Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Werkvuur - 'Overtuigend betoog om werk opnieuw uit te vinden'
23 januari 2020 | Klaas-Jan Reincke

Eens in de zoveel tijd lees je een boek waar zo veel in zit dat je er niet over uitgedacht en uitgepraat raakt. Dat aan de ene kant zo herkenbaar is dat je voortdurend zit mee te knikken maar aan de andere kant ook voldoende nieuwe elementen bevat dat je je eigen denkwereld kunt verrijken.

Zo maken Patrick Davidson en Hans van der Loo prachtig zichtbaar dat er belangrijke kanten zitten aan ons hedendaagse werkleven, die we weliswaar zien maar eigenlijk niet willen weten. We stoppen ze weg. Alsof er niks aan te doen is: werk is nou eenmaal geen geweldige ervaring. Ze laten op grondige wijze zien hoe dit historisch zo gegroeid is. Hoe we dat met zijn allen eigenlijk hebben laten gebeuren dat het Werkvuur in ons uitdoofde. Want van nature is werk bij uitstek geschikt om ons vuurtje op te stoken. Daarom is de metafoor van dit boek ook zo mooi gekozen: vuur staat voor energie, voor passie en voor warmte. Niet voor koele, berekende tevredenheid. En zeker niet voor bevroren desillusie of de verbrande turf van over-de-kop geslagen eisen en verwachtigen.

Werk opnieuw uitvinden

Al lezende voel je in alle hevigheid weer de verontwaardiging over het feit dat werk maar voor één op de acht van ons daadwerkelijk het vuurtje opstookt en dat de rest oververhit, onderkoeld of weliswaar warmpjes maar onderuitgezakt zijn werkdagen slijt. Dit is niet alleen een verspilling van grote delen van mensenlevens maar ook van een geweldige hoeveelheid energie, waarmee we allerlei grote problemen zouden kunnen oplossen. Het feit dat dat laatste vaak zo tergend langzaam gaat, of dat het helemaal niet lukt, is voor een belangrijk deel op het conto te schrijven van het feit dat de oplossingen moeten komen van een te klein deel van ons: de 12% van ons die in de zinzone zitten en er iedere dag weer graag en volledig voor gaan.

In Werkvuur houden de auteurs een overtuigend betoog voor de noodzaak werk opnieuw uit te vinden. Dat dit niet eenvoudig is, maken ze inzichtelijk door te wijzen op de enorme hoeveelheid onzinbanen die kunnen bestaan naast allerlei vormen van uitbuiting aan de onderkant van de klusmarkt. Ze leggen uit dat allerlei trends (zoals Het Nieuwe Werken en Employee Experience) en de ‘blijmoedige wolk' van energie-evangelisten en werkgelukexperts niet tot de kern van het probleem doordringen en blijven hangen in oppervlakkige oplossingen, die misschien kortstondig voor vuurwerk zorgen, maar niet voor blijvend werkvuur.

Wat dan wel werkt?

Hun pleidooi voor snelle, kleinschalige, bottom-up interventies is een schot in de roos. Je werkvuur aanwakkeren moet je namelijk zelf doen. Organisaties moeten hier vooral de ruimte voor geven, om te beginnen door belachelijke regeltjes en gewoontes resoluut weg te snijden, en er verder vanaf te blijven. En alsjeblieft niet weer op de proppen komen met het volgende top-down programma of beleidsstuk. Een werknemer is geen klant. Zo breng je geen duurzame veranderingen tot stand. Ook als je dit al wist zul je smullen van de concrete alternatieven die Werkvuur aandraagt.

Werk als een spel zien en ervaren

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar dan wordt deze recensie een boek op zich. Laat ik afsluiten door te zeggen dat je door het hele boek heen proeft dat Davidson en Van der Loo zowel theoretisch als praktisch een rijke bagage hebben. Ze hebben hun eigen onderzoek gedaan, zijn op de hoogte van veel relevante literatuur en kunnen bogen op een schat aan ervaring in verandermanagement. Want daar gaat het ten slotte om: er moet iets veranderen. Lees Werkvuur en je zult zowel de ideeën als de motivatie hebben om je eigen reis naar de zinzone, en die van anderen, te realiseren. Zodat je werk aan gaat voelen als een doorlopend serieus spel. Dat je niet speelt om de knikkers maar om het spel zelf, vol overgave.

Woonachtig in Haarlem, na 15 jaar in Estland, richt Klaas-Jan Reincke zich met zijn bedrijf Vivic op het verbeteren van de beleving van het dagelijks werk. Reincke publiceerde zelf in 2019 het boek Flow in je Werk.

Op 14 februari 2020 spreekt Hans van der Loo op het seminar 'De essentie van cultuur'. Alle deelnemers ontvangen hun eigen exemplaar van 'Werkvuur'.


Werkvuur - 'Aanrader voor elke zorgprofessional'
16 januari 2020 | Fabienne Smedinga

Hoe je invloed hebt op je energieniveau, lees je in Werkvuur, aldus Fabienne Smedinga. Zij las het boek van Hans van der Loo en Patrick Davidson.

We vinden werk belangrijker dan ooit maar verloren nog nooit zoveel energie tijdens ons werk. Dat is volgens de auteurs de paradox van Werkvuur. Omdat ik bekend ben met het eerdere werk van de twee auteurs was ik blij verrast met het eerste deel waarin gekeken wordt hoe die paradox is ontstaan. In het deel De grote geschiedenis van het werk schetsen Hans van der Loo en Patrick Davidson hoe mensen door de eeuwen heen tegen werk aankeken. Dat zorgt voor context voor het verdere verhaal in het boek.

Verdieping op eerder werk
Ook is er in mijn ogen sprake van verdieping op hun eerdere werk. Zo vind ik de energiezones en de routes per zone goed uitgewerkt met een checklist (bijvoorbeeld hoe herken ik comfortzone gedragingen in mijn team) en de beste interventies (top 10 interventies om uit de hyperzone te komen). 

De verschillende energiebronnen worden in dit werk voorzien van de afkorting ACTIV (affectie, context, toekomst, intensiteit en verbinding) en dat vind ik een waardevolle aanvulling die tot de verbeelding spreekt.

De vormgeving is bij Werkvuur strakker en serieuzer dan de vorige boeken. Dit komt waarschijnlijk doordat dit een boek is waar onderzoek (& interventies voor teams) meer voorop staat en geen zelfhulpboek, zoals de populaire voorganger.

Aanrader voor elke zorgprofessional
Het boek Werkvuur is echt een aanrader voor iedere professional die werkzaam is in de sector waar ik werk, de zorg. Het is voor de meeste zorgprofessionals zaak om jezelf op te laden in een omgeving waarin vol "gehypert" wordt. Hoe je daar zelf invloed op hebt, lees je in dit boek.

Fabienne Smedinga werkt als clusterhoofd zorg en onderwijs bij de Friese zorginstelling Reik en is daarnaast eigenaar van fab-ulous coaching en training

Op 14 februari 2020 spreekt Hans van der Loo op het seminar 'De essentie van cultuur'. Alle deelnemers ontvangen het boek 'Werkvuur'.


Werkvuur - 'Een gedegen boek en een mooie prestatie'
19 december 2019 | Nico Jong

We hebben steeds minder energie voor ons werk. Slechts 12% van de beroepsbevolking werkt met positieve energie, presteert meer dan gemiddeld en wekt goed samen met anderen.

De meerderheid (40%) is verkrampt en voelt zich onder grote druk staan en 37% doet het op zijn gemak en wacht af. Dan is er nog een groep van 11% die volledig is afgehaakt. De conclusie in het boek Werkvuur is dat bijna negen van de tien mensen energie verliezen in hun werk. Deze schrikbarende cijfers komen uit het onderzoek dat Hans van der Loo en Patrick Davidson de afgelopen vijf jaar verrichtten.

De auteurs onderscheiden vier groepen. De eerste groep is in Flow, bevindt zich in de zinzone, is actief, heeft veel werk en ervaart daarbij in hoge mate zin. Ze communiceren actief en constructief en gebruiken positieve krachttermen en versterkende woorden. De tweede groep zijn de Nono's. Ze werken alsmaar harder, de werkdruk is hoog en er is continu stress. Ze zijn gericht op overleven, verbruiken veel energie en communiceren hard en direct. De derde groep, de Zozo's, werkt in een prettige, ontspannen en harmonieuze sfeer. Ze houden van vaste patronen en plekken. Hun communicatie is passief-constructief. Ze gebruiken abstracte, neutrale en wollige taal. Wat ze ermee bedoelen, blijft in het midden. Zozo's zijn gericht op het handhaven van de status quo. Tot slot is er de zombiezone die zich kenmerkt door apathie en een negatieve sfeer. Zij wordt bevolkt door de Dodo's en bestaat uit teams waar iedereen doet wat hem of haar goeddunkt en uit teams die de gelederen juist gesloten houden tegen de rest. Hun houding is passief en negatief en hun communicatie is passief en destructief. De vier zones tonen hoe energie er van de buitenkant uitziet.

Vervolgens duiken de auteurs in de vraag hoe we in de zinzone terecht kunnen komen. Ze onderscheiden vijf energiebronnen waarmee we aan de slag aan de slag kunnen om meer positieve energie te krijgen. Het gaat om Affectie, Context, Toekomst, Intensiteit en Verbinding, die samen het acroniem ACTIV vormen. Fysieke energie laten ze buiten beschouwing. Die is te verbeteren met een gezonde leefstijl en veel bewegen en is maar voor een derde van invloed op de energiebalans. De andere twee derde wordt bepaald door mentale, emotionele en sociale factoren die ze uitwerken in hun vijf energiebronnen. Affectie gaat over emoties die ons raken en energie geven en een signaal afgeven of we goed of fout zitten. Context gaat over het oppikken van prikkels uit de omgeving en of we ons voldoende bewust zijn dat onze zintuiglijke waarneming wordt gefilterd door ons brein. We zien de dingen allemaal op onze eigen wijze. Wat we niet kunnen zien, geeft geen energie. Door anders te leren denken en kijken, zien we kansen waar we eerder slechts problemen zagen. We kunnen ook energie ontlenen aan toekomstige werelden. Gedurfde ambities stimuleren positieve energie. Intensiteit gaat over met gedrevenheid en vanuit onze sterktes aan het werk gaan. Verbinding met anderen zorgt ervoor dat we samen beter presteren dan alleen.

Werkvuur is een gedegen boek over hoe we het vuur in ons werk gaande kunnen houden. De auteurs zijn daarbij zeker niet over een nacht ijs gegaan. Een nadeel daarvan is dat het allemaal erg veel is. Maar zonder meer een mooie prestatie.


Werkvuur - 'Inspireert en biedt concrete handvatten'
10 december 2019 | Marthe van der Molen

Werkvuur. Een titel die tot de verbeelding spreekt: het aanwakkeren van vuur en passie op of voor het werk? Ik verwacht een praktisch boek over hoe ik het werkvuur bij mezelf en anderen verder kan aanwakkeren.

Het eerste deel van het boek spreekt zeker tot de verbeelding. De auteurs nemen een positief kritische houding aan ten opzichte van een aantal interventies die op dit moment in organisaties worden uitgevoerd om de employee experience of het werkgeluk te vergroten. Zo spreken de auteurs over de ballonnen die gebruikt worden in werkgeluksessies die overal worden gehouden. Ik vermaak me kostelijk door de enigszins cynische manier waarop Van der Loo en Davidson schrijven. Wat wel serieuze kost is, is het Werkvuur dat in grote mate in organisaties ontbreekt. Veel werknemers zitten in de zombiezone (uitgeblust, non actief) of in de hyperzone (overprikkeld en op weg naar burn-out). Slecht 12% van de werknemers zit in de zinzone, waar volgens de auteurs werkvuur ontstaat met alle positieve gevolgen van dien.

Het gedeelte daarna vind ik als lezer wat stroever. De auteurs lopen een aantal trends langs die maken hoe onze kijk op werk door de jaren heen is veranderd. Dit is misschien noodzakelijk om goed te begrijpen waarom de huidige situatie is zoals hij is, maar ik ben ongeduldig om te ontdekken hoe we het werkvuur in mensen en organisaties kunnen laten oplaaien.

Ik ben er weer helemaal bij wanneer de auteurs uitgebreid ingaan op hoe het concept energie in elkaar zit en hoe je eraan kunt werken. Hier zit wat mij betreft de waardevolle kern van het boek. De zin ‘Energie als gevoel leidt tot de motivatie om actie te ondernemen' blijft bij mij hangen en leidt tot een dieper begrip van hoe energie werkt. Hierbij maken de auteurs gebruik van de ijsberg, die ik ook veel gebruik in trainingen. Het biedt mij waardevolle handvatten om energie een heel persoonlijk en individueel concept te maken. Welke prestaties wil je leveren als persoon? Welk gedrag vraagt dat dan en welke energie heb je ervoor nodig? En heb je dan ook zin in om het neer te zetten? Wil je het echt? Misschien is dit wel één van de meest waardevolle inzichten uit het boek.

De auteurs pleiten voor een veranderproces waar activering en het vergroten van werkvuur parallel lopen aan de verandering. Misschien is dit wel dé beoogde verandering die zo belangrijk is binnen organisaties en gaat deze juist vooraf aan de inhoudelijke verandering die op dat moment moet plaatsvinden. Op dit vlak ben ik het roerend eens met de auteurs.

Deel drie biedt nog meer waardevolle inzichten. De auteurs lichten hier veel tipjes van de sluier op als het gaat om de wegen die je kunt bewandelen om in de zinzone te komen. Zo is er de directe route van de comfort zone naar de zinzone. Maar zo moet je bijvoorbeeld van de zombiezone eerst langs de comfortzone om in de zinzone te komen. Een langer proces, wat ik herken in mijn werk in organisaties en teams. Vaak hebben organisaties hier het geduld niet voor en willen ze de short cut pakken. Dit leidt vaak tot nog meer onveiligheid en angst, in plaats van de gewenste betere prestaties. Dit boek geeft mij nog meer taal om te onderbouwen dan stilstaan en de tijd nemen in dit soort processen verstandig en noodzakelijk is.

Wanneer je een gefundeerd boek zoekt (met praktische tooling) over het vergroten van het energieniveau van jezelf of dat van je team, dan is Werkvuur een fijn boek. Het inspireert en biedt concrete handvatten die aanzetten tot actie. Op naar de zinzone!


Werkvuur - 'Evenwichtige combinatie van theorie, testen en voorbeelden'
22 november 2019 | Rudy Kor

Het boek Werkvuur van Hans van der Loo en Patrick Davidson is het product van vijf jaar onderzoek, van veel interviews en het doorworstelen van talloze publicaties over wat ons beweegt in het werk.

Met Werkvuur bedoelen Van der Loo en Davidson energieke en betrokken mensen. Wie dat zijn en hoe je dat kunt worden als je dat nog niet bent, staat in het boek. Het is de auteurs gelukt een evenwichtige combinatie te vinden van theorie, testen en praktijkvoorbeelden.

Het boek straalt een opgewekte en energieke levenshouding uit, maar die wordt pas geserveerd na een wat somber makend beeld over hoe weinig opgewekt en energiek mensen de uren op de werkplek doorbrengen. Zo heeft het Nieuwe Werken volgens de auteurs de beloofde revitalisering van de werkplek niet waargemaakt. Ze laten zien dat het ook anders kan, niet met grote van bovenaf opgelegde cultuurprogramma's maar met kleinschalige ingrepen. Verbinding en betrokkenheid ontstaat vanuit een gevoel van saamhorigheid versterkt door kleine oplossingen, waardoor mensen en teams met elkaar in contact komen. Daar ontstaat ‘werkvuur', waarmee ze doelen op de combinatie van een positieve houding en energie die ontstaat wanneer mensen een gevoel hebben van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Gisteren wist ik niet dat ik mijn werkend bestaan kon toewijzen aan één van de vier zones waar ik als werknemer in kan verkeren: hyper-, comfort-, zombie- en zinzone. Onderzoek laat zien circa 40 procent van de werknemers zich in de ‘hyperzone' bevindt. Dat zijn de werknemers die onder grote druk staan en verkrampt bezig zijn met overleven. Bijna net zo veel mensen leven in de ‘comfortzone'. Ze doen wat ze moeten doen en niet meer. Dan is er de groep die afgehaakt is en zich slachtoffer voelen van de omstandigheden, cynisch zitten ze hun tijd uit, de medewerkers die in de ‘zombiezone' leven.

Maar zo'n 12 procent van de werknemers heeft het echt naar zijn zin. Zij brengen de werktijd door in de ‘zinzone'. Dat zijn de mensen die bovengemiddeld presteren, die enthousiast, ambitieus, gedreven en gedisciplineerd aan het werk zijn. Mensen in organisaties verliezen energie, en het boek helpt medewerkers en managers energieker en positiever in het werk te gaan staan.

De auteurs stellen dat Werkvuur in onszelf zit, we moeten het wel, alleen of met anderen, willen activeren. Ze hebben het over ‘Vuur', en dat staat voor kracht en vitaliteit. Om die te krijgen is het nodig dat je werkt in een omgeving van psychologische veiligheid, openheid en positieve opgewektheid. Hoe belangrijk de omgeving ook is, nieuwe energie krijg je niet van buitenaf, maar van binnenuit.

Deel een van het boek, Werk, geeft een helder en wat somber makend overzicht over de ontwikkelingen in werk en de rol van management daarin. Deel twee, met als titel Vuur, gaat in op een aantal - klassieke - motivatietheorieën en opvattingen over energie. Deel drie, Werkvuur, bestaat uit drie hoofdstukken waarbij elk hoofdstuk tips geeft hoe je uit een bepaalde zone kan komen, richting zinzone. Volgens de auteurs kun je van de hyperzone naar de zinzone gaan door te stoppen met stressen, hard door te buffelen, en door grenzen te stellen. Je komt van de comfortzone naar zinzone door op volle kracht vooruit te gaan, en je kunt uit de zombiezone komen door jezelf nieuw leven in te blazen.

Op de vraag of het een mooi uitgegeven boek is, heb ik een gemengd antwoord. De figuren en schema's zijn opgemaakt in grijstinten. Voor veel lezers is een boek met veel grijs rustig aan de ogen, maar mij nodigde het niet echt uit tot lezen. Ik vind dan ook dat Boom best meer vuur in de opmaak had mogen stoppen. Zoals een modern boek betaamt, is er ook een handige site beschikbaar met tips, theorie en vragenlijsten.

Volgens mij maken Hans van der Loo en Patrick Davidson de subtitel van Werkvuur: ‘hoe energieke mensen en teams positieve impact maken', helemaal waar. Op de vraag of het allemaal nieuwe kost is, is mijn antwoord is: ach moet dat? Er staan meer dan genoeg originele invalshoeken in het boek en het geheel is een evenwichtige combinatie van theorie, testen en praktijkvoorbeelden.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden