
3.9 Misbruik van beslag
3.10 Einde van beslag

4 Executoriaal Beslag
4.1 Inleiding
4.2 Executoriaal verhaalsbeslag
4.2.1 Executoriaal beslag op roerende zaken, niet-registergoederen
4.2.2 Executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam en effecten op naam die geen aandelen zijn
4.2.3 Executoriaal beslag op onroerende zaken
4.2.4 Executoriaal beslag op schepen
4.2.5 Executoriaal beslag op luchtvaartuigen
4.2.6 Executoriaal derdenbeslag
4.2.7 Executoriaal alimentatiebeslag
4.2.8 Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf (eigenbeslag)
4.3 Verdeling van de executieopbrengst
4.4 Executoriaal beslag tot afgifte
4.4.1 Executoriaal beslag tot afgifte van roerende zaken, niet-registergoederen
4.4.2 Executoriaal beslag tot afgifte van een schip
4.4.3 Executoriaal beslag tot afgifte van een luchtvaartuig

5 Conservatoir beslag
5.1 Inleiding
5.2 Conservatoir beslag in het algemeen
5.2.1 Het verlof van de voorzieningenrechter
5.2.2 Hogere voorzieningen
5.2.3 Reikwijdte van het beslagverlof
5.2.4 Instellen van de eis in de hoofdzaak
5.2.5 Opheffing van conservatoir beslag
5.2.6 Conservatoir beslag wordt executoriaal
5.3 Conservatoir verhaalsbeslag
5.3.1 Conservatoir beslag op roerende zaken, niet-registergoederen
5.3.2 Conservatoir beslag op aandelen op naam en effecten op naam die geen aandelen zijn
5.3.3 Conservatoir beslag op onroerende zaken
5.3.4 Conservatoir beslag op schepen
5.3.5 Conservatoir beslag op luchtvaartuigen
5.3.6 Conservatoir derdenbeslag
5.3.7 Conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf (eigenbeslag)
5.4 Conservatoir beslag tot afgifte en levering
5.5 Overige conservatoire beslagen
5.5.1 Vreemdelingenbeslag
5.5.2 Maritaal beslag
5.6 Andere conservatoire maatregelen
5.6.1 Verzegeling en ontzegeling
5.6.2 Boedelbeschrijving
5.6.3 Gerechtelijke bewaring
5.6.4 Onderbewindstelling

6 Europees beslag- en executierecht
6.1 Inleiding
6.2 Brussel I bis-Verordening
6.3 Europese executoriale titel (EET)
6.3.1 Toepassingsgebied EET-Verordening
6.3.2 Procedure voor het verkrijgen van een EET
6.3.3 Tenuitvoerlegging van een EET
6.3.4 Rechtsmiddelen
6.4 Europees betalingsbevel (EBB)
6.4.1 Toepassingsgebied EBB-Verordening
6.4.2 Procedure voor het verkrijgen van een EBB
6.4.3 Tenuitvoerlegging van een EBB
6.4.4 Rechtsmiddelen
6.5 Beslissing in Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)
6.5.1 Toepassingsgebied EPGV-Verordening
6.5.2 Procedure voor het verkrijgen van een EPGV-beslissing
6.5.3 Tenuitvoerlegging van een EPGV-beslissing
6.5.4 Rechtsmiddelen
6.6 European Account Preservation Order (EAPO)
6.6.1 Toepassingsgebied EAPO-Verordening
6.6.2 Procedure voor het verkrijgen van een EAPO
6.6.3 Tenuitvoerlegging van een EAPO
6.6.4 Rechtsmiddelen
6.6.5 Verschillen tussen EAPO en Nederlands conservatoir derdenbeslag

Register van wetten en verdragen
Jurisprudentieregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beslag- en executierecht geschetst