Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166330
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In dit zakboek vindt u gemakkelijk en snel informatie over onder meer uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden.

Praktijkgericht en werkversneller
Als opsporingsambtenaar stuit u dagelijks op uiteenlopende praktijkvragen, bijvoorbeeld over controle van voertuigen, aanhouding, fouillering en geweld door en tegen een opsporingsambtenaar. Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar geeft u op die momenten praktisch houvast. U vindt hierin snel de informatie die u nodig heeft dankzij de gedetailleerde inhoudsopgave en vernieuwde index.

Het zakboek staat daarnaast vol tips voor het onderzoek en het opmaken van het proces-verbaal. Zo kunt u meer zaken in minder tijd beter afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan . Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt ook vrijspraken.

Strafvordering en Strafrecht
De uitgave beslaat zowel strafvordering als strafrecht. Op het gebied van strafvordering bevat het zakboek een bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en van uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving zoals de Opiumwet, WWM, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. Op het gebied van strafrecht worden algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken.

Afgeslankt
Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Voor meer onderwerpen, diepgang en voetnoten verdient aanschaf van die zakboeken aanbeveling.

Actuele informatie Strafrecht
Ook in deze editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

Wetgeving
- Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag goederen (art. 138aa Sr) en strafverzwaring bedreiging (art. 285 Sr).
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr).
- Wet dieren.

Jurisprudentie
- Verborgen ruimte in auto.
- Gevolgen niet opmaken pv of opsporing niet volledig vermelden in pv.
- Controle of opsporing (Awb en APV’s / inbrekerswerktuigen).
- Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (staandehouding / privétijd).
- Computervredebreuk/valse sleutel (inloggegevens gebruiken voor ander doel dan waarvoor ter beschikking gesteld).
- Bemoeilijken ambtsverrichting (filmen).
- Opiumwet (aanwezig/voorhanden hebben).
- WWM (vleesmessen).

Nieuwe paragrafen
- Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag (art. 138aa Sr) (15.3).
- Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr) (21.1).
- Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr) (30.1).

Herschreven paragrafen
Grote delen van het zakboek zijn grondig herzien, in het bijzonder zijn vermeldenswaardig:
- Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad (4.4).
- Beslagbevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) (6.9).
- WWM: onderdeel doorzoeken (10.18).
- Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) (19.2).

Specificaties

ISBN13:9789013166330
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:611
Druk:1
Verschijningsdatum:30-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE LITERATUUR 17
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 18

1 DE OPSPORINGSAMBTENAAR
1.1 Algemeen opsporingsambtenaar 19
1.2 KMar 20
1.3 Bijzondere opsporingsdiensten 21
1.4 Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) 24
1.5 HulpOvJ’s 28

2 DE VERDACHTE
2.1 Definiëring begrip verdachte 29
2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 30
2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 31
2.4 Rechtsbijstand verdachte 37
2.5 Recht op vrij verkeer/beperking 48
2.6 Verhoor verdachte 48
2.7 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 50
2.8 Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen) 53
2.9 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 54
2.10 Processtukken en recht op inzage 54
2.11 Jeugdige verdachten 55
2.12 HALT 57
2.13 Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte 57
2.14 Medische verzorging van de verdachte 58
2.15 Vroeghulp door reclasseringswerker 58
2.16 Het slachtoffer 58

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
3.1 Inleiding dwangmiddelen 59
3.2 Opsporen / vervolgen 60
3.3 Dwangmiddelen en toestemming 60
3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 62
3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 62
3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 63
3.7 Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 63
3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 64
3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 64
3.10 Niet-ontvankverklaring van het OM 65
3.11 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 65
3.12 Het pv 66
3.13 Verschoningsgerechtigden 68
3.14 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 69
3.15 Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 69
3.16 Herhaalde toepassing dwangmiddelen 72
3.17 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 72
3.18 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa; klacht niet vervolging 73
3.19 Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen 87
3.20 Confrontatie / identificatie / herkenning 88
3.21 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 93
3.22 Legitimatieplicht ambtenaar 94
3.23 Wet op de identificatieplicht (Wid) 95
3.24 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 101
3.25 Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 101
3.26 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 108
3.27 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 113
3.28 Klachten over politieoptreden 121
3.29 CI en TCI 121
3.30 Toezegging door opsporingsambtenaar 121
3.31 Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar 122
3.32 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 123
3.33 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 123
3.34 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 124
3.35 Opsporingsambtenaar in vrije tijd 124

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
4.1 Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond, Aanwijzing 126
4.2 Staande houden 126
4.3 Aanhouden, algemeen 128
4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 131
4.5 Aanhouding heterdaad 132
4.6 Aanhouding buiten heterdaad 133
4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 136
4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 138
4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 139
4.10 Tabellen aanhouding 141
4.11 Voorgeleiding 142
4.12 Afzien van voorgeleiding 143
4.13 Ophouden voor onderzoek 143
4.14 Ophouden ter identificatie 145
4.15 Ivs (inclusief verlenging) 146
4.16 Onderzoeksbelang voor ivs 148
4.17 Einde ivs / ZSM 149
4.18 In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte 150
4.19 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 151
4.20 Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde 152
4.21 Tabel ivs 154
4.22 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 155
4.23 Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 156
4.24 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 157
4.25 Gronden vh 157
4.26 Ibs 161
4.27 Gevangenhouding en gevangenneming 161
4.28 Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden 161
4.29 Waterdichte schottentheorie 163
4.30 Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n) 163
4.31 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 163
4.32 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 164
4.33 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 164
4.34 Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod 164
4.35 Tabellen vh 165

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
5.1 Overzicht, ibn, toestemming 169
5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 170
5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 173
5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 174
5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 176
5.6 DNA-onderzoek 180
5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 183
5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 183
5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 185
5.10 Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen 187
5.11 Waarschuwing 187
5.12 Handboeien 187
5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 188
5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 190
5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 192

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
6.1 Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz. 195
6.2 Voorwaarden ibn 196
6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 196
6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 197
6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 197
6.6 Verbeurdverklaring 197
6.7 Onttrekking aan het verkeer 198
6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 199
6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 199
6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 206
6.11 Plaatsen doorzoeking art. 96c en art. 97 Sv 207
6.12 Ibn tijdens schouw 207
6.13 Bevoegdheden RC 207
6.14 Overige jurisprudentie ibn 207
6.15 Tabel klassiek beslag 208
6.16 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 209
6.17 Toepassingsbereik art. 36e Sr 210
6.18 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 211
6.19 Voorwaarden conservatoir beslag 211
6.20 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 211
6.21 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 212
6.22 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 212
6.23 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 213
6.24 Tabel conservatoir beslag 213
6.25 Vormvoorschriften ibn 214
6.26 Ibn in een woning (art. 99 Sv) 214
6.27 Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 215
6.28 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 216
6.29 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 216
6.30 Strafbepalingen beslag 217
6.31 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 217
6.32 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 217
6.33 Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen 220
6.34 Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens 221
6.35 Stappenschema ibn 225
6.36 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 226

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN
7.1 Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv 228
7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 229
7.3 Wettekst Awbi met bespreking 229
7.4 Plaats/woning 236
7.5 Meerdere woningen in één pand 239
7.6 Betreden/binnentreden 240
7.7 De bewoner(s) 240
7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 240
7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 241
7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 241
7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 242
7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 243
7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 244
7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 245
7.15 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 247

8 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
8.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 251
8.2 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 251
8.3 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 253
8.4 Stelselmatige observatie 254
8.5 Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V) 258
8.6 Pseudokoop en pseudodienstverlening 258
8.7 Vorderen gegevens 259
8.8 Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 268
8.9 Opsporingsonderzoek op internet / social media 272

9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
9.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv) 273
9.2 Schouw 273
9.3 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 273

10 BIJZONDERE WETTEN
10.1 Inleiding / toezicht versus opsporing 279
10.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang 280
10.3 Samenloop toezicht (controle) met opsporing 287
10.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 289
10.5 Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen 290
10.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 298
10.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 299
10.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 307
10.9 Rijverbod 307
10.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 308
10.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 310
10.12 Defect ademonderzoek-apparaat 312
10.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 312
10.14 Bestuurder / poging / aanstalten maken 312
10.15 Overige jurisprudentie rijden onder invloed 314
10.16 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 316
10.17 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 316
10.18 WWM 316
10.19 Overige jurisprudentie WWM 326
10.20 Opiumwet 326
10.21 Overige jurisprudentie Opiumwet 330
10.22 Coffeeshops 335
10.23 WED 335
10.24 Algemene douanewet 337
10.25 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 337
10.26 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 338
10.27 Wet dieren 343

11 ENKELE STUDIE- EN VERBETERTIPS
11.1 Inleiding 346
11.2 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 346
11.3 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 346
11.4 Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis mogelijk 346
11.5 Bewijsrecht 347
11.6 Beeldmateriaal 348
11.7 Betreden woning 348
11.8 Check opsporingsbevoegdheid Boa 348
11.9 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 349

12 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.
12.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 350
12.2 Commissie- en omissiedelicten 350
12.3 Aflopende en voortdurende delicten 350
12.4 Kwaliteitsdelicten 350
12.5 Tijd en plaats van het delict 351
12.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 351
12.7 Opzet 351
12.8 Schuld 355
12.9 Wederrechtelijk 355
12.10 Voorbedachte raad 356
12.11 Geobjectiveerde bestanddelen 356
12.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 356
12.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 358

13 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
13.1 Inleiding 361
13.2 Poging (art. 45 Sr) 361
13.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 363
13.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 364
13.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 364
13.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 365
13.7 Plegen (art. 47 Sr) 366
13.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 366
13.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 367
13.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 369
13.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 370
13.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 371
13.13 Deelneming aan deelneming 372

14 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
14.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 373
14.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 373
14.3 Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr) 373
14.4 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 374
14.5 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 375
14.6 Ambtenaren (art. 84 Sr) 378
14.7 Inklimming (art. 89 Sr) 379
14.8 Valse sleutels (art. 90 Sr) 379
14.9 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 380
14.10 Discriminatie (art. 90quater Sr) 380

15 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
15.1 Opruiing (art. 131 Sr) 382
15.2 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 384
15.3 Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) 389
15.4 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) 390
15.5 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 392
15.6 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 393
15.7 Heling gegevens (art. 139g Sr) 393
15.8 Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 394
15.9 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 396
15.10 Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 402
15.11 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 402
15.12 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 403
15.13 Grafschennis (art. 149 Sr) 404

16 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
16.1 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 406
16.2 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 408
16.3 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 408
16.4 Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr) 409
16.5 Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 410
16.6 Vernielen/beschadigen gebouw (art. 170 Sr) 411
16.7 Vernielen/beschadigen gebouw door schuld (art. 171 Sr) 411

17 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
17.1 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 412
17.2 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 413
17.3 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 418
17.4 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 418
17.5 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) 418
17.6 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 423
17.7 Blijven deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 425
17.8 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 426
17.9 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 428
17.10 Meineed (art. 207 Sr) 430

18 VALS GELD
18.1 Inleiding 433
18.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 433
18.3 Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr) 434
18.4 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 435

19 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
19.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 436
19.2 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 438
19.3 Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 441

20 BELEDIGING
20.1 Inleiding 443
20.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 444
20.3 Laster (art. 262 Sr) 446
20.4 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 446
20.5 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 448
20.6 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 451
20.7 Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr) 452

21 SCHENDING VAN GEHEIMEN
21.1 Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr) 453

22 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
22.1 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 455
22.2 Dwang (art. 284 Sr) 456
22.3 Bedreiging (art. 285 Sr) 457
22.4 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 462
22.5 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 463

23 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
23.1 Doodslag (art. 287 Sr) 467
23.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 469
23.3 Moord (art. 289 Sr) 470

24 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
24.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 471
24.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 473
24.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 473
24.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 474
24.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 475
24.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 477
24.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 478
24.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 480

25 DIEFSTAL EN STROPERIJ
25.1 Diefstal (art. 310 Sr) 482
25.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 488
25.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 490
25.4 Stroperij (art. 314 Sr) 492
25.5 Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr) 493
25.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 493

26 AFPERSING EN AFDREIGING
26.1 Afpersing (art. 317 Sr) 495
26.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 497
26.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 498

27 VERDUISTERING
27.1 Verduistering (art. 321 Sr) 499
27.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 502
27.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 502
27.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 503
27.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 503

28 BEDROG
28.1 Oplichting (art. 326 Sr) 504
28.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 511
28.3 Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr) 512
28.4 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 513

29 VERNIELING
29.1 Inleiding 514
29.2 Vernieling (art. 350 Sr) 515
29.3 Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr) 517
29.4 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 517
29.5 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 518

30 AMBTSMISDRIJVEN
30.1 Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr) 519

31 BEGUNSTIGING
31.1 Inleiding 522
31.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 522
31.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 526
31.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 527

32 WITWASSEN
32.1 Witwassen 530

33 OVERTREDINGEN
33.1 Inleiding 531
33.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 531
33.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 532
33.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 534
33.5 Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr) 535
33.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 536
33.7 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 538
33.8 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 539
33.9 Burengerucht (art. 431 Sr) 539
33.10 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 540
33.11 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 541
33.12 Verboden handel (437bis Sr) 543
33.13 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 543
33.14 Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 543
33.15 Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr) 545
33.16 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 546
33.17 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 547
33.18 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 547
33.19 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 548

34 OPIUMWET
34.1 Inleiding 550
34.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 550
34.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 551
34.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 553
34.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 554
34.6 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 554
34.7 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 555
34.8 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 555
34.9 Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet) 555
34.10 Voorbereiden/bevorderen Opiumwet-misdrijven (art. 10a Ow) 556
34.11 Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet) 556
34.12 Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 557
34.13 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 557
34.14 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet
(art. 13 Opiumwet) 557
34.15 Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet) 558
34.16 Gemeentelijke strafbepalingen 558
34.17 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 558
34.18 Overige jurisprudentie 558

35 WET WAPENS EN MUNITIE
35.1 Inleiding 560
35.2 Definities (art. 1 WWM) 560
35.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 561
35.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 565
35.5 Art. 3a t/m 8 WWM 565
35.6 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 565
35.7 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM) 568
35.8 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 569
35.9 Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM) 570
35.10 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 570
35.11 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 570
35.12 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 572
35.13 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 574
35.14 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 574

36 WEGENVERKEERSWET 1994
36.1 Inleiding WVW 575
36.2 Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 575
36.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 576
36.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 579
36.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 582
36.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 582
36.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 586
36.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 586
36.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 588
36.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 589
36.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 589
36.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 590
36.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 591
36.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 591
36.15 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 592

REGISTER 593

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2022