Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Meesteradviseur - 'Nuttig voor heel veel professionals'

Voor me ligt het boek Meesteradviseur; Handboek voor duurzame groei in je adviesrol van Rob Bertels en Gerlof Schutte. De kernvraag luidt Hoe blijven adviseurs op duurzame wijze toegevoegde waarde bieden in een voortdurend veranderende context?

Sippy van Akker | 10 juli 2020 | 3-5 minuten leestijd

Meesteradviseur is geschreven voor adviseurs in het algemeen, ongeacht hun branche, ongeacht of ze hun adviesrol intern of extern vervullen. Het is bedoeld om deze groep professionals te faciliteren in groei in hun adviesrol en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Al vrij vroeg in het boek geven de auteurs aan dat 'zelfreflectie nu niet direct tot de kernkwaliteiten van de gemiddelde professional' behoort. Ik vind dat een nogal krasse uitspraak en misschien wel een contradictio in terminis. Immers: ben je niet 'pas' een professional wanneer je ook in staat bent tot kritische zelfreflectie en daar ook mee aan de slag gaat? En als het al zo zou zijn, gaat die professional met dit boek in de hand ineens alsnog over tot kritische zelfreflectie? Misschien is de vragen stellen ze ook beantwoorden, maar dat laat ik graag aan de lezer van dit stukje over.

De auteurs nemen de meesteradviseurs in spé in hun boek mee op een 'ontdekkingsreis' die voert naar hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. In het eerste hoofdstuk gaat het over veranderingen in de wereld van werk (nog voor Corona alles veranderde!) en wordt gewezen op de noodzaak voor de professional om gericht te investeren om met die veranderingen uit de voeten te kunnen.

In hoofdstuk 2 krijgt de lezer verschillende bouwstenen aangereikt die hem of haar moeten helpen om meesteradviseur te worden. Die bouwstenen zijn achtereenvolgens geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, autonomie, dichtbijzijn, verandervermogen, samenwerking en zelfbewustzijn. In het hoofdstuk dat er op volgt worden de verschillende bouwstenen uitvoerig toegelicht en wordt ook verteld hoe de adviseur kan werken aan competenties die nodig zijn om het vak van adviseur goed te kunnen uitoefenen.

De bouwsteen 'zelfbewustzijn' vinden de auteurs - terecht - dusdanig van belang dat deze in een eigen hoofdstuk wordt uitgewerkt. De auteurs gaan in op de bekende ijsberg, waarbij boven water het gedrag voor iedereen te observeren is. Maar waaronder ook gevoelens en beweegredenen zitten die voor anderen niet direct zichtbaar zijn. Daarnaast komen de kernkwadranten van Ofman aan de orde, met kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Bekende kost voor iedereen die zich al bezig hield met het reflecteren op zichzelf en/of op anderen.

In hoofdstuk 5 komt aan de orde hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen in organisaties en hoe je het gesprek met je opdrachtgever aan gaat. Ook wordt verteld hoe je de juiste vragen stelt en hoe je jezelf als professional met kennis van zaken online kan profileren met vlogs en blogs.

In het laatste inhoudelijke hoofdstuk wordt de aandacht gericht op het topmanagement van organisaties en de human resources adviseurs. De achterliggende reden is dat deze groepen professionals volgens de auteurs randvoorwaardenscheppend bezig moeten zijn. Ten slotte komt ook aan de orde hoe de ingezette koers duurzaam geborgd kan worden binnen de organisatie en de mensen die er werken.

Achterin het boek zijn verschillende bijlagen opgenomen met verschillende testen, diagnose-instrumenten en voorbeelden. Voor de enthousiaste professional is er achterin het boek ook nog een overzichtelijke literatuurlijst te vinden.

Dit boek is bedoeld voor een brede groep adviseurs en zal ook door een brede groep als nuttig worden ervaren. In het boek vind je verschillende theorieën, aandachtspunten, lijstjes en instrumenten om flink mee aan de slag te gaan. Wel moet ik zeggen dat ik de schrijfstijl vrij saai en droog vind. Ook vind ik soms uitspraken nogal kras. Niet alleen die van de professional die vaak niet in staat lijkt tot zelfreflectie, maar ook dat 'de wereld exponentieel verandert'. Dat soort uitspraken zijn volgens mij moeilijk hard te maken en wellicht hadden de auteurs zich in dat opzicht van mij wat terughoudender mogen opstellen. Maar dat laat onverlet dat Meesteradviseur een boek is, dat voor heel veel professionals nut zal hebben. Als leidraad om koersen voor zichzelf en anderen uit te zetten, maar zeker ook als naslagwerk om er zo nu en dan nog even bij te pakken.

Sippy van Akker MSc is bestuurskundige en legt zich toe op coaching en consultancy op het gebied van mens, werk en zingeving. Sippy schrijft over deze onderwerpen op zinvollerleven.nl, platform voor bewust en zinvol leven en werken.

Over Sippy van Akker

Sippy van Akker MSc is bestuurskundige en legt zich toe op coaching en consultancy op het gebied van mens, werk en zingeving. Sippy schrijft over deze onderwerpen op zinvollerleven.nl, platform voor bewust en zinvol leven en werken.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Rob Bertels, Gerlof Schutte
Meesteradviseur

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden