Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Routeschema programmamanagement - 'Levert een goed inzicht op'

Wie praat er niet over? Het lijkt wel een mode te zijn om projecten en programma’s op te starten. Het toverwoord om te komen tot veranderingen en oplossingen?

Frank van Kuijck | 6 september 2018 | 3-4 minuten leestijd

In de praktijk is er veel onduidelijkheid over wat de definitie van een project of de definitie van een programma is. Daarom lijkt een boek dat inzicht geeft in de visies op programmamanagement wenselijk. Het boek Routeschema programmamanagement behandelt op een overzichtelijke en duidelijke wijze de verschillen van de verschillende visies op programmamanagement. Zonder dat een voorkeur wordt uitgesproken voor één van de visies. Hombergen presenteert via een min of meer vast stramien de verschillende visies, achtergronden en toepassingsgebieden. Maar laat het vervolgens aan de lezer in zijn of haar specifieke omstandigheden om een daadwerkelijke keuze voor te maken. Hiervoor worden wel handvatten aangereikt. Hombergen maakt wel duidelijk dat de keuze van één van de vormen van programmamanagement t.o.v. andere vormen wezenlijk kan zijn voor het succes en het te bereiken resultaat.

De omgeving waarbinnen we opereren wordt steeds complexer. Is ook sneller aan verandering onderhevig. Ook stellen we meer eisen aan producten, diensten of aanbieders. Als gevolg hiervan is de omgeving waarin we werken en opereren steeds minder stabiel. Deze veranderende en veeleisende omgeving vraagt om dynamiek in vaak complexe omgeving. Om dergelijke veranderingen in goede banen te leiden en de beoogde verander- en projectresultaten te realiseren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van programmamanagement. 

Het boek Routeschema Programmamanagement behandelt zeven visies van programmamanagement. In het eerste hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij een aantal basisdefinities van programmamanagement. Hoofdstuk twee beschrijft en onderschrijft het belang om bewust een methode te kiezen. De schrijvers geven aan dat in de praktijk de keuze voor een methode nauwelijks bewust wordt gemaakt. Meestal volgt de argumentatie na een reeds gemaakte keuze. Hombergen laat in de loop van het boek zien dat er toch wel degelijk wezenlijke verschillen bestaan tussen de visies van programmamanagement. En dus relevant zijn voor de te maken keuzen en het hieruit volgende succes.

In hoofdstuk 3 tot en met 8 komen zes visies komen uitgebreid aan de orde. Een zevende uitwerking die is gestoeld op de Agile principes wordt kort besproken omdat de schrijvers van het boek dit niet als een specifieke visie zien, maar meer een uitwerking van een andere visie. De visies die aan bod komen zijn:

1. A4-Programmamanagement

2. Integraal Programmamanagement

3. Managing Succesvol Programmes

4. ProGrammaManagement

5. Programmatisch Creëren

6. Standard for Program Management

Deze visies worden min of meer langs een vast stramien besproken. Deze zijn:

- Ontstaan

- Context

- Kernvisie

- Positionering

- Succesfactoren

- Instrumenten, methoden en technieken

- Afsluitend een praktijkcasus

In hoofdstuk 9 worden criteria aangedragen die het kiezen voor een visie mogelijk kunnen ondersteunen. Drie belangrijke keuzecriteria zijn: cultuur, ervaring met programmamanagement en de aard van het programma. Andere criteria die relevant kunnen zijn bij de keuze zijn type organisatie (nationaal versus internationaal), grootte organisatie, sector/ branche en de volwassenheid van programmamanagementvisie. In dit hoofdstuk worden voor de verschillende criteria via wegingen aangegeven in welke situatie de voorkeur voor een bepaalde visie meer in de rede zou liggen. Dat kan behulpzaam zijn bij de afwegingen in de praktijk.

Het boek sluit met samenvattingen van de visies en het bieden van een overzichtstabel af in de hoofdstukken 10 en 11.

Routeschema Programmamanagement levert een goed inzicht op van de verschillende visies die er zijn rondom programmamanagement. Ook draagt het duidelijke criteria aan die overwogen kunnen worden bij het maken van een keuze voor een bepaalde toepassing. De keuze voor een bepaalde visie kan positief bijdragen aan het realiseren van het doel van het programma en het te bereiken veranderresultaat.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Over Frank van Kuijck

Frank van Kuijck is een onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV. Daarnaast is hij associate partner bij TransitiePartners. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden