Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Veranderen van organisatiecultuur

De tijd dat veranderingen in organisaties - en die van organisatieculturen in het bijzonder - zich lieten vatten in vaste recepten ligt achter ons. Gezien het grote aantal 'mislukte' verandertrajecten kan men zich afvragen of een dergelijke aanpak ooit heeft kunnen werken. 'Veranderen van organisatiecultuur - Veelvoudigheid in denken en doen' doet een alleszins geslaagde poging de lezer op een heel ander spoor te brengen voor de aanpak van veranderingen in een organisatiecultuur. Het is geschreven door dertien auteurs, onder redactie van Rob van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Perry Oostrum | 10 november 2008

Het boek 'Veranderen van organisatiecultuur - Veelvoudigheid in denken en doen' is de neerslag van een reeks co-referaten en debatten van het platform Veranderen van Organisatie Cultuur (Sioo). Het bevat bijdragen van een dertiental auteurs, die ieder op eigen wijze een antwoord proberen te vinden op de vraag: 'Wat kunnen we onder organisatiecultuur verstaan, op welke wijze en onder welke voorwaarden is zo'n cultuur adequaat te veranderen en welke trends tekenen zich daarbij af?' Niet alle auteurs houden zich hier even strak aan, maar dat zij hen vergeven. Het komt de veelzijdigheid van het gebodene ten goede. De veelzijdigheid van denken en doen is - volgens 'Veranderen van organisatiecultuur' - juist de crux van het veranderen. Doordat er maar liefst dertien verschillende auteurs hebben meegewerkt mag geen eenduidige visie op het veranderen van organisatiecultuur worden verwacht. 'Veranderen van organisatiecultuur' kon dan ook niet afgesloten worden met een eenduidige kijk op hoe tegen deze kwestie aangekeken kan worden en hoe een en ander aangepakt kan worden. 'Integendeel, we komen tot een waaier aan inzichten en aanpakken. Geen van deze inzichten heeft de waarheid in pacht; geen van deze aanpakken werkt altijd. Het succes van het veranderen van organisatiecultuur ligt juist besloten in de veelvoudigheid van denken en doen; een keuze die past bij de praktijk in kwestie.' Geen strakke stappenplannen dus, in dit boek. 'Veranderen van organisatiecultuur' heeft een inleidend hoofdstuk van Rob van Es over de historie van het denken over cultuur en organisatie, die door hem wordt ingedeeld in een drietal perioden. Daarna volgen de hoofdstukken, die zeer van elkaar kunnen verschillen. Waar de ene auteur uitgebreid ingaat op persoonlijke ervaringen met verandertrajecten, richt de andere zich meer op beschrijvingen van het veranderproces in relatie tot structuur. Waar de een het accent legt op de praktische interventie, legt de ander het accent op de kritische beschouwing van theorie. 'Veranderen van organisatiecultuur' biedt een breed palet van theoretische benaderingen, praktijktheorieën en praktische interventies op verschillende niveaus, van individu en groep tot de gehele organisatie. De voorbeelden spelen zowel nationaal als internationaal. Die combinatie van theorie en praktijktoepassingen maakt het boek voor vele belangstellenden lezenswaardig. Zowel de doorgewinterde veranderspecialist als iemand die voor het eerst kennis neemt van dit vak kan iets van zijn of haar gading vinden. Voor wie gewend is te denken in stappenplannen, aanpakken van A naar B en zo meer, brengt het lezen van 'Veranderen van organisatiecultuur' wellicht een schok teweeg. En misschien is dat nu juist de kracht van dit boek, omdat een verschuiving van paradigma vraagt om een ongebruikelijke aanpak, een aanpak die de kussens opschudt. Zo was ik erg gecharmeerd van de beschrijving van collusie, de heimelijke verstandhouding (in dit geval) tussen opdrachtgever en veranderaar, die doorgaans als incompetentie van de adviseur wordt gezien. In dit boek wordt het, met goede argumenten, gepresenteerd als een bruikbare vorm van interventie. Ik durf de stelling aan, dat Rob van Es c.s. zich tekort doen door zich reeds in de titel en de bijdragen te beperken tot cultuur als object van verandering. De verschillende aanpakken lenen zich evenzeer voor het kijken naar en aanpakken van veranderingen van een veel breder aard, van veranderingen in het algemeen.

Over Perry Oostrum

Per Oostrum begon met schrijven op de middelbare school. Wie niet? Serieus werd het toen hij over zijn grote passie, popmuziek, begon te publiceren in verschillende tijdschriften. 'Mannenleed, een crisisroman' is zijn eerste fictieve werk. Hij werkt als zelfstandig adviseur op het vlak van het onderkennen en beheersbaar maken van risico's en het realiseren van organisatieveranderingen. Per is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Wassenaar.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Rob van Es, Erik Gerritsen, Wim Heine
Veranderen van organisatiecultuur

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden