Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
30 april 2018 | Peter de Roode

Dit boek stelt vijf verandervragen centraal met als doel een veranderverhaal op te stellen. Veranderverhalen blijken in de praktijk vaak niet goed in elkaar te zitten. In dit boek komt de lezer aan zijn trekken en leert hij al redenerend tot een veranderverhaal voor zijn eigen organisatie te komen. Wel is de vraag waar de betekenis in dit boek aan de orde komt.

Een goed veranderverhaal is meer dan de inhoud. De toon is gezet. Auteur Bennebroek Gravenhorst geeft aan dat een veranderverhaal bestaat uit aandacht. Niet alleen voor inhoud maar ook voor proces en personen. Het is dus de onder- en de bovenstroom, de ratio èn de emotie. Wellicht weten we dat (onbewust) al lang maar van doen in de praktijk is meer dan soms geen sprake.
De aanpak van de auteur kent verschillende raakvlakken met andere aanpakken en/of methoden. Dat kan ook niet anders want ook veranderaars worden beïnvloed. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn Appreciative Inquiry en Storytelling. Beide methoden stellen betekenis centraal en stellen de inhoud even uit. Ook zien we trekken terug van het constructivisme waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar betekenis.

In dit boek wordt een veranderagenda opgesteld die vijf vragen centraal stelt: Waartoe? (dat gaat over doel en richting); Wat? (dat gaat over de aanpassingen in de organisatie); Waarom? (over de aanleiding en noodzaak); Hoe? (over de veranderstrategie en interventies) en Wie? (over eigenaarschap en rolverdeling). Heldere vragen die voor duidelijkheid en structuur kunnen zorgen.
Een sterk inzicht van de auteur vind ik de observatie dat organisaties zich van A naar B ontwikkelen maar daarbij de oude A-aanpak als uitgangspunt nemen. Hoe logisch ook, dat werkt niet. Wie daar bij stil staat, wordt zich bewust hoe moeilijk veranderen eigenlijk is. Immers we zijn geneigd dingen in te zetten en te gebruiken die ons bekend zijn. Maar ze kunnen ons ook in de weg staan.

Wie bekend is met de denker Nassim Taleb herkent hier de begrippen Mediocristan (de geplande werkelijkheid) en de Extremistan (de onzekere wereld die wij niet kunnen plannen). In termen van Taleb roept Bennebroek Gravenhorst op om naar B te gaan op een Extremistaanse wijze. Prima tot zover. Maar op dit punt zit ook mijn ongemak bij dit boek. Ik constateer dat ‘de Veranderversneller’ (een Mediocristaanse term!) vooral vanuit planning, controle en structuur is opgezet en minder vanuit betekenis. Waar de auteur m.i. heel goed in is, is tevens zijn valkuil. Het boek wemelt van de lijstjes, schema’s en modellen. Hoofdstuk 6 (‘Puzzelen voor gevorderden’) is daar een duidelijk voorbeeld van. Als lezer word ik getrakteerd op Michael Porter, de overbekende ‘DEPEST-analyse, SWOT-analyse, scenario-analyses en wat dies meer zij. Ik ben inmiddels mijn aandacht volledig kwijt omdat deze blauwe aanpakken mij  niet inspireren. Mijn conclusie is dat de auteur prima de bovenstroom kan verwoorden en daar veel kennis over heeft maar dat hij te weinig oog heeft gehad in dit boek voor betekenis in de onderstroom.


De Veranderversneller
30 april 2018 | Peter de Roode

strong>Dit boek stelt vijf verandervragen centraal met als doel een veranderverhaal op te stellen. Veranderverhalen blijken in de praktijk vaak niet goed in elkaar te zitten. In dit boek komt de lezer aan zijn trekken en leert hij al redenerend tot een veranderverhaal voor zijn eigen organisatie te komen. Wel is de vraag waar de betekenis in dit boek aan de orde komt.

Een goed veranderverhaal is meer dan de inhoud. De toon is gezet. Auteur Bennebroek Gravenhorst geeft aan dat een veranderverhaal bestaat uit aandacht. Niet alleen voor inhoud maar ook voor proces en personen. Het is dus de onder- en de bovenstroom, de ratio èn de emotie. Wellicht weten we dat (onbewust) al lang maar van doen in de praktijk is meer dan soms geen sprake.
De aanpak van de auteur kent verschillende raakvlakken met andere aanpakken en/of methoden. Dat kan ook niet anders want ook veranderaars worden beïnvloed. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn Appreciative Inquiry en Storytelling. Beide methoden stellen betekenis centraal en stellen de inhoud even uit. Ook zien we trekken terug van het constructivisme waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar betekenis.

In dit boek wordt een veranderagenda opgesteld die vijf vragen centraal stelt: Waartoe? (dat gaat over doel en richting); Wat? (dat gaat over de aanpassingen in de organisatie); Waarom? (over de aanleiding en noodzaak); Hoe? (over de veranderstrategie en interventies) en Wie? (over eigenaarschap en rolverdeling). Heldere vragen die voor duidelijkheid en structuur kunnen zorgen.
Een sterk inzicht van de auteur vind ik de observatie dat organisaties zich van A naar B ontwikkelen maar daarbij de oude A-aanpak als uitgangspunt nemen. Hoe logisch ook, dat werkt niet. Wie daar bij stil staat, wordt zich bewust hoe moeilijk veranderen eigenlijk is. Immers we zijn geneigd dingen in te zetten en te gebruiken die ons bekend zijn. Maar ze kunnen ons ook in de weg staan.

Wie bekend is met de denker Nassim Taleb herkent hier de begrippen Mediocristan (de geplande werkelijkheid) en de Extremistan (de onzekere wereld die wij niet kunnen plannen). In termen van Taleb roept Bennebroek Gravenhorst op om naar B te gaan op een Extremistaanse wijze. Prima tot zover. Maar op dit punt zit ook mijn ongemak bij dit boek. Ik constateer dat ‘de Veranderversneller’ (een Mediocristaanse term!) vooral vanuit planning, controle en structuur is opgezet en minder vanuit betekenis. Waar de auteur m.i. heel goed in is, is tevens zijn valkuil. Het boek wemelt van de lijstjes, schema’s en modellen. Hoofdstuk 6 (‘Puzzelen voor gevorderden’) is daar een duidelijk voorbeeld van. Als lezer word ik getrakteerd op Michael Porter, de overbekende ‘DEPEST-analyse, SWOT-analyse, scenario-analyses en wat dies meer zij. Ik ben inmiddels mijn aandacht volledig kwijt omdat deze blauwe aanpakken mij  niet inspireren. Mijn conclusie is dat de auteur prima de bovenstroom kan verwoorden en daar veel kennis over heeft maar dat hij te weinig oog heeft gehad in dit boek voor betekenis in de onderstroom.


2 juni 2015 | Maartje Jongen

'De Veranderversneller' is een zeer waardevol boek voor mensen die betrokken zijn bij het begeleiden van veranderingen binnen organisaties. Het boek helpt bij het maken en vertellen van een goed veranderverhaal. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is alles behalve dat.

Ik heb in een workshop van Kilian kennisgemaakt met de vijf verandervragen: Waarom veranderen? Waartoe veranderen? Wat veranderen? Hoe veranderen? Wie veranderen? Sindsdien gebruik ik deze dikwijls bij klanten.

Ik merk steeds hoe ingewikkeld én belangrijk het is om met elkaar een goed verhaal te maken. Vandaar dat ik blij ben met De Veranderversneller. Het boek helpt mij en mijn klanten om beter te worden in het maken van een veranderverhaal. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk mensen in de organisatie te betrekken.

Het boek is duidelijk geschreven. Aan de hand van de vijf verandervragen word je meegenomen in de stappen die je kunt zetten voor het maken van een veranderverhaal. De vele praktijkvoorbeelden zorgen dat je goed weet waar het om gaat en dat je zelf aan de slag kunt.

De voorbeelden laten ook duidelijk zien wat het effect is van het werken met een veranderverhaal. De opdrachten en vragen aan het eind van elk hoofdstuk zorgen ervoor dat je direct een veranderverhaal kunt maken voor je eigen organisatie of klant. Zo vind je je eigen Veranderversneller en ontdek je wat er nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Ten slotte is het prettig dat het boek een duidelijke inhoudsopgave en indeling heeft. Hierdoor kan je makkelijk de belangrijke punten vinden die actueel zijn in jouw veranderopgave. Zelf heb ik het boek in zijn geheel gelezen waardoor ik nu precies weet waar staat wat ik nodig heb.

Door ‘De Veranderversneller’ kan ik als organisatieadviseur mijn klanten beter ondersteunen. Ik vind het boek echt een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met verandertrajecten.


De Veranderversneller
2 juni 2015 | Maartje Jongen

'De Veranderversneller' is een zeer waardevol boek voor mensen die betrokken zijn bij het begeleiden van veranderingen binnen organisaties. Het boek helpt bij het maken en vertellen van een goed veranderverhaal. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is alles behalve dat. Ik heb in een workshop van Kilian kennisgemaakt met de vijf verandervragen: Waarom veranderen? Waartoe veranderen? Wat veranderen? Hoe veranderen? Wie veranderen? Sindsdien gebruik ik deze dikwijls bij klanten.

Ik merk steeds hoe ingewikkeld én belangrijk het is om met elkaar een goed verhaal te maken. Vandaar dat ik blij ben met De Veranderversneller. Het boek helpt mij en mijn klanten om beter te worden in het maken van een veranderverhaal. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk mensen in de organisatie te betrekken.

Het boek is duidelijk geschreven. Aan de hand van de vijf verandervragen word je meegenomen in de stappen die je kunt zetten voor het maken van een veranderverhaal. De vele praktijkvoorbeelden zorgen dat je goed weet waar het om gaat en dat je zelf aan de slag kunt.

De voorbeelden laten ook duidelijk zien wat het effect is van het werken met een veranderverhaal. De opdrachten en vragen aan het eind van elk hoofdstuk zorgen ervoor dat je direct een veranderverhaal kunt maken voor je eigen organisatie of klant. Zo vind je je eigen Veranderversneller en ontdek je wat er nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Ten slotte is het prettig dat het boek een duidelijke inhoudsopgave en indeling heeft. Hierdoor kan je makkelijk de belangrijke punten vinden die actueel zijn in jouw veranderopgave. Zelf heb ik het boek in zijn geheel gelezen waardoor ik nu precies weet waar staat wat ik nodig heb.

Door ‘De Veranderversneller’ kan ik als organisatieadviseur mijn klanten beter ondersteunen. Ik vind het boek echt een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met verandertrajecten.


26 mei 2015 | Nico Jong

Veel verandertrajecten sneuvelen omdat een goed verhaal ontbreekt. Een verhaal dat aangeeft welke verandering aan de orde is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is.

Met zo’n verhaal kunnen leidinggevenden mensen meenemen naar een nog onbekende toekomst. Het geeft richting en houvast totdat de gewenste uitkomst realiteit is. Een veranderverhaal verloopt langs drie redeneerlijnen: de veranderagenda, de veranderaanpak en de mensen die betrokken zijn bij de realisatie ervan. De veranderversneller helpt je stapsgewijs een goed verhaal op te bouwen en leert je vervolgens dat ook goed te vertellen met behulp van stappen en oefeningen.

De inhoudelijke redeneerlijn helpt het onderwerp van verandering uit te leggen. De procesmatige redeneerlijn gaat over de veranderaanpak en de persoonlijke redeneerlijn over de mensen waar de verandering betrekking op heeft. Daar horen vijf vragen bij. Inhoudelijk gaat het om het WAAROM, het WAT en het WAARTOE. Hier komen aanleiding en doel of richting voor de verandering aan bod en de organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de verandering te realiseren. De procesmatige redeneerlijn beschrijft de aanpak van de verandering, HOE van het heden naar de toekomst te komen. De persoonlijke redeneerlijn verwoordt WIE een rol spelen in het verhaal, wie zijn de karakters in het verhaal, hoe ervaren zij de verandering, wat vinden de veranderaars belangrijk, wie is actief en op welke manier? Het redeneren hier gaat over de betekenis die de verandering heeft, wie welke bijdrage levert, waar het eigenaarschap ligt en hoe de rolverdeling is.

De veranderversneller behandelt op een gedegen en gestructureerde manier een essentieel element uit het veranderwerk; wat is het verhaal achter de verandering? Het boek leest vlot en soepel en onderweg krijgt de lezer ook nog eens een grote hoeveelheid veranderkundige inzichten opgediend. Het boek voorziet in een hiaat in de veranderliteratuur en is een aanrader.


De Veranderversneller
26 mei 2015 | Nico Jong

Veel verandertrajecten sneuvelen omdat een goed verhaal ontbreekt. Een verhaal dat aangeeft welke verandering aan de orde is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is. Met zo’n verhaal kunnen leidinggevenden mensen meenemen naar een nog onbekende toekomst. Het geeft richting en houvast totdat de gewenste uitkomst realiteit is. Een veranderverhaal verloopt langs drie redeneerlijnen: de veranderagenda, de veranderaanpak en de mensen die betrokken zijn bij de realisatie ervan. De veranderversneller helpt je stapsgewijs een goed verhaal op te bouwen en leert je vervolgens dat ook goed te vertellen met behulp van stappen en oefeningen.

De inhoudelijke redeneerlijn helpt het onderwerp van verandering uit te leggen. De procesmatige redeneerlijn gaat over de veranderaanpak en de persoonlijke redeneerlijn over de mensen waar de verandering betrekking op heeft. Daar horen vijf vragen bij. Inhoudelijk gaat het om het WAAROM, het WAT en het WAARTOE. Hier komen aanleiding en doel of richting voor de verandering aan bod en de organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de verandering te realiseren. De procesmatige redeneerlijn beschrijft de aanpak van de verandering, HOE van het heden naar de toekomst te komen. De persoonlijke redeneerlijn verwoordt WIE een rol spelen in het verhaal, wie zijn de karakters in het verhaal, hoe ervaren zij de verandering, wat vinden de veranderaars belangrijk, wie is actief en op welke manier? Het redeneren hier gaat over de betekenis die de verandering heeft, wie welke bijdrage levert, waar het eigenaarschap ligt en hoe de rolverdeling is.

De veranderversneller behandelt op een gedegen en gestructureerde manier een essentieel element uit het veranderwerk; wat is het verhaal achter de verandering? Het boek leest vlot en soepel en onderweg krijgt de lezer ook nog eens een grote hoeveelheid veranderkundige inzichten opgediend. Het boek voorziet in een hiaat in de veranderliteratuur en is een aanrader.


17 april 2015 | Sebastiaan van der Valk

Eindelijk iemand die kennis rondom veranderingen bundelt! Een boek vol met praktische en theoretische kennis rondom verandering en veranderen. De Veranderversneller helpt je om vanuit vijf vragen (Waarom? Waartoe? Wat? Hoe? En Wie?) te komen met een veranderverhaal middels het steeds populairder wordende ‘storytelling’.

Kilian Bennebroek Gravenhorst maakt in De Veranderversneller rijkelijk gebruik van bestaande kennis en wetenschappen rondom deze thema’s. Zijn boek is opgebouwd vanuit drie redeneerlijnen en vijf vragen die je jezelf of de organisatie stelt:

Inhoud
Waar (naar) toe veranderen we? (Doel / richting / toegevoegde waarde)
Wat veranderen we? (Verander agenda / aanpassingen in de organisatie)
Waarom veranderen we? (Aanleiding / noodzaak / kans)

Proces
Hoe veranderen we? (Veranderstrategie / interventies / tijdpad en fasering)

Persoon
Wie veranderen? (Eigenaarschap / rolverdeling / betrokkenheid)

In de eerste vier hoofdstukken staat Bennebroek Gravenhorst uitgebreid stil bij bovenstaande vragen. Vervolgens geeft hij vanaf hoofdstuk 5 aandacht aan het ‘veranderverhaal’. Waarbij eerst de vier basisprincipes van storytelling (het vertellen van een (verander)verhaal) worden uitgelegd: voorbereiding, waarheid, vertelstijl en presentatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf, zes en zeven verder in gegaan op het creëren en vertellen van een goed veranderverhaal.

Dit boek kan gelezen worden als een blauwdruk-achtige tool om een verandering mee ‘aan te pakken’. Dat is gevaarlijk denk ik en volgens mij ook zeker niet de intentie van de auteur. Elke verandering is (inhoudelijk) anders en elke organisatie vraagt om een andere veranderaanpak. Zet het boek in als een check zou mijn advies zijn: heb ik iets over het hoofd gezien? Mis ik iets? Waar moet ik nog meer aan denken?

Conclusies: het feit dat dit boek een goed overzicht biedt van allerlei theorieën en modellen rondom veranderingen is erg fijn. Het boek wordt hierdoor voor mij een soort van naslagwerk dat je er bij elke nieuwe veranderopgave even bij pakt. Om zo te kijken of je niks over het hoofd hebt gezien. Leest het boek makkelijk weg? Nee, niet echt. Door de vele theorieën en modellen gaat de leesbaarheid van het boek achteruit. Maar dit maakt de diepgang weer goed! Dus, wil je snel kennis opdoen rondom organisatieverandering en storytelling of wil je voor jezelf een overzicht rondom thema’s die er toe doen aangaande verandering? Dan is dit boek een absolute aanrader!


De Veranderversneller
17 april 2015 | Sebastiaan van der Valk

Eindelijk iemand die kennis rondom veranderingen bundelt! Een boek vol met praktische en theoretische kennis rondom verandering en veranderen. De Veranderversneller helpt je om vanuit vijf vragen (Waarom? Waartoe? Wat? Hoe? En Wie?) te komen met een veranderverhaal middels het steeds populairder wordende ‘storytelling’. Kilian Bennebroek Gravenhorst maakt in De Veranderversneller rijkelijk gebruik van bestaande kennis en wetenschappen rondom deze thema’s. Zijn boek is opgebouwd vanuit drie redeneerlijnen en vijf vragen die je jezelf of de organisatie stelt:

Inhoud
Waar (naar) toe veranderen we? (Doel / richting / toegevoegde waarde)
Wat veranderen we? (Verander agenda / aanpassingen in de organisatie)
Waarom veranderen we? (Aanleiding / noodzaak / kans)

Proces
Hoe veranderen we? (Veranderstrategie / interventies / tijdpad en fasering)

Persoon
Wie veranderen? (Eigenaarschap / rolverdeling / betrokkenheid)

In de eerste vier hoofdstukken staat Bennebroek Gravenhorst uitgebreid stil bij bovenstaande vragen. Vervolgens geeft hij vanaf hoofdstuk 5 aandacht aan het ‘veranderverhaal’. Waarbij eerst de vier basisprincipes van storytelling (het vertellen van een (verander)verhaal) worden uitgelegd: voorbereiding, waarheid, vertelstijl en presentatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf, zes en zeven verder in gegaan op het creëren en vertellen van een goed veranderverhaal.

Dit boek kan gelezen worden als een blauwdruk-achtige tool om een verandering mee ‘aan te pakken’. Dat is gevaarlijk denk ik en volgens mij ook zeker niet de intentie van de auteur. Elke verandering is (inhoudelijk) anders en elke organisatie vraagt om een andere veranderaanpak. Zet het boek in als een check zou mijn advies zijn: heb ik iets over het hoofd gezien? Mis ik iets? Waar moet ik nog meer aan denken?

Conclusies: het feit dat dit boek een goed overzicht biedt van allerlei theorieën en modellen rondom veranderingen is erg fijn. Het boek wordt hierdoor voor mij een soort van naslagwerk dat je er bij elke nieuwe veranderopgave even bij pakt. Om zo te kijken of je niks over het hoofd hebt gezien. Leest het boek makkelijk weg? Nee, niet echt. Door de vele theorieën en modellen gaat de leesbaarheid van het boek achteruit. Maar dit maakt de diepgang weer goed! Dus, wil je snel kennis opdoen rondom organisatieverandering en storytelling of wil je voor jezelf een overzicht rondom thema’s die er toe doen aangaande verandering? Dan is dit boek een absolute aanrader!


De Veranderversneller
25 maart 2015 | Amalia Deekman

‘De Veranderversneller’ biedt de organisatieprofessional een nieuw instrument om met het werkwoord ‘veranderen’ aan de slag te gaan, passend bij elke echt gewenste verandering. Op gestructureerde, rationeel-logische wijze neemt Kilian Bennebroek Gravenhorst de lezer mee op reis via vakmatig redeneren met vijf verandervragen naar het gewenste resultaat.

De verandervragen zijn eenvoudig: ‘waarom, wat en waartoe’ als het om de inhoud gaat; ‘hoe’ voor het uitpluizen van het proces van de verandering, en ‘wie’ als het om de personen gaat die veranderen. Maar dit is geen gewone reis. Deze tocht vraagt een goede voorbereiding van de lezer. Het boek is echt bedoeld voor adviseurs en leiders in organisaties, die met verandervraagstukken bezig zijn.

Opletten dus, want kennis van theorieën over organisatieveranderingen, van strategieën en modellen over de inzet van interventies is gewenst. En bovenal helpt het als je al een idee hebt van wat je wilt: als leider in een organisatie zelf of als externe veranderaar die een organisatie ondersteunt.

Dat maakt De veranderversneller tot een gedegen boek, dat je best even kunt doorbladeren om eruit te pikken wat van je gading is, als je al enigszins ervaring hebt met organisatievraagstukken; als relatieve nieuwsgierige nieuweling of student volg je beter het advies van de auteur op om vooraan te beginnen en in de gepresenteerde volgorde de hoofdstukken (inclusief de oefeningen) door te nemen. En dat zijn de meeste managementboeklezers niet meer gewend in deze tijd van scrollen en skippen. Gelukkig verwijst de auteur wel naar komende hoofdstukken waar meer uitleg en andere aanpakken staan. En er is een website, www.veranderversneller.nl, die de nodige ondersteuning biedt.

Elke vraag die in het boek aan de orde komt vraagt enige vertraging van de vragensteller. Een snel antwoord kan namelijk betekenen dat je als organisatie de verkeerde afslag neemt en op een doodlopende weg terecht komt. Het stellen van die vragen houdt mij als coach ook bezig. Zijn er organisaties die in deze tijd de moed en het geduld hebben om nog te onderzoeken en te vertragen? Duurt het allemaal niet te lang? En zullen ze dit uit zichzelf doen, zonder hulp van een externe veranderversneller? Dit dilemma ken ik: organisaties die verandering nodig hebben zover mee te krijgen dat ze durven te onderzoeken en kijken, te puzzelen met vraagstukken en de puzzel te verbreden tot meerdere lagen en niveaus in de organisatie. Een andere vraag speelt op het gevoelsniveau. Kun je met rationeel-logisch redeneren mensen raken? De persoonlijke redeneerlijn, gericht op ‘wie-veranderen’ krijgt ruimte en aandacht in het boek. Daar gaat het om de betrokkenheid en ook de emoties van mensen. Deze redeneerlijn staat gelijk aan de inhoudelijke en procesmatige. In mijn eigen praktijk kom ik vooral tegen dat je de ‘wie’ in een organisatie centraal moet stellen, wil je überhaupt kunnen bewegen. Tenslotte zijn zij het die de puzzelstukjes in elkaar kunnen schuiven, of juist de puzzel gefrustreerd van tafel vegen.

Een dikke plus verdient de auteur echter door zijn pleidooi voor gedegen puzzelwerk. Het valt niet mee om aan de omvangrijke organisatieveranderingsbibliotheek een boek met meerwaarde toe te voegen. Die meerwaarde zit er voor mij in het precieze uitpluizen van waar nu de kansen liggen om te versnellen in de beweging richting de gewenste of gedroomde toekomst. En soms zitten die in ogenschijnlijk vertragend werkende onderzoekende vragen. De aandacht voor het goede veranderverhaal en het veranderverhaal goed vertellen is een tweede plus. Abstracte modellen zijn mooi, maar slechts hulpmiddelen die je moet kennen voor het verhaal dat mensen in organisaties meekrijgt qua energie en gevoel dat de verandering gaat werken.

Wie wil veranderen zal zich rekenschap moeten geven van inhoud en urgentie, de tijd moeten willen nemen om in de hoofden en harten van de mensen door te dringen om samen met hen de verandering tot leven te brengen. En dat lukt meestal alleen als je een goed verhaal ook goed weet te brengen.

Amalia Deekman is gespecialiseerd in coaching van mensen in veranderingsprocessen. Vanuit haar bureau ATenD werkt zij voor zowel hoger als middenkader (o.a. politie) dat met veranderingsprocessen te maken heeft. Op de werkvloer vertoeft ze ook: medewerkers begeleiden bij hun performance als professionals in de complexe omgeving van organisaties. Zie ook haar blog op goedemorgencoaching.nl en haar website atend.nl.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden