Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Verandering hoeft geen proces van jaren te zijn
21 december 2016 | Bert Peene

Veranderingen doorvoeren in organisaties vergt geduld. Heel veel geduld. Zeker als het gaat om verandering van houding en gedrag. Vaak noemen we dat ‘cultuurverandering’ en zoiets duurt volgens deskundigen zomaar drie tot vijf jaar. Daarom houden veranderaars zichzelf én hun opdrachtgevers altijd voor: verwacht niet te snel resultaten; we hebben tijd nodig, en heel veel geduld.

Sinds enige tijd klinken er echter ook andere geluiden. In zijn boek Vaart maken bijvoorbeeld legt Hans van der Loo uit hoe je gedragsverandering kunt bewerkstelligen in niet meer dan negentig dagen, Kilian Bennebroek Gravenhorst presenteerde zijn ‘veranderversneller’ en nu is daar opnieuw een boek met een titel die ongetwijfeld tot de veranderkundige verbeelding spreekt: Move before you’re ready (‘Hoe je snel en continu verbetert’) van Simon van der Veer en Linde Peters.

De titel van dit boek is ontleend aan het motto dat entrepreneurs als Michael Pilarczyk, Lex Harding en Joop van der Ende succesvol maakte. ‘Deze ondernemers hebben een idee en gaan dat uitproberen,’ schrijven Van der Veer en Peters. ‘Onderweg sturen ze bij. Werkt het niet, dan werken ze het verder uit.’ Hetzelfde zou volgens hen moeten gelden voor teams en organisaties wanneer zij een verandering willen doorvoeren. ‘Aan de start van een verandertraject weet je immers het minst – zeker nu veranderingen ontzettend snel gaan en organisaties zeer complex zijn. Uitvoerige plannen maken heeft daarom weinig zin.’ Vandaar die titel: Move before you’re ready!

Het is een overtuiging die in veranderkundige kringen steeds meer terrein wint. De planned change-benadering, die van iedere verandering een project met een helder projectplan maakt, lijkt ernstig op z’n retour; zeker nu uit de neurowetenschappen steeds meer inzichten beschikbaar komen waarmee organisatiedeskundigen echt grip krijgen op het lastige fenomeen mensen-in-organisaties. In Move Before You’re Ready zijn die inzichten overigens alleen op de achtergrond aanwezig. Het boek wil vooral een praktijkgids zijn, waarin de auteurs hun ervaringen combineren met talloze werkvormen en praktijkvoorbeelden. De lezer moet namelijk zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken en zes intermezzo’s. Die zijn geschreven door experts op het veranderkundig vlak en geven het boek de diepgang die Van der Veer en Peters bewust vermeden hebben. Zo schrijft Hans Vermaak over effectieve cultuurverandering, laten Leike van Os en Jaap van ’t Hek zien hoe medewerkers voorkomen dat een veranderaar ongewild rampen veroorzaakt en beschrijven Saskia Tjepkema, Luc Verheijen en Joeri Kabalt hoe je gesprek voor gesprek beweging in je organisatie kunt brengen.

De lezer die zijn (moderne) klassiekers kent, zal waarschijnlijk niet zo heel veel nieuws in dit boek ontdekken. Veel van wat de auteurs willen meegeven, is namelijk elders al uitvoeriger beschreven. Of het zouden de relativeringen moeten zijn die de krampachtigheid van de doorsnee veranderbenadering willen voorkomen. Move Before You’re Ready is een manier van kijken en handelen om al in beweging te komen nog voordat je bent uitgedacht en uitgepraat. Dat kan alleen als je bereid bent ‘onaf’ aan de slag te gaan. Zonder duidelijk plan dus; zonder draagvlak ook, met de wetenschap dat je nog lang niet al je medewerkers enthousiast hebt gekregen. Anders gezegd: als je bereid bent alle wijze lessen die in de veranderkunde met nadruk worden gepresenteerd, te vergeten.

Overigens belijden de auteurs ook met zo veel woorden dat wat zij schrijven in wezen niet nieuw is. Continu verbeteren vraagt om kleine stapjes en leren door te doen, schrijven ze, precies zoals dat gebruikelijk is binnen populaire agile-methodieken als lean, scrum en Lean Start-up. Jammer genoeg wordt agile echter vaak tot doel verheven, terwijl het enkel een manier van werken is die het optimaliseren van flexibiliteit tot doel heeft. ‘Verbind daarom de agile manier van werken altijd met een zingevende en richtinggevende visie,’ aldus Van der Veer en Peters. ‘Dit helpt om een methode in een breder kader te plaatsen en ook kritisch te kijken wat wel en niet nodig is om die visie te realiseren, in plaats van lukraak een methode uit te rollen.’ Het is maar dat de agile-fans het weten.

Move Before You’re Ready heeft veel weg van de populaire boekjes die al jaren de organisatiekundige bibliotheek vervuilen. Easy reads, geschreven door praktijkmensen die op basis van hun ervaringen een aanpak – liefst een stappenplan – presenteren onder het motto ‘one size fits all’. In die categorie hoort het boek van Van der Veer en Peters echter niet thuis. De lijst van door hen geraadpleegde literatuur is indrukwekkend en wat meer is: je vindt die literatuur in hun teksten ook terug, meer of minder nadrukkelijk. Snel verbeteren is dus wel degelijk mogelijk, als je maar weet wat je doet. Move Before You’re Ready biedt geen panklare aanpak om continu veranderingen ‘uit te rollen’ of ‘te implementeren’, maar handvatten om in de praktijk voortdurend te eigen aanpak fijn te slijpen.


Move before you're ready
30 november 2016 | Sjors Meekels

De laatste jaren zijn er binnen talloze organisaties verandertrajecten ingezet. Gedreven door personele reorganisaties, marktuitdagingen of compleet nieuwe bedrijfsmodellen. Maar hoe zit het nu met het verandertraject zelf?

Moet dat niet bij de tijd blijven en meegaan met de nieuwste ontwikkelingen? Jazeker. Simon van der Veer en Linde Peters delen in het door hen geschreven Move before you’re ready hun ervaringen met verandertrajecten en steken het verandertraject in een modern jasje. Voor iedere professional bezig met organisatieveranderingen geeft het boek nuttige tips en handvatten om de verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de inleiding van Move before you’re ready beloven auteurs Simon van der Veer en Linde Peters dat zij veranderaars praktische handvatten geven om het veranderen te veranderen! En dat is exact wat zij doen in dit beknopte boekwerk. Het boek richt zich op consultants, teamleiders en managers en in feite op iedereen die graag een verandering in zijn of haar organisatie wil doorvoeren.

In 5 min of meer onafhankelijke hoofdstukken nemen de auteurs de lezer mee langs belangrijke thema’s binnen verandertrajecten. Plukjes theorie, geleend uit Scrum, Lean en Lean Start-up, worden gebruikt om de praktische tips en voorbeelden te ondersteunen en van context te voorzien.
Tussen de hoofdstukken door zijn korte intermezzo’s opgenomen, geschreven door bekende namen zoals Hans Vermaak (veranderkunde) en Arend Ardon (bedrijfskunde). Het geheel is voorzien van tekeningen van sneltekenaar Willem Minderhoud, wat het boek een speels karakter geeft.

Hfd. 1. Waarom wendbaar zijn onafwendbaar is
In dit eerste inhoudelijke hoofdstuk leggen de auteurs uit waarom het snel kunnen veranderen voor organisaties van bijzaak noodzaak is geworden. Hierbij wordt geput uit populaire methodes of frameworks als Lean en Scrum. Belangrijk blijft daadwerkelijk aan de slag te gaan en het gebruik van methodes niet tot doel te promoten.

Hfd. 2. Weet waar je ja tegen zegt
Durf je het aan om te beginnen zonder een volledig uitgewerkt plan? Op deze vraag en meer geeft hoofdstuk 2 antwoord. Via enkele prikkelende vragen aan de lezer – de veranderaar – wordt nagegaan of duidelijk is waar men aan begint. Sta je echt open voor zelfreflectie? Durf je te starten zonder draagvlak? En, ga je door als productie of kwaliteit onder druk komen te staan? Dit zijn vragen voortkomend uit de opgedane ervaringen met verandertrajecten en met name de laatste vraag doet in de praktijk pijn.

Hfd. 3. Het enthousiasme aanwakkeren om snel in beweging te komen
Veranderingen beginnen met een ambitie en een van de belangrijkste factoren voor slagen is het enthousiasme wat je voor de verandering creëert binnen de organisatie. Enthousiasmeren gaat niet vanzelf; dit hoofdstuk omvat een aantal richtlijnen ter ondersteuning. Toepasselijke quotes die de auteurs aanhalen zijn Sense of excitement in plaats van het ‘oude’ Sense of urgency.

Hfd. 4. De verbeterbeweging vasthouden en uitbouwen
Als de verandering eenmaal in gang gezet is, is het zaak deze goed te begeleiden en echt door te zetten. Hoofdstuk 4 beschrijft enkele behulpzame aandachtspunten: houd praktijk en verbetertraject bij elkaar, blijf experimenteren en zorg voor de noodzakelijke randvoorwaarden. De nadruk ligt echter op de belangrijkste uitdaging – het behouden van focus. Net als bij Scrum wordt gewezen op kleine trajecten, duidelijk omschreven oplevercriteria en terugkerende leermomenten. Deze rituelen helpen voorkomen dat medewerkers opgeslokt worden in de waan van de dag.

Hfd. 5. Gedoe benutten om verbetering robuuster te maken
Hoe noemen we alle discussies, die bewuste en onbewuste weerstand? Juist: gedoe. In het laatste hoofdstuk staat het gebruik maken van gedoe centraal. Door jezelf hiervan als veranderaar bewust te zijn kun je gedoe in het voordeel van de verandering laten werken. Het scheppen van een open leerklimaat is een van de factoren die hierin een rol speelt.

Het leukste intermezzo is opgenomen tussen hfd. 3 en 4. De drie gastauteurs laten zien dat bij ieder gesprek of ontmoeting de voorgenomen verandering een stapje verder gaat. Met name het inzicht dat veel doelstellingen als een omgedraaid probleem zijn geformuleerd, zet aan het denken. Bij een persoonlijke terugblik herken ik deze formuleringen in het merendeel van verbetertrajecten waarin ikzelf betrokken ben geweest. De kracht zit hem juist in het concreet maken van de doelstelling.

In een kleine middag of ochtend kun je Move before you’re ready doornemen en bekijken welke tips en voorbeelden van toepassing zijn binnen jouw eigen organisatie. De handvatten zijn praktisch en concreet genoeg om zelf direct toe te passen, zonder dat hiervoor veel georganiseerd hoeft te worden. Juist die combinatie van herkenning en makkelijke toepasbaarheid maakt dit boekje tot een prima reispartner in je verandertraject.

Sjors Meekels is als onafhankelijk Agile Consultant verbonden aan Agitma. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener en richt zich momenteel op software development projecten en Agile methoden.


Move before you're ready - Waarom wendbaar ondernemen onafwendbaar is
4 november 2016 | Sjors van Leeuwen

Snel en wendbaar ondernemen is de trend. Aan de stroom boeken over wendbare organisaties, agile en scrum kan het boek Move before you’re ready toegevoegd worden. Het boek beschrijft hoe je veranderingen succesvol kunt doorvoeren door continu te verbeteren.

Move before you’re ready gaat vooral over het creëren van een andere mindset. Een andere manier van kijken om versneld in beweging te komen, want in een continu veranderende omgeving ben je namelijk nooit ‘ready’. Dat is de boodschap van de adviseurs en veranderdeskundigen Simon van der Veer en Linde Peters van organisatieadviesbureau TWST. Van de Veer schreef eerder de boeken Animal firm, Wij presteerden nog lang en gelukkig en De organisatie draait door.

Bedrijven moeten sneller en flexibeler opereren in voortdurend veranderende omstandigheden. Een traditionele aanpak met dikke veranderplannen, uitgebreide projectstructuren, blauwdrukken en grootschalige veranderprocessen sluit daar steeds minder op aan. Niet voor niets dat verreweg de meeste veranderinitiatieven niet van de grond komen of al doende een stille dood sterven. Organisaties kunnen beter kiezen voor een proces van continu verbeteren. Snel aan de slag gaan, in plaats van een gedetailleerd plan uitstippelen. Uitproberen, testen, leren en weer verder verbeteren, met maximaal eigenaarschap bij de medewerkers en een sterke betrokkenheid van de klant. Zoals organisaties in toenemende mate doen met concepten als agile, scrum, lean en lean-startup.

Met hun boek Move before you’re ready geven de auteurs aan dat je door continu verbeteren de kans op verandersucces vergroot, de faalkosten verkleint en dat je sneller weet wat wel én niet werkt. Zoals de auteurs in het voorwoord aangeven is het boek gebaseerd op hun jarenlange praktijkervaring en inzichten uit boeken en artikelen van tal van vakgenoten. Move before you’re ready heeft dan ook niet de pretentie om vernieuwend of erg diepgaand te zijn, maar wil vooral de rode draad laten zien in eerder genoemde methodieken en theorieën als agile, scrum, lean en lean-startup.

Move before you’re ready bestaat naast een voorwoord en inleiding uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft waarom wendbaar ondernemen onafwendbaar is en wat agile in de praktijk betekent. Het tweede hoofdstuk beschrijft onder de titel ‘Weet waar je ja tegen zegt’ de essentie van continu verbeteren. Hoe doe je dat snel en hoe zorg je ervoor dat het daadwerkelijk een continu proces wordt? Het enthousiasme aanwakkeren voor de nieuwe manier van werken en snel in beweging komen is het onderwerp van het derde hoofdstuk. Iets nieuws starten is moeilijk, maar de continue verbeterbeweging vasthouden en uitbouwen (opschalen) is minstens net zo moeilijk. Hoe je dat het beste kunt aanpakken lees je in hoofdstuk vier. Zoals we weten komt gedoe er toch, dus kan je dat gedoe maar beter benutten om de verbetering robuuster te maken, aldus de auteurs in het vijfde en laatste hoofdstuk. Tussen de hoofdstukken door vind je interessante ‘intermezzo’s’ die door verschillende vakgenoten van de auteurs zijn geschreven zoals Hans van der Loo, Arend Ardon en Daniele Braun en Jitske Kramer.

Move before you’re ready is een compact, vlotgeschreven boek van 141 pagina’s. Met inzichten, tips, werkvormen en praktijkvoorbeelden die je kunt gebruiken voor het uitstippelen van je eigen aanpak. Het is een introductie met een praktische leidraad om zelf aan de slag te gaan met het idee van continu verbeteren. Leiderschap, durf en voorbeeldgedrag zijn daarbij belangrijke succesfactoren. De auteurs citeren Elon Musk van Tesla Motors die daarover zegt: ‘Ik zie het als mijn taak om mijn team te pushen om met nieuwe ideeën te blijven komen, initiatief te nemen en de dingen anders te durven doen. Als we niet elke dag bezig zijn onszelf te verbeteren, kunnen we simpelweg niet overleven.’ Move before you’re ready kan je daarbij helpen.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie?


Simon van der Veer, Linde Peters
Move before you're ready

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden