Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De 5 principes van High Performance Leiderschap
18 juni 2020 | Peter de Roode

Een boek waarin de auteur zo hard bezig is met te bewijzen dat HPO werkt dat hij vergeet om dingen uit te leggen en te bespreken. Het boek staat vol met trendgrafieken waaruit zou moeten blijken dat HPO werkt. Als lezer word je niet veel wijzer wat het leiderschap binnen HPO inhoudt.

Het boek begint hoopvol met een interessante kop: ‘We moeten niet naar minder managers… we moeten toe naar meer excellente managers!’ Weliswaar wordt de ideale manager beschreven, maar concrete handvatten om daar te komen worden niet aangereikt, afgezien van vele clichés. Daarnaast reikt De Waal de lezer zoveel informatie aan dat het niet duidelijk wordt hoe daar mee om te gaan.

Dit wordt geen positieve recensie en dat is duidelijk na bovenstaande inleiding. Ik had gehoopt op nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap binnen het domein van HPO, maar sta met lege handen na het lezen van dit boek. Hoe kan dat?

Vanaf het begin krijgt de lezer de letterlijke boodschap mee ‘HPO’s presteren beter’. Die boodschap wordt onderbouwd met een lijst met internationale bedrijven en de behaalde effecten. Vervolgens wordt ingezoomd op casestudy’s van afzonderlijke bedrijven en krijgt de lezer telkenmale de cijfers en bijbehorende grafieken te zien van de scores van het bedrijf na de eerste, de tweede en soms ook derde diagnose.

Als een team niet goed functioneerde, ging het aan de gang om de HPO transformatie door te voeren. Die hield in dat er dan vragenlijsten door mensen uit de gehele organisatie werden ingevuld, vervolgens werden die vragen geanalyseerd door de auteur waarna interventies werden opgesteld. Tot zover niets nieuws dus. Wanneer de verbeteringen zijn doorgevoerd, krijg je als lezer een overzicht van de punten waarop die zijn gebaseerd. Zo lees ik bij ‘het profiel van een excellent presterende manager bij CCPC’ ruim veertien aspecten. Een manager die begeleiding biedt, visionair is, teamspeler, innovatief, integer, en nog meer positieve en ideale kenmerken. Een soort supermens dus waar je als lezer het gevoel bij krijgt dat het ‘very too much’ is. Dat moeten dan wel heel wonderlijke interventies zijn geweest om op zulke aspecten significante verbeteringen aan te brengen.

Iets dergelijk treffen we ook aan bij het gedrag van medewerkers waarover zij moeten beschikken om tot loyale klanten te komen: acht gedragsfactoren en maar liefst 56 (!) gedragsbeschrijvingen. Dit is te veel, en doet denken aan de opkomst en ondergang van het competentie denken in Nederland.

De Waal zoekt het duidelijk in het maakbare waarbij de vragenlijst, de diagnose, de meting zijn vertrouwde instrumenten zijn maar over de interventies krijg je als lezer veel minder te vernemen. Wat er precies gebeurd is om leiders tot excellente leiders te maken wordt niet duidelijk.

Het boek boeit daarom helaas op geen enkel moment, het is saai, voorspelbaar en biedt mij geen nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap. De Waal lijkt een wetenschapper te zijn die waarschijnlijk uitstekend onderzoek kan doen om dingen te bewijzen maar is in dit boek niet goed in staat om het thema leiderschap voor het voetlicht te brengen.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken Meegaan of dwarsliggenWerkvormen voor managers en Leidinggeven kun je zelf. Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek Praktijkboek Veranderdiagnose en samen met Peter van den Boomschreef hij Theatervoorstellingen in organisaties. Naast zijn schrijfactiviteiten is hij spreker en organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.


De 5 principes van High Performance Leiderschap - Iedere pagina van belang
7 april 2020 | Henk Jan Kamsteeg

Voor een High Performance Organisatie (HPO) is High Performance Leiderschap nodig. Zo simpel is in een paar woorden de kernboodschap van het nieuwste boek van André de Waal: De 5 principes van High Performance leiderschap.

Hoe simpeler de kern, hoe lastiger die echter in de praktijk te brengen is. Maar wat zou de wereld er een stuk mooier uitzien wanneer alle bedrijven en organisaties op zijn minst een poging deden om uit te groeien tot een HPO zoals de auteur deze beschrijft!

In mijn rol als parttime Company Coach bij AAme Adviseurs, waar ik onder andere als taak heb het bedrijf te helpen groeien en het leiderschapsteam te adviseren, zou ik iedere pagina uit De 5 principes van High Performance leiderschap wel willen kopiëren en in een strategisch plan willen plakken. Ik ben halverwege maar gestopt met het onderstrepen van de belangrijke adviezen, want, zoals iemand aangaf die ik liet zien wat ik aan het lezen was: ‘Je kunt beter onderstrepen wat je niet de moeite waard vindt.'

Neem alleen al het eerste hoofdstuk, waarin De Waal de nadruk legt op het belang van effectieve managers. Hij zet zich - aan de hand van onderzoek - af tegen de trend zoveel mogelijk in managementlagen te snijden. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat ‘managers de belangrijkste reden zijn waarom organisaties succesvol zijn'. Hiervoor zijn dus niet minder, maar excellente managers nodig. ‘Hoe beter managers zijn in het managen van en omgaan met hun personeel, hoe effectiever de medewerkers zijn, met als gevolg dat de organisatie beter presteert.' Of ook: hoe hoger de mate van emotionele intelligentie en toewijding van het management, hoe hoger hun bijdrage aan de resultaten van de organisatie.

Zaak dus te investeren in goed leiderschap. ‘Over het algemeen wordt onderschat dat manager zijn een echt beroep is dat je moet leren,' aldus De Waal. ‘We worden niet geboren als manager, we worden manager door te leren en te doen. Zonder dat organisaties nieuwe managers ondersteunen met een gedegen training en coaching door senior managers zitten we uiteindelijk opgescheept met te veel slechte managers, met desastreuze resultaten tot gevolg.'

Aan zowel de directie als de onderliggende managementlaag dus de taak te investeren in groei in kennis, kunde en vaardigheiden op het gebied van leiderschap. Het lezen, uitpluizen en oppakken van De 5 principes van High Performance Leiderschap kan hier een goed begin voor zijn.

Kort de (uit grondig onderzoek bewezen!) 5 principes van High Performance Leiderschap:

Principe 1: Toekomstgericht en standvastig gedisciplineerd
HPO-managers zijn toekomstgericht en zorgen ervoor dat de organisatie te allen tijde weet welke richting zij opgaat, terwijl ze tegelijkertijd standvastig en gericht zijn op gedisciplineerd behalen van resultaten op zowel de korte als lange termijn.

Deze discipline uit zich onder andere in de aanpak van niet-presteerders. Personeel dat onder de maat presteert, kost geld. Daarnaast brengen zij volgens De Waal schade toe aan het moraal op de werkplek. Betekent dit dan rucksichtslos ontslaan? Nee. ‘Uit onderzoek blijkt dat het omvormen van een slecht presterende medewerker tot een gemiddeld presterende medewerker een organisatie veel meer verbetert dan wanneer niet-presteerders worden vervangen door medewerkers die al uitmuntend presteren. Uiteindelijk help je, wanneer je niet-presteerders ondersteunt om betere medewerkers te worden, ook degenen om hen heen zich te verbeteren.'

Principe 2: Informeren, communiceren en in dialoog gaan & snel beslissingen en actie ondernemen.
Hier komt het er op neer dat medewerkers worden meegenomen in veranderingsprocessen en altijd het gevoel houden van ‘dit is onze organisatie'. Het leiderschapsteam laat zich echter niet tegenhouden en blijft beslissingen om vooruit te gaan nemen. ‘Ze hebben geen last van analyseverlamming: ze overanalyseren niet en weten evenwicht aan te brengen in de wijze waarop ze denken en handelen.

Principe 3: Zichzelf en anderen verbeteren & excelleren in het dagelijks werk
Een HPO-manager zorgt ervoor dat zijn medewerker altijd in staat is om zijn taken uit te voeren. Daarnaast blijven zij voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling. Onderwerpen waar binnen HPO het meest aandacht aan wordt besteed zijn onder andere: cultiveren van empathisch leiderschap, stimuleren van eigenaarschap, een persoonlijke coach voor medewerkers en verbeteren communicatieve vaardigheden. In dit alles zou het management een voorbeeldrol moeten spelen. En, zo vult De Waal aan: ‘Je moet nooit genoegen nemen met middelmatigheid en als organisatie moet je vanaf nu alleen nog excellent presterende mensen aanstellen en bevorderen.

Principe 4: Gericht op externe & interne zaken
HPO-managers weten dat om de beste service te kunnen verlenen (extern), alle afdelingen binnen de organisatie intensief moeten samenwerken (intern).

Principe 5: Creatieve verbetering & op feiten gebaseerd.
HPO-managers voorkomen dat zelfgenoegzaamheid hun organisatie binnensluipt. Ze ontwikkelen en cultuur van continue verbetering door regelmatige verbeteringsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast baseren zij hun manier van managen op feiten.

De 5 principes van High Performance Leiderschap zal de komende tijd in ieder geval niet meer van mijn werkplek weg te denken zijn. En ik heb zo het vermoeden, dat de zinnen die ik nu nog heb onderstreept uiteindelijk alsnog gehighlight zullen worden.

Henk Jan Kamsteeg is eigenaar van het trainingsbureau Proistamenos. Hij heeft trainingen en coaching op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en storytelling. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken zoals Dienend leiderschapDe kracht van het compliment en Spreken met passie; de kracht van storytellingwww.hjkamsteeg.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden