Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

De projectmanager in transitie

In projectmanagementland is er van alles gaande. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op: andere aanpakken, andere rollen voor de ‘projectmanager' waarin het woord ‘project' niet eens meer terug is te vinden en het vervagen van het onderscheid tussen lijn- en projectmanagement op veel plekken.

John Verstrepen | 19 oktober 2017 | 3-4 minuten leestijd

Aan De projectmanager in transitie worden steeds meer eisen gesteld op het gebied van verandermanagement, coaching- en teambuildings-vaardigheden terwijl de druk om te presteren in het project voortdurend toeneemt.

Eveneens neemt het belang van projecten alleen maar toe. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Ruimte voor de Rivier, Luchthaven Lelystad of het elektronisch patiëntendossier.

En toch, alle theorieën en modellen over projectmanagement ten spijt, ontwikkelt menig project zich toch anders dan gehoopt. Kennen projectmanagers hun klassiekers niet? Of hebben die hun werking misschien verloren?

Dit boek is in samenwerking met diverse auteurs tot stand gekomen, waarbij de grenzen van het vak opgerekt worden. Dit doen we door vanuit verschillende invalshoeken te verkennen waar zich de blinde vlekken in het gangbare gedachtegoed bevinden. Vervolgens kleuren we deze blinde vlekken met nieuwe inzichten in.

Met dit boek willen we de projectmanager van nu aan het denken zetten, zodat hij zich beter kan voor bereiden op zijn toekomst en die van de organisatie.

De Basis

Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken zo breed mogelijk naar de ontwikkelingen binnen projectmanagement. In afwijking van menig boek over projectmanagement gaat ons boek juist niet uit van best practices. De dagelijks realiteit in projecten leert ons namelijk dat projecten erg verschillen en zich onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen op basis van best practices.Het werken in projecten gaat daarom in onze ogen niet om het klakkeloos na-apen van best practices, maar om het ontdekken van ‘good practices’. Daarmee bedoelen we tijdelijke werkbare oplossingen. Oplossingen die werken gedurende een bepaalde periode in een bepaalde projectsituatie. Passend bij de mensen die er in werken en het type project wat gedaan moet worden. Passend en tijdelijk. Dat vraagt grote betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen van betrokkenen en met name van de projectmanager in transitie.

Daarbij kunnen concepten helpen. Niet als voorschrift, maar als mogelijkheid. Als een bril die je opzet om daar je projectwerkelijkheid te kijken. Hoewel we dus spaarzaam zijn met voorschrijvende modellen, hebben we toch gemeend aandacht te moeten besteden aan een veel aangehaald denkraam voor het classificeren van vraagstukken, situaties en systemen, het Cynefin model. Het model gebruiken we voor het duiden van verschillende type projecten. Daarnaast wijzen we ook op relevante kennisbronnen buiten de gebruikelijke projectmanagementliteratuur, zoals psychologie, sociologie en geschiedkunde.

Samenvatting

Van oudsher bekende en op zichzelf goede projectmanagement methoden en technieken lopen tegen hun grenzen aan. Nieuwe inzichten en aanpakken winnen terrein.

Projecten verlopen niet naar wens, terwijl medewerkers toch volgens de afspraken en voorgeschreven procedures lijken te handelen. Niet alleen projectmanagers hebben daar last van, maar ook lijnmanagers van grote organisaties kampen met dit probleem.

Daarnaast zien we dat nieuwe aanpakken gretig worden omarmd als de heilige graal, zonder rekening te houden met de enorme omslag die dat betekent, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar zelfs voor de hele organisatie. Transitie van projectmanagement betekent ook transitie voor de projectmanager. In dit boek worden een aantal belangrijke aspecten van die transitie verkend. Zes auteurs hebben ieder één of meer hoofdstukken voor hun rekening genomen.

Aandachtsgebieden

Zes auteurs hebben ieder in één of meer hoofdstukken hun bijzondere beeld van de ontwikkelingen gegeven, met de volgende onderwerpen:

- De oorsprong en geschiedenis van de begrippen ‘project’ en ‘projectmanagement’ en de analyse dat de huidige visies op het vak een doodlopende weg dreigen in te slaan;

- De belangrijkste stromingen in de projectmanagementwereld tot anno 2017. Om te weten waar je naar toe gaat moet je eerst weten waar je vandaan komt;

- Het onderbelichte belang van emoties en irrationaliteit in projecten en hoe daarmee om te gaan;

- Leiding geven aan wicked vraagstukken, over de aanpak van niet eenduidig op te lossen complexe vraagstukken

- Succes-competenties en competentieontwikkeling van de projectmanager;

- Scenario’s voor de mogelijke ontwikkeling van de professie, gebaseerd op een aantal trends. Volgens geënquêteerde ervaren collega’s

- Boeiende interviews met een achttal zeer verschillende ervaren en eigenzinnige projectmanagers

John Verstrepen (editor) en vele andere auteurs hebben een bijdrage geleverd aan De projectmanager in transitie.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

John Verstrepen, Ben van de Laar, Roelof van der Weg
Projectmanager in transitie

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden