Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

De large scale intervention

Creëer een krachtig beeld van de wenselijke toekomst en breng die toekomst naar het heden door je activiteiten van vandaag te toetsen op hun bijdrage aan het bereiken van daarvan. Dat is een bekende notie in managementland. 

Jeroen Duijsens | 12 februari 2002 | 3-5 minuten leestijd

Zeker in tijden waarin behoorlijk wat managementboeken beginnen met het constateren van een toenemend tempo van veranderingen om ons heen. En dientengevolge, de noodzaak van organisaties om te veranderen. Deze notie is ook in boek 'De large scale intervention;' terug te vinden. Maar de uitwerking ervan is anders. Want in plaats van dat creëren en concretiseren in managementteams, project-, werk- en stuurgroepen te doen, doe je dat met z'n allen en wel tegelijk Samenvatting De Large Scale Intervention (LSI) is gericht op het creëren van verandering door het mogelijk maken van - in verhouding tot de betreffende organisatie - grootschalige uitwisseling van ideeën, kennis, meningen tussen mensen. Dat mogelijk maken verloopt in bijeenkomsten van relatief grote groepen (tot enkele duizenden mensen) waarbinnen de feitelijke dialoog tussen deelnemers in kleine groepen plaatsvindt. De beweging in de bijeenkomsten waarvan de duur varieert van een dagdeel tot enkele dagen, ontstaat door een voortdurende cyclus van dialoog, uitkomsten verwerken en als input gebruiken voor de volgende dialoogronde. Verder worden de groepen zorgvuldig samengesteld uit mensen die in hun dagelijks (werk)leven, zelden of nooit tot een dialoog komen omdat ze andere functies en rollen vervullen (klant, manager, stafmedewerker enzovoort). Gedurende een veranderingstraject waarbij LSI ingezet wordt, zullen meerdere van dergelijke bijeenkomsten (mogelijk met wisselende werkvormen en personele samenstellingen) plaatsvinden. De bijeenkomsten of conferenties, worden goed voorbereid en begeleid door een aantal mensen of teams, afhankelijk van de omvang. Het procesmatige aspect, communicatie en logistiek, voert de boventoon in die voorbereiding. De inhoud komt in de conferenties tot stand. Een paar belangrijke uitgangspunten van de LSI die naar voren komen zijn: · Het doorbreken van verkokering, door het creëren van een horizontale dialoog (waarin ook klanten en leveranciers betrokken worden), wat het komen tot andere inzichten van de deelnemers vereenvoudigt. · Actieve participatie op basis van de eigen ervaring van de deelnemer waardoor de legitimiteit van de inbreng niet ter discussie staat. · De werkelijkheid die mensen ervaren beweegt niet lineair. Een mierenhoop is veelal een herkenbaardere metafoor voor een organisatie dan een strak marcherend regiment. · Uitgaan van het 'hier en nu' met een wenselijk toekomstbeeld als leidraad in plaats van energie steken in gedetailleerde toekomstscenario's die voor de meeste mensen 'ver weg' blijven. · Een organisatie is een open systeem wat een aantal implicaties heeft die door de hele aanpak verweven zijn. Beoordeling Het werken met de LSI stelt een aantal eisen aan 'managend Nederland'. Zoals bereidheid om te luisteren en niet op voorhand een oplossing paraat te hebben, bereidheid om het nemen van beslissingen te delen, bereidheid om een wereldbeeld waarin de toekomst planbaar is los te laten enzovoort. De spanning tussen enerzijds de noodzaak van 'commitment van de top' en anderzijds de vraag aan die 'top' om zich in dit veranderproces niet als traditionele 'top' te gedragen, wordt in het boek herhaaldelijk aangestipt. Daarbij wordt overigens veel dieper ingegaan op de vraag hoe met die spanning om te gaan. Aan het eind van het boek (Deel 3) komen wel een aantal richtlijnen aan de orde voor de adviseur die met LSI werkt. In Deel 2 van het boek behandelden de auteurs al vrij uitgebreid een reeks van conferentievormen. Hoewel voor een vrij abstracte beschrijving gekozen is, geeft het een mooi beeld van de rijkdom die een LSI-traject kan bevatten. De geïnteresseerde lezer zou ik verder aanraden Hoofdstuk 7 als inleiding te nemen. Daarin wordt aangegeven wat nu de verschillen zijn tussen traditionele conferenties en de conferenties in een LSI-traject (Large Group Interventions genoemd). Het hoofdstuk vormt een aardige kapstok voor de rest van het boek. Ik vond het boek niet gemakkelijk toegankelijk. Het lijkt in eerste instantie vanuit een adviesoptiek geschreven. Het biedt echter ook voor de geïnteresseerde managers een interessante visie op organiseren en organisatieverandering. Wat mij opviel was het 'gat' dat er zat tussen de vrij abstracte benadering die in het grootste deel van het boek gehanteerd wordt en de hier en daar in gebiedende wijs gestelde voorschriften. Wat mijns inziens dat gat zou kunnen vullen zijn enkele navigatie-instrumenten. Projecten kunnen immers prima al doende ontwikkeld worden als er geen oplossingen vooraf bekend zijn. Dan is het echter zaak om kortcyclisch te werken met een projectaanpak die ruimte laat voor zwakke en andersklinkende feedbacksignalen. 'De large scale intervention' is voor eenieder die met de LSI-benadering kennis wil maken een goede, zij het in vrij abstracte stijl geschreven, start.

Over Jeroen Duijsens
Jeroen Duijsens is als New Business Architect werkzaam voor Altuïtion BV. Dit bureau richt zich op businessvernieuwing op basis van nieuwe combinaties van strategie, marketing en ICT. Altuïtion stelt daarbij de eindklant altijd centraal. Meer informatie via www.Altuition.nl.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden