Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

3458 - 'Een concrete aanpak'

Bedrijven kunnen niet meer vertrouwen op hun langetermijnplannen en jaarplannen zijn vaak al weer achterhaald als de inkt nog nat is. Bedrijven moeten hun strategieproces anders gaan inrichten en daarvoor bevat het boek 3458 een concrete aanpak.

Sjors van Leeuwen | 21 juni 2019 | 4-6 minuten leestijd

In het boek 3458 - Strategiemaken en organisatiekraken presenteert adviseur Camilla van den Boom een nieuwe manier van strategie maken. Een praktische methode om jouw bedrijf sterker, slimmer en sneller te maken. Hard nodig want de oude manier van strategie bepalen en invoeren past niet meer bij deze snelveranderende wereld. Of zoals de auteur schrijft: ‘De vraag is niet langer waarom bedrijven moeten veranderen; dat is intussen wel duidelijk. De vraag is hoe. Hoe blijf je als bedrijf relevant? Hoe bereid je je voor op de toekomst? Hoe zorg je voor vooruitgang en groei?'

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en kan grofweg opgedeeld worden in twee delen. Ondanks de constatering dat de meeste bedrijven wel door hebben dat ze moeten veranderen, wordt de noodzaak daartoe de eerste 100 pagina's nog eens uit de doeken gedaan. We lezen dat de wereld steeds sneller verandert, dat cyclussen korter worden, dat bedrijven onder grotere druk dan ooit staan, dat verandering de enige constante is, dat bedrijven moeten werken aan aanpassingsvermogen (adaptability) en dat bedrijven in de regel maar weinig prioriteit geven aan het strategieproces. Of zoals auteur schrijft: ‘soms lijkt de manier waarop bedrijven opereren meer op paniekvoetbal en flipperkastmanagement dan op doordachte bedrijfsvoering.' Het oude spel is uit, het is tijd voor een nieuw spel, zo constateert de auteur. Waarin je vanuit een kraakheldere ambitie met een gezamenlijk doelbeeld navigeert per fase, stap voor stap en waarbij je onderweg de prioriteiten bepaalt. Zodat je als bedrijf beter geïnformeerd bent en sneller beslissingen kunt nemen en toetsen, om zeker te weten dat je op de goede weg bent. Met zoals de auteur schrijft: ‘reflactie'; reflectie en actie ineen en de enige manier om snel te kijken, bepalen, testen, zien en concluderen.

De uitdaging die dat voor bedrijven oplevert, wordt in de volgende 135 pagina's beschreven. Namelijk om van het lineaire vaak stroperige strategieproces, waarin strategie en uitvoering gescheiden zijn, een dynamisch, flexibel en kortcyclisch proces te maken waarin strategie en uitvoering samen opgaan. Het draait volgens de auteur om een ander proces, een andere mindset en een andere manier van doen. Daarvoor introduceert de auteur de 3458-methode die in de praktijk ontwikkeld is. Een methode waarmee je de ambities op lange termijn stapsgewijs vertaalt naar concrete doelen, prioriteiten en acties - van top tot werkvloer - voor de komende 3 maanden, 4 weken, 5 dagen en 8 uren. De 3458-methode gaat over het zoeken naar een nieuw ritme en cadans waarin het bedrijf continue bewust, gefocust, veerkrachtig, aangesloten, betrokken en sensitief is; in het kort de zes pijlers van de 3458-methode.

De 3458-methode is een mix van bestaande theorieën, modellen en gezond verstand, zo schrijft de auteur. Daarin herkennen we bekende strategiestappen die nu frequenter, sneller en praktischer uitgevoerd (moeten) worden. Zo voer je de externe en interne analyse uit aan de hand van PEST-analyse, 5-krachtenmodel, Business Model Canvas, 7S-model en de klassieke SWOT-analyse. Op grond van de resultaten worden ambities en doelen vastgesteld met o.a. het Five Bold Steps Vision-model, Ansoff-matrix en Kaplan's Strategy Map. Centraal in de methode staat vervolgens de strategiekaart met op 1 A4 alle doelen, acties en prioriteiten van het betreffende bedrijfsonderdeel, team of medewerker. Voor de lange, korte en ultra korte termijn. So far so good, maar hoe bewaak je al die doelen, prioriteiten en acties? Door wat de auteur noemt een nieuw operatie(f)systeem met behulp van het Kanban-bord. Waarin je wekelijks bij elkaar komt voor het bespreken van de korte termijnacties (standup), maandelijks bij elkaar komt voor het bespreken van de prestaties (meetup) en ieder kwartaal bij elkaar komt voor een terug- en vooruitblik naar het volgende kwartaal met het herijken van de strategiekaart met zijn doelen, prioriteiten en acties (cleanup). Een cyclus die op alle niveaus in de organisatie iedere 3 maanden (cleanup), 4 weken (meetup) en 5 dagen (standup) wordt herhaald. Daar stopt de methode. Het snel en flexibel uitvoeren van die strategie, de executie, komt niet aan de orde.

3458 is een vlot geschreven boek. Met veel prikkelende spreuken van een keur aan zieners, denkers en doeners. Het schetst een praktische aanpak waarmee directeuren en managers het strategieproces sneller en flexibeler kunnen inrichten. Met oog voor het stellen van duidelijke doelen, prioriteiten en acties en de doorvertaling (cascadering) daarvan naar alle niveaus in de organisatie tot op de werkvloer. Het is vooral een doe-boek zoals de auteur ook aangeeft. De methode bevat stappen, schema's en modellen met korte toelichtingen en instructies over wat het is en wat je moet doen. Het ‘hoe' komt minder aan bod evenals de invoering van zo'n geheel nieuwe manier van werken. Ook ontbreken invulvoorbeelden of een aan de hand van de methodiek uitgewerkte praktijkcase. Dat zou de methode levendiger kunnen maken en wellicht gemakkelijker te begrijpen en toe te passen. Misschien iets voor een volgende editie.

De auteur sluit 3458 af met de vraag En Nu? Het antwoord is net zo kort: Gewoon starten. Want het is zoals Jeck Welch, oud CEO van General Electric, zegt in het boek: ‘An organisation's ability to learn, and to translate that into action rapidly, is the ultimate competitive advantage.'

Over Sjors van Leeuwen

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is adviseur, auteur en spreker op het gebied van klantgericht ondernemen, strategie en marketing. Door zijn ervaring is hij goed thuis in vele strategische vraagstukken en het toenemend belang van de ‘de klant’ als onderscheidende factor. Sjors schreef o.a. Wendbare strategie op één A4, Zorgmarketing in de praktijk en CRM in de praktijk.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden