Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De Corporate Tribe - Managementboek van het Jaar 2016
25 mei 2016 | Peter de Roode

Het Managementboek van het Jaar 2016 gaat over de lessen die organisaties kunnen leren van de antropologie. Een fraai vormgegeven boek dat de lezer zo nu en dan meeneemt naar een andere plek op aarde om vervolgens terug te keren naar de wereld van organisaties. Deze opzet van de auteurs pakt zeer goed uit: een prima balans ontstaat zo tussen de lessen uit de antropologie en de te leren lessen voor organisaties.

Het eerste wat opvalt aan dit boek is de fraaie lay-out. En dat mag best wel worden opgemerkt in een tijd dat uitgevers weinig risico willen lopen met uit te geven boeken. In dit boek is in ieder geval niet bezuinigd op kleur, dikte van papier en foto's en dat alleen al maakt het heerlijk om te lezen. Maar het boek is veel meer dan alleen maar vorm. De auteurs zijn erin geslaagd om een zeer prettige schrijfstijl te ontwikkelen; altijd begrijpelijk en to the point.

Antropologen hechten veel waarde aan ‘cultuur' en de auteurs trekken de conclusies dat westerse organisaties iets verkeerds doen met betrekking tot cultuur. Het is typerend voor de schrijfstijl van de auteurs: ze gebruiken geen grote woorden om hun punt te maken. Ze stellen dat als een strategie keer op keer niet werkt er iets mis is met de onderliggende aannames. Geen speld tussen te krijgen, lijkt me, maar organisaties zijn vaak hardleers en dus vraag je je als lezer af hoe Braun en Kramer daarmee omgaan. In ieder geval niet door te moraliseren en (zoals veel schrijvers reeds gedaan hebben) te wijzen op de vele fouten die telkenmale gemaakt worden. Nee, de auteurs beschrijven en beschouwen, maar staan in hun schrijfstijl niet boven de lezer. Zij zijn niet de deskundigen die vertellen hoe het moet. Dat is maar weinigen gegeven en maakt zeer sympathiek.

Vermeld moet worden dat Danielle Braun en Jitske Kramer ‘corporate antropologen' zijn. Een term die ik niet kende en staat voor het maken van een analyse van de culturele beschrijvingen van de organisatie samen met diverse betrokkenen. Daarmee heffen zij de zwakke punten op van de traditionele antropologie waarbij de antropoloog de ervaringen van de onderzochten moet zien om te zetten in subjectieve beschrijvingen.

Als lezer word je bekend gemaakt met de wereld van de antropologie en komen begrippen als emic en etic aan de orde die een rode draad vormen door het boek. Emic bekijkt hoe een persoon van binnenuit naar bepaalde perspectieven kijkt. Etic daarentegen gaat over het perspectief van buitenaf, hoe een buitenstaander naar een bepaalde realiteit kijkt. ‘Een antroploog zoekt altijd naar manieren om emic en etic werelden met elkaar te verbinden'. Anders gezegd: ze zijn geïnteresseerd in het verbinden van de onder- en bovenstroom.

Interessant vond ik de verrijking die de auteurs aanbrengen om naar cultuur te kijken en je af te vragen welke vraag nu aan de orde is. Moet er een nieuwe cultuur worden ontwikkeld? Of: Hoe kunnen we het goede bestendigen? Of: Hoe zorgen we ervoor dat we weer terugkeren naar de bedoeling van onze organisatie? Of: Hoe maken we onze organisatiecultuur weer gezond? En tenslotte: Hoe transformeren we onze cultuur als het echt anders moet? De vragen zetten aan tot denken omdat de achterliggende interventies daardoor kunnen verschillen. Door explicieter de cultuurvraag aan de orde te stellen, is de verwachting dat organisaties ook explicieter gaan nadenken over de bijbehorende aanpak.

Al met al is De Corporate Tribe een fraai boek dat de lezer meeneemt op vele reizen om vervolgens huiswaarts (lees: terug naar de organisatie) te keren met vele nieuwe inzichten. Van harte aanbevolen.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken Meegaan of dwarsliggen, Werkvormen voor managers en Leidinggeven kun je zelf. Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek Praktijkboek Veranderdiagnose en samen met Peter van den Boom schreef hij Theatervoorstellingen in organisaties. Naast zijn schrijfactiviteiten is hij spreker en organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.


17 september 2015 | Anouk Folstar

Bij het lezen van een nieuw, fraai vormgegeven managementboek heb ik regelmatig het gevoel dat het een mix and match is van de klassieke theorieën die we allemaal eigenlijk wel kennen. Je leest dezelfde informatie, gebaseerd op dezelfde onderzoeken, in een nieuw jasje. Dat geldt niet voor ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer.

In ‘De corporate tribe’ wordt antropologische kennis toegepast op bekende thematiek rondom de organisatiecultuur. Een spannend gegeven en dat resulteert in een boek vol inspirerende en tastbare verhalen. Zo worden herkenbare organisatieproblemen uitgelegd aan de hand van prachtige verhalen uit vele, verre culturen. Klinkt dat als appels met peren vergelijken? Dat is zeker niet het geval. Neem bijvoorbeeld de problemen die ontstaan door het nieuwe werken: mensen voelen zich niet meer verbonden met de organisatie en de kantoren blijven leeg. Hoe houd je de verbinding met de medewerkers en hoe blijft de organisatie bezield? De auteurs trekken een parallel met nomaden. Zij hebben geen vaste verblijfplaats en de leden van de stam trekken door het land. Dit betekent weinig verbinding op dagelijkse basis. De stamleden blijven op een andere manier betrokken bij hun tribe. Daarom worden er bij nomaden regelmatig grote feesten en bijeenkomsten georganiseerd die bol staan van tradities en rituelen. Dit brengt de nomaden bij elkaar. Voor organisaties die het nieuwe werken aanhangen is dit een voorbeeld. Want hoe meer afstand er is tussen de leden van de organisatie, hoe belangrijker de bijeenkomsten zijn, aldus de auteurs. Aan een leider in een organisatie de taak om bijeenkomsten te organiseren waar alle medewerkers op af komen. Niet omdat het verplicht is, maar omdat het inspirerend en interessant is. Omdat er gelegenheid is om elkaar persoonlijk te ontmoeten en verbinding te maken.

Bovenstaand is slechts één van de rijke voorbeelden die de auteurs gebruiken, ze besteden aandacht aan een breed spectrum cultuur- en veranderperikelen. Het boek heeft mij doorlopend geboeid. Halverwege het lezen van managementboeken denk ik vaak: ‘ik zou dit eigenlijk twee keer moeten lezen om het te kunnen onthouden’. Als puntje bij paaltje komt doe ik dat nooit. In dit geval heb ik het gedaan. Dit is een boek om van A tot Z te lezen, en dan nog een keer. Wil je vervolgens iemand uitleggen waarom de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel niet wegbezuinigd moet worden of waarom de directeur consequent zijn of haar rol moet uitdragen, óók op die Nieuwjaarsborrel? Dan pak je het boek erbij en maak je inzichtelijk waarom dit belangrijk is.

Voor mij is het boek nuttig in mijn dagelijks werk: het helpt mij bij het analyseren, begrijpen en uitleggen van situaties die ik in mijn werk als adviseur tegenkom. Ik ben heel nieuwsgierig naar de details van een cultuurverandering doorgevoerd volgens de methodiek zoals beschreven in dit boek. Het boek leest vlot en heeft een logische structuur met een goede balans tussen theorie en praktische handvatten. Daarnaast bevat het boek veel ervaringen van de auteurs. Daarbij schuwen ze niet eerlijk naar zichzelf te kijken. Een waardevolle toevoeging. Als de corporate tribe een stam is waarvan je volgeling kan worden, dan sluit ik me aan!


De Corporate Tribe
17 september 2015 | Anouk Folstar

Bij het lezen van een nieuw, fraai vormgegeven managementboek heb ik regelmatig het gevoel dat het een mix and match is van de klassieke theorieën die we allemaal eigenlijk wel kennen. Je leest dezelfde informatie, gebaseerd op dezelfde onderzoeken, in een nieuw jasje. Dat geldt niet voor ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer. In ‘De corporate tribe’ wordt antropologische kennis toegepast op bekende thematiek rondom de organisatiecultuur. Een spannend gegeven en dat resulteert in een boek vol inspirerende en tastbare verhalen. Zo worden herkenbare organisatieproblemen uitgelegd aan de hand van prachtige verhalen uit vele, verre culturen. Klinkt dat als appels met peren vergelijken? Dat is zeker niet het geval. Neem bijvoorbeeld de problemen die ontstaan door het nieuwe werken: mensen voelen zich niet meer verbonden met de organisatie en de kantoren blijven leeg. Hoe houd je de verbinding met de medewerkers en hoe blijft de organisatie bezield? De auteurs trekken een parallel met nomaden. Zij hebben geen vaste verblijfplaats en de leden van de stam trekken door het land. Dit betekent weinig verbinding op dagelijkse basis. De stamleden blijven op een andere manier betrokken bij hun tribe. Daarom worden er bij nomaden regelmatig grote feesten en bijeenkomsten georganiseerd die bol staan van tradities en rituelen. Dit brengt de nomaden bij elkaar. Voor organisaties die het nieuwe werken aanhangen is dit een voorbeeld. Want hoe meer afstand er is tussen de leden van de organisatie, hoe belangrijker de bijeenkomsten zijn, aldus de auteurs. Aan een leider in een organisatie de taak om bijeenkomsten te organiseren waar alle medewerkers op af komen. Niet omdat het verplicht is, maar omdat het inspirerend en interessant is. Omdat er gelegenheid is om elkaar persoonlijk te ontmoeten en verbinding te maken.

Bovenstaand is slechts één van de rijke voorbeelden die de auteurs gebruiken, ze besteden aandacht aan een breed spectrum cultuur- en veranderperikelen. Het boek heeft mij doorlopend geboeid. Halverwege het lezen van managementboeken denk ik vaak: ‘ik zou dit eigenlijk twee keer moeten lezen om het te kunnen onthouden’. Als puntje bij paaltje komt doe ik dat nooit. In dit geval heb ik het gedaan. Dit is een boek om van A tot Z te lezen, en dan nog een keer. Wil je vervolgens iemand uitleggen waarom de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel niet wegbezuinigd moet worden of waarom de directeur consequent zijn of haar rol moet uitdragen, óók op die Nieuwjaarsborrel? Dan pak je het boek erbij en maak je inzichtelijk waarom dit belangrijk is.

Voor mij is het boek nuttig in mijn dagelijks werk: het helpt mij bij het analyseren, begrijpen en uitleggen van situaties die ik in mijn werk als adviseur tegenkom. Ik ben heel nieuwsgierig naar de details van een cultuurverandering doorgevoerd volgens de methodiek zoals beschreven in dit boek. Het boek leest vlot en heeft een logische structuur met een goede balans tussen theorie en praktische handvatten. Daarnaast bevat het boek veel ervaringen van de auteurs. Daarbij schuwen ze niet eerlijk naar zichzelf te kijken. Een waardevolle toevoeging. Als de corporate tribe een stam is waarvan je volgeling kan worden, dan sluit ik me aan!


10 juni 2015 | Nico Jong

Leiderschap is ingewikkeld in deze tijd, waarin complexiteit en chaos toenemen omdat cultuur nauwelijks nog tijd heeft om te stollen tot een culturele orde. Antropologie kan leiders helpen omdat zij is gericht op het ontwarren van cultuurpatronen, het duiden van rituelen, omgangsvormen en machtsrelaties en het interpreteren van manieren waarop mensen orde in de chaos proberen te scheppen.

In De corporate tribe beschrijven de auteurs een tocht langs verre, vreemde volkeren en helpen zij ons via dertig verhalen met een nieuwe bril te kijken naar organiseren en de eigen organisatie. Hun doel is ons op een prettige manier te verwarren met verschillende perspectieven op de werkelijkheid omdat die nieuwe invalshoeken aanreiken. Dit kan ons helpen los te komen uit onze ingesleten paradigma’s.

De antropologie helpt begrijpen hoe mensen samen een cultuur vormen en hoe culturen op hun beurt mensen vormen. Om de dynamiek van organisaties te begrijpen, moeten we terug naar de belangrijkste bouwsteen van het construct organisatie: de mens. In dit geval is dat de mens als sociaal wezen. Organisaties bestaan uit groepen mensen, uit stammen met een eigen stamhoofd, rituelen en spelregels. Als we begrijpen hoe groepen mensen zich bewegen, kunnen we groepen beïnvloeden, veranderen en sturen. Dit is het vakgebied van de culturele antropologie. De toepassing daarvan op de organisatiewereld noemen Braun en Kramer corporate antropologie. Het vakgebied bij uitstek om de complexiteit van betekenisgeving, gewoonten en spelregels te onderzoeken, te duiden en te herijken. Corporate antropologie helpt te zien wat er zich werkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie.

Het eerste deel van het boek beschrijft hoe antropologen kijken naar het fenomeen cultuur en hoe zij culturen onderzoeken. Maar ook hoe wij vervolgens als corporate antropologen met die kennis en kunde aan de slag kunnen bij cultuurveranderingen binnen organisaties. In het tweede deel ligt de focus op relaties, want daarin gebeurt het. Hier leren we de dynamiek in groepen lezen, duiden en veranderen. Cultuur ontstaat namelijk in de ruimte tussen mensen. Het derde deel biedt een model om onderscheid te maken tussen vijf soorten cultuurveranderingen en de daarbij passende interventies.

Een eerste kennismaking met De corporate tribe dwingt respect af. Het is een waanzinnig mooi vormgegeven boek, met prachtige foto’s uit verschillende culturen. De inzichten die de revue passeren, zijn misschien niet allemaal nieuw, maar het antropologische perspectief helpt wel degelijk om op een nieuwe manier te gaan kijken naar je eigen organisatie. Een waardevol boek dus.


De Corporate Tribe
10 juni 2015 | Nico Jong

Leiderschap is ingewikkeld in deze tijd, waarin complexiteit en chaos toenemen omdat cultuur nauwelijks nog tijd heeft om te stollen tot een culturele orde. Antropologie kan leiders helpen omdat zij is gericht op het ontwarren van cultuurpatronen, het duiden van rituelen, omgangsvormen en machtsrelaties en het interpreteren van manieren waarop mensen orde in de chaos proberen te scheppen. In De corporate tribe beschrijven de auteurs een tocht langs verre, vreemde volkeren en helpen zij ons via dertig verhalen met een nieuwe bril te kijken naar organiseren en de eigen organisatie. Hun doel is ons op een prettige manier te verwarren met verschillende perspectieven op de werkelijkheid omdat die nieuwe invalshoeken aanreiken. Dit kan ons helpen los te komen uit onze ingesleten paradigma’s.

De antropologie helpt begrijpen hoe mensen samen een cultuur vormen en hoe culturen op hun beurt mensen vormen. Om de dynamiek van organisaties te begrijpen, moeten we terug naar de belangrijkste bouwsteen van het construct organisatie: de mens. In dit geval is dat de mens als sociaal wezen. Organisaties bestaan uit groepen mensen, uit stammen met een eigen stamhoofd, rituelen en spelregels. Als we begrijpen hoe groepen mensen zich bewegen, kunnen we groepen beïnvloeden, veranderen en sturen. Dit is het vakgebied van de culturele antropologie. De toepassing daarvan op de organisatiewereld noemen Braun en Kramer corporate antropologie. Het vakgebied bij uitstek om de complexiteit van betekenisgeving, gewoonten en spelregels te onderzoeken, te duiden en te herijken. Corporate antropologie helpt te zien wat er zich werkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie.

Het eerste deel van het boek beschrijft hoe antropologen kijken naar het fenomeen cultuur en hoe zij culturen onderzoeken. Maar ook hoe wij vervolgens als corporate antropologen met die kennis en kunde aan de slag kunnen bij cultuurveranderingen binnen organisaties. In het tweede deel ligt de focus op relaties, want daarin gebeurt het. Hier leren we de dynamiek in groepen lezen, duiden en veranderen. Cultuur ontstaat namelijk in de ruimte tussen mensen. Het derde deel biedt een model om onderscheid te maken tussen vijf soorten cultuurveranderingen en de daarbij passende interventies.

Een eerste kennismaking met De corporate tribe dwingt respect af. Het is een waanzinnig mooi vormgegeven boek, met prachtige foto’s uit verschillende culturen. De inzichten die de revue passeren, zijn misschien niet allemaal nieuw, maar het antropologische perspectief helpt wel degelijk om op een nieuwe manier te gaan kijken naar je eigen organisatie. Een waardevol boek dus.


10 juni 2015 | Sebastiaan van der Valk

Anders dan anders; Qua verhalen, qua vormgeving en qua aanpak. En juist daarom inspireert ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer!

Over organisatiecultuur, organisatieontwikkeling en veranderingen heb ik veel gelezen. Dit boek zorgt echter voor een andere en nieuwe bril om te kijken naar organisaties: de antropologische bril. Het boek helpt je om andere kanten van een organisatie te belichten ten einde de organisatie vooruit te helpen.

Het boek is grofweg verdeeld in 3 stukken: Uitleg over wat cultuur is, de onderlinge interactie binnen culturen en relaties en het transformeren van culturen. Je kunt er voor kiezen om het boek in één keer uit te lezen. Ik heb er echter voor gekozen om het boek er elke dag een keer bij te pakken en kleine stukjes te lezen en deze te gebruiken als inspiratie voor één van de verandertrajecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Danielle Braun en Jitske Kramer, de auteurs, hebben een procesmodel voor antropologische cultuurverandering ontwikkeld met daarin 4 fasen:
1. Emic – going native: Microstories ontdekken, informele interviews en observeren van organisatie;
2. Etic – Vertalen, duiden en diagnose: Context en kaders verhelderen en komen tot de vraag achter de vraag;
3. Verandering bepalen – toekomstvisie, interventiestrategie en narrative of change;
4. Verandering doen – acties uitvoeren, gedrag en verhalen spreiden: bepalen van interventies a.d.h.v. het totemmodel (zie verderop).

De auteurs laten je na de introductie van dit model continue afreizen naar (veelal) andere delen van de wereld om je te inspireren op het gebied van: rituelen, relaties, leiderschap en culturen. Om vervolgens met die bril naar organisaties en culturen te kijken. De voorbeelden prikkelen en inspireren tot nadenken.

Wat ik als veranderaar jammer vindt is dat het ‘model van de vijf type cultuurtransities, het totemmodel’ pas achteraan in het boek wordt geïntroduceerd. Nu viel alles uit het boek pas op de laatste bladzijdes in elkaar en was het gedurende het boek regelmatig zoeken naar interpretatie van de vele voorbeelden. Als je dit omgedraaid had zou je het meteen een plek kunnen geven.

Conclusie: Het boek laat opnieuw inzien dat het van grote waarde is om zo af en toe eens je huidige manier van kijken los te laten. Bekijk het eens van een andere kant, de antropologische kant. Vooral ter inspiratie een erg mooi boek. Ben je als (extern) adviseur of trajectbegeleider op zoek naar een alternatief verandermodel voor cultuurtransitie, begin dan achterin met lezen van het boek en laat je vervolgens inspireren door de vele (voor)beelden. Omdat ik de praktische handvatten m.b.t. het anders organiseren toch enigszins mis, maar wel geïnspireerd ben geraakt door de vele verhalen geef ik het boek 3,5 van de 5 sterren.


De Corporate Tribe
10 juni 2015 | Sebastiaan van der Valk

Anders dan anders; Qua verhalen, qua vormgeving en qua aanpak. En juist daarom inspireert ‘De corporate tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer! Over organisatiecultuur, organisatieontwikkeling en veranderingen heb ik veel gelezen. Dit boek zorgt echter voor een andere en nieuwe bril om te kijken naar organisaties: de antropologische bril. Het boek helpt je om andere kanten van een organisatie te belichten ten einde de organisatie vooruit te helpen.

Het boek is grofweg verdeeld in 3 stukken: Uitleg over wat cultuur is, de onderlinge interactie binnen culturen en relaties en het transformeren van culturen. Je kunt er voor kiezen om het boek in één keer uit te lezen. Ik heb er echter voor gekozen om het boek er elke dag een keer bij te pakken en kleine stukjes te lezen en deze te gebruiken als inspiratie voor één van de verandertrajecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Danielle Braun en Jitske Kramer, de auteurs, hebben een procesmodel voor antropologische cultuurverandering ontwikkeld met daarin 4 fasen:
1. Emic – going native: Microstories ontdekken, informele interviews en observeren van organisatie;
2. Etic – Vertalen, duiden en diagnose: Context en kaders verhelderen en komen tot de vraag achter de vraag;
3. Verandering bepalen – toekomstvisie, interventiestrategie en narrative of change;
4. Verandering doen – acties uitvoeren, gedrag en verhalen spreiden: bepalen van interventies a.d.h.v. het totemmodel (zie verderop).

De auteurs laten je na de introductie van dit model continue afreizen naar (veelal) andere delen van de wereld om je te inspireren op het gebied van: rituelen, relaties, leiderschap en culturen. Om vervolgens met die bril naar organisaties en culturen te kijken. De voorbeelden prikkelen en inspireren tot nadenken.

Wat ik als veranderaar jammer vindt is dat het ‘model van de vijf type cultuurtransities, het totemmodel’ pas achteraan in het boek wordt geïntroduceerd. Nu viel alles uit het boek pas op de laatste bladzijdes in elkaar en was het gedurende het boek regelmatig zoeken naar interpretatie van de vele voorbeelden. Als je dit omgedraaid had zou je het meteen een plek kunnen geven.

Conclusie: Het boek laat opnieuw inzien dat het van grote waarde is om zo af en toe eens je huidige manier van kijken los te laten. Bekijk het eens van een andere kant, de antropologische kant. Vooral ter inspiratie een erg mooi boek. Ben je als (extern) adviseur of trajectbegeleider op zoek naar een alternatief verandermodel voor cultuurtransitie, begin dan achterin met lezen van het boek en laat je vervolgens inspireren door de vele (voor)beelden. Omdat ik de praktische handvatten m.b.t. het anders organiseren toch enigszins mis, maar wel geïnspireerd ben geraakt door de vele verhalen geef ik het boek 3,5 van de 5 sterren.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden