Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Jam Cultures - 'Een prachtig uitgevoerd boek'
14 juli 2020 | Elly Stroo Cloeck

Jam Cultures van Jitske Kramer is een prachtig uitgevoerd boek geïllustreerd met korte verhaaltjes, ervaringen uit de reizen van de auteur en grappige intermezzo's over diversiteit en inclusie.

Jammen gaat over samen muziek maken, al improviserend. Je kwetsbaar opstellen, je eigen muziek zo goed mogelijk laten klinken, vertrouwen hebben in de ander. Jam Cultures is dus samen improviseren met cultuurverschillen, je eigen geluid laten horen èn de ander accepteren.

Het boek Jam Cultures van Jitske Kramer bestaat uit verschillende delen:
- Onderscheid, over stereotypen en onze neiging tot klonen.
- Macht, over apenrotsen en wie het voor het zeggen heeft.
- Waarheid, over hoe we met verschillende waarheden om kunnen gaan.
- Vertrouwen, over de energie die ontstaat uit ongemak.
- Lef, over risico nemen om te kunnen jammen in flow en met uitersten.

Jam Cultures is een prachtig uitgevoerd boek geïllustreerd met korte verhaaltjes, ervaringen uit de reizen van de auteur en grappige intermezzo's over diversiteit en inclusie (‘Je bedoelt dat vrouwen ècht meer moeten gaan verdienen?' is de verbaasde reactie na een sessie over inclusiviteit op een accountantskantoor, waarbij deeltijdwerk en ongelijke beloning op de agenda stonden.) Heel veel nieuwe inzichten die inderdaad als een jam-sessie, zonder al te veel structuur, over je uitgestort worden.

Elly Stroo Cloeck is project- en interim-manager op het gebied van Finance, Internal Audit en Risk Management via haar bedrijf ESCIA. Daarnaast schrijft ze recensies en samenvattingen van managementboeken.


Jam Cultures - 'Verfrissend en diepgaand'
17 september 2019 | Rick Lindeman

Kyteman heeft de laatste jaren alle podia en festivals waar hij optrad tot een feestje gemaakt. Van North Sea Jazz tot Pinkpop sprong iedereen met zijn orkest mee. Zijn live jamsessies maken iedereen vrolijk.

Voor Jitske Kramer is Kyteman het ideale voorbeeld van een leider in tijden van diversiteit: hij geeft de kaders aan, waarbinnen iedereen muziek mag maken. Toch spelen ze allen in hetzelfde ritme.

In Jam Cultures komt Jitske Kramer los van de culturen waaruit ze veel lessen trok in haar eerdere (antropologische) boeken. Natuurlijk is er steeds respect voor het eigene in een cultuur, maar een cultuur kan ook te beschermend werken, waardoor het moeilijk is om te te integreren.

Op de achterkant staat een quote van Verna Myers die mooi weergeeft hoe Kramer denkt over diversiteit: ‘Diversity is about being invited to the party, Inclusion is about being allowed to join in and dance'. Vanuit dat principe strijdt Jitske Kramer voor inclusiviteit.

Van Kramer mogen we met haar meedansen langs boardrooms en Botswana (ze deelt haar tandenborstel niet met de lokale bevolking, geeft ze toe; integreren kent grenzen). Ze definieert inclusie via een aantal principes: onderscheid, macht, waarheid, vertrouwen en lef.

Door de zakelijke en persoonlijke benadering weet ze ingewikkelde diversiteitsuitdagingen te behandelen zonder dat iemand zich aangevallen hoeft te voelen. Gloria Wekker wordt bijvoorbeeld geciteerd, maar ook meteen in een context geplaatst, waardoor haar uitlatingen niet meteen emoties oproepen, die vervolgens de discussie onmogelijk maken.

Jam Cultures biedt een verfrissend praktische, maar ook diepgaande beschouwing van diversiteit en inclusiviteit. Een manager die hiermee te maken krijgt heeft wat aan de beschouwende kant, en het boek geeft bovendien een aantal gereedschappen, zoals een Jam-canvas, om de uitdagingen en verschillen bespreekbaar te maken.

Rick Lindeman is gecertificeerd facilitator en design thinker. Hij is facilitator bij LEF Future center van Rijkswaterstaat. Daarnaast is hij oprichter en eigenaar van het Faciliteer Atelier.

Ontmoet Jitske Kramer op het seminar 'De essentie van cultuur' op 14 februari 2020 in Driebergen.


Jam cultures - 'Waardevol naslagwerk'
28 augustus 2019 | Edwin Tuin

In ongeveer 300 pagina schrijft Jitske Kramer in Jam Cultures over diversiteit en inclusie. Al jammend en improviserend dealen met diversiteit en streven naar meer inclusie en dus meedoen, meepraten en meebeslissen ofwel co-creatie.

Jam Cultures gaat over cultuur in een maatschappelijke context en is opgebouwd rond 5 thema's - te weten Onderscheid, Macht, Waarheid, Vertrouwen en Lef - die vervolgens in hoofdstukken worden uitgewerkt.

In het boek - ‘ramvol' kennis, wijsheid, modellen en inzichten - wordt de lezer stap voor stap meegenomen in de gedachtegang van Jitstke waarbij lessen van andere culturen worden aangehaald en wordt verwezen naar andere media als youtube-filmpjes. Door de veelheid en diepgang raak ik het gevoel van relevantie en samenhang af en toe kwijt. Gelukkig is het boek doorspekt met te beantwoorden vragen die de lezer aan het nadenken zet over (meer) inclusie en diversiteit alsook tips. Het boek is vooral serieus; boeiende verhalen die de lezer meeneemt om vervolgens lessen uit te leren ontbreken. Daardoor ervaar ik het meer als waardevol naslagwerk of studieboek dan een leesboek. De zoektocht daarin naar ‘hoe het zit' spreekt mij zeer aan en roept de behoefte op om een gesprek met elkaar aan te gaan. Daarmee is in ieder geval een begin op weg naar het doel naar meer inclusie gemaakt.

Edwin Tuin is veranderspecialist, universitair gastdocent Organisatietransformatie, eigenaar van adviesbureau Victalis en auteur van boek Alles draait om verandering.


Jam Cultures - 'Een prachtproduct'
16 juli 2019 | Nico Jong

Jam Cultures is weer een prachtig product uit de stal van Jitske Kramer. De heldere betogen in ieder hoofdstuk zijn gelardeerd met haar antropologische kennis en ervaring

Inclusie gaat over wie waaraan mag meedoen, waarover mag meepraten en over wat mag meebeslissen. Over dat mensen zichzelf kunnen zijn én tegelijkertijd goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat ze samen een solide eenheid vormen maar ook openstaan voor verschillen binnen de groep en daarbuiten. We zijn ons hele leven bezig onszelf te zijn én ons aan te passen: de inclusieparadox. Jitske Kramer noemt dat ‘jammen' in haar nieuwste boek Jam Cultures: iedereen zoekt zijn eigen geluid, heeft het lef dit te laten horen, om met elkaar samen in continue afstemming te komen tot een beter geheel.

Belangentegenstellingen en concurrerende (sub)groepen zijn een gegeven waar we dagelijks allemaal mee te maken hebben. De hamvraag is hoe we het vertrouwen tussen de verschillende partijen kunnen vergroten, zodat verschillen in harmonie kunnen blijven bestaan. Een inclusieve organisatie heft verschillen niet op, maar weet er goed mee om te gaan. In de meeste organisaties zijn we vooral bezig met objectiveren, rationaliseren en simplificeren. Als we inclusie serieus nemen, laten we subjectiviteit, irrationaliteit en complexiteit toe. Dat is een emotionele zaak, omdat het spanning, stress, verdriet en boosheid oplevert wanneer dat wat voor mensen belangrijk is, van anderen niet zichtbaar mag zijn. Die emoties worden aangewakkerd door feitelijke en gevoelde achterstellingen en het niet eerlijk verdelen van beloning, werk, scholing en privileges. Uiteindelijk gaat inclusie over de vraag hoe we samen mensen kunnen zijn.

Na de inleiding brengt Kramer vijf thema's onder de aandacht om tot meer inclusie te komen: onderscheid, macht, waarheid, vertrouwen en lef. Ieder thema krijgt een eigen hoofdstuk waarin ze uitlegt wat het inhoudt en welke theorieën van belang zijn. Ook komen reflectievragen aan bod en activiteiten ter verdieping. Verder hanteert de auteur door het hele boek acht principes die kunnen helpen om inclusieve manieren van samenwerken en samenleven te creëren: kloon niet, zie de macht van macht, daag de waarheid uit, geniet van het onbekende, niet of-of maar en-en, zoek actief het alternatief, varieer in ritme, en doe het samen. Verspreid door het boek presenteert ze persoonlijke teksten met woorden die voor haar zelf passen bij de emoties die loskomen bij het werken aan diversiteit en inclusie.

Nogmaals: Jam cultures is weer een prachtig product uit de stal van Jitske Kramer. De heldere betogen in ieder hoofdstuk zijn gelardeerd met haar antropologische kennis en ervaring. Het geheel leest als een trein en is mooi vormgegeven. Echt samenleven en samenwerken is niet eenvoudig, maar dat hebben de meesten onder ons zelf al wel ervaren.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jitkse Kramer, de auteur van Jam Cultures, verzorgt op 23 september 2019 samen met Dolf Jansen een eenmalig avondseminar rond haar boek in het Gooiland Theater in Hilversum.


Jam Cultures - 'Een boek vol handvatten'
4 juli 2019 | Anke Tijtsma

En weer ligt er zo'n fantastisch boek van Jitske Kramer voor mij op tafel. Jam Cultures. Een boek waar ik veel in herken. Als mens, en zeker ook als professional.

Hoe doen en praten we als mensen met elkaar? In dit boek zoomt Jitske Kramer in op wel en niet meedoen, meepraten en meebeslissen; want in de kern is dat waar inclusie over gaat. En diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Hoe we met inclusie (willen) omgaan is niet vanzelfsprekend. Niet in de organisaties waar we werken en niet in de buurt waar we wonen. Hoe kijk jij er naar?

De oproep van Jitske is heel expliciet; Wees jezelf en pas je aan. Met deze inclusieparadox hebben we te maken. Voortdurend. Allemaal. Daarom is het zo heerlijk om door dit boek te bladeren en die stukken te lezen die op dit moment bij jou resoneren. Kriskras door het boek heengaan is geen probleem, maar je kunt natuurlijk ook gewoon vooraan beginnen. Er staan voor ons allemaal heel herkenbare situaties in beschreven. Jaren geleden had ik me als directeur dolgraag door dit boek willen laten inspireren zodat bij een complex besluitvormingsproces iedereen mee had kunnen beslissen.

Ook de meer persoonlijke teksten van Jitske zullen ongetwijfeld herkenning oproepen bij veel lezers. Voor mij maken ze het boek completer omdat ze gevoelens verwoorden die ook mij niet vreemd zijn en die juist in het omgaan met diversiteit zo prangend kunnen opspelen; zelfs als je de theorie rondom inclusie kent.

Kramer introduceert in dit boek de zogenaamde jamcirkel, want omgaan met en werken met verschillen, dat moet iedereen. Want we zijn allemaal anders. Aan de hand van vijf aandachtsgebieden neemt de schrijver ons in dit boek mee om tot meer inclusie te komen. Via 1) verbinding en onderscheid begeleid ze je naar 2) macht, en 3) verschillende waarheden. Om daarna van 4) vertrouwen in elkaar en in het proces, als laatste in te gaan op lef om samen te werken aan meer inclusie. Daarnaast zul je de acht principes herkennen die Kramer al in een eerder boek beetpakte. Als je de andere boeken van haar kent, krijg je in dit boek een aantal opfrissers aangereikt. Die zijn gelukkig nergens storend. Juist fijn dat er weer een inspirerend naslagwerk van een collega-antropoloog in mijn boekenkast pronkt. Ieder hoofdstuk sluit af met ‘Hoe dan?'. Dat is prettig om wat je hebt gelezen verder te onderzoeken door bijvoorbeeld A) in gesprek te gaan met jezelf en anderen en/of B) in actie te komen. Voor een sessie met een team in de zorg krijg ik door het lezen van Jam Cultures meteen zin om een nieuwe gespreksvorm te ontwerpen en uit te proberen. Eentje waarmee ik het omgaan met verschillen in communiceren kan onderzoeken zowel via het gesprek als in de actie.

Weet je trouwens waarom de auteur het woord jammen koos? Omdat omgaan met verschillen tussen mensen iets weg heeft van het al improviserend muziek maken met elkaar. Altijd ongewis maar met je eigen geluid en vooral ook open en nieuwsgierig. Na de eerste - soms beangstigende - stap volgt hopelijk vertrouwen in de ander en in jezelf om iets maken - samen - met wat er is op dat moment. Het gaat om het verlaten van de status quo van de ‘verrukkelijke onwetendheid' waar we goed in gedijen. Diversiteit en inclusie halen ons uit onze comfortzone. Dat brengt ons in de stretchzone.

Vanochtend begeleidde ik een dialoog bij een team van de Nationale Politie. Boeiend om dan meteen te herkennen wat Jitske zo helder beschrijft: dat we geneigd zijn om in de comfortzone te blijven. Om grapjes te maken en af te vlakken zodra we echte verschillen in de groep voelen. Het samen onderzoeken van waarheden is niet gemakkelijk, want we verliezen daarmee de grip op de uitkomst. Juist in die onwetendheid over hoe het gesprek zal verlopen zien we ook de waardering opkomen voor elkaar en kunnen we de verschillen gaan waarderen. Dat vraagt samen durven jammen en vol moed in de stretchzone stappen. Ik vind het trouwens ook heel herkenbaar als Kramer verwijst naar de processen van innovatie en vernieuwing die je ziet in veel organisaties. We zeggen wel dat we andere geluiden willen horen, maar zodra die stemmen worden gehoord, vallen we liever terug in de comfortzone van wat we al kennen.

Jam Cultures reikt naast theorie ook prachtige vragen aan voor jezelf. Hoeveel inclusie kun jij aan? Aan het eind van de hoofdstukken staan de bronnen (literatuur en film) vermeld die de schrijver heeft gebruikt dus je kunt altijd zelf nog verdieping aanbrengen. Kortom een boek vol handvatten om nog beter met verschillen om te gaan. Daarom tot slot; wat pak jij als eerste op om die prachtige jamcirkel te onderzoeken?

Met anderen. Stretchend. Iedereen. Anders. Voortdurend. Onderzoekend. De jamcirkel rond. Steeds weer opnieuw.

Anke Tijtsma is antropoloog en gespreksontwerper. Vanuit Buro AanZet werkt ze bij diverse organisaties met kunst(enaars) om via verbeeldingskracht bij te dragen aan vernieuwing en sociale innovatie in o.a. de zorgsector. Klik hier voor al haar recensies.

 


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden