Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Stagnatie van professionals - voorkomen en aanpakken

Iedereen weet onmiddellijk waar je het over hebt als je ‘stagnatie’ zegt, maar om het aan te pakken moet je preciezer weten wat het is. De auteurs zien stagnatie als een vroegtijdige afname van de persoonlijke groeisnelheid die tot stilstand en afnemende performance leidt.

Ron van de Water & Mathieu Weggeman | 14 april 2017 | 3-4 minuten leestijd

De symptomen van stagnatie zijn overal gelijk maar de oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Stagnatie is een geleidelijke proces dat in fases verloopt: Gezond functioneren - Inadequaat functioneren - Disfunctioneren - Afhaken.
Het bedreigt ons allen. Maar hoe kun je het vroegtijdig opsporen en voorkomen. Daartoe hebben de auteurs modellen, practices en instrumenten ontwikkeld.

Waarom is stagnatie een issue?
Onze tijd kenmerkt zich door een versnelde ontwikkeling van kennis, van werkprocessen, van organisatievormen en van technologieën. Plaatsen we die ontwikkelingen in de context van ontgroening en vergrijzing in een economie die het moet hebben van innovatie, dan is het zonneklaar waarom het vermijden van stagnatie zo'n belangrijk punt is om aan te werken. In het industriële tijdperk stonden de machines op de balans als kapitaal. Die werden afgeschreven en vervangen. Nu zijn professionals ons kapitaal, maar dat vraagt ander onderhoud.

Stagnatie handboek
Dit boek is een handboek voor professionals, consultants, HR-managers, bestuurders en toezichthouders. Op congressen wordt ons voorgehouden hoe de toekomst er uit ziet, hoe alles verandert. Het ene succes verhaal na het andere. De praktijk is echter weerbarstig. We zijn het er allemaal over eens dat nieuwe technologieën onze manier van werken en organiseren omgooien. En wij weten dat innovatie, kennis en oplossingen centraal staan en dat moderne professionals daarin de sleutelpersonen zijn.
Dat je evenwel in die veranderingen kunt vastlopen, dat het naast succes ook een struggle is waarin je kunt stagneren, dat wordt niet vertelt, maar dat is wel de dagelijkse realiteit. Voor onszelf zijn er altijd valkuilen en de organisaties waarin we in werken of voor werken leren langzaam en bewegen meestal traag. Wat zijn de risico's op stagnatie, hoe zie je ze aankomen en hoe los je ze op? Individueel als professional, als deelnemer in een organisatie en als adviseur of bestuurder van een organisatie.

Veel praktijkcases
Beide auteurs, rijk aan ervaring en kennis, hebben in dit boek een veelheid aan praktijkcases beschreven. De cases gaan over de stagnatierisico's die professionals op individueel niveau lopen, in hun loopbaanontwikkeling, in samenwerking in teams, in hun kennisontwikkeling alsook over de stagnatierisico's in organisaties door matig uitgevoerde veranderingsprocessen en slecht leiderschap. De cases bestrijken allerlei sectoren, van zorg tot onderwijs, van technologie tot cultuur, van MKB tot gemeente.
Zij hebben de belangrijkste inzichten en modellen ten aanzien van werk en gezondheid, loopbaanontwikkeling en employabiliteit, innovatie en moderne organisatievormen, teamleren en innovatie, organisatieleren en reflectie, leiderschap en motivatie samengebracht in één model. Zij laten zien dat alle dimensies en aspecten van dit model aandacht vragen in professionele ontwikkeling, innovatie en groei.

Integraal stagnatiemodel
De auteurs hebben de wetenschappelijke en gangbare theorieën gegroepeerd en toegankelijk gemaakt en zij hebben een model ontwikkeld om de gevaren van stagnatie en de kansen op groei en ontwikkeling in een simpel, overzichtelijk model samen te vatten.

Voor bestuurders en toezichthouders hebben ze dat omgebouwd tot een praktische audit om de zachte factoren die steeds belangrijker worden meetbaar te maken.
De auteurs demonstreren het model en de audit aan de hand van de casus van de Belastingdienst. Zij hebben hun analyse gemaakt in februari 2016, toen de reorganisatie begon. Hun conclusies en voorspellingen blijken anno 2017 nauwkeurig te zijn uitgekomen.
Kortom, het is een handboek voor de praktijk voor hen die werken in en sleutelen aan de dagelijkse weerbarstige praktijk. Het biedt praktische handvatten op basis van een grondig theoretisch model om zowel nu als de toekomst vorm te geven.

Ron van de Water is directeur van Learnworks BV, een HRM kennisbedrijf. Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze zijn de auteurs van Stagnatie van professionals.
Over Ron van de Water
Ron van de Water (1952) is directeur van Learnworks. Hij kijkt vanuit bedrijfssociologische en bedrijfspsychologische invalshoek naar de gezondheid van mens en organisatie in de rol van werkdokter Hij heeft zijn loopbaan doorgebracht bij Unilever, Océ van der Grinten en het GITP in HR- en opleidingsmanagement, MD- en loopbaanadvisering alvorens Learnworks te starten.
Over Mathieu Weggeman

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde in het bijzonder innovatiemanagement aan de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Ron van de Water, Mathieu Weggeman
Stagnatie van professionals

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden