Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Ethiek voor financieel professionals - 'Praktische insteek'
15 juli 2020 | Paul Schollaardt

Gerard Verstegen en Aloy Soppe leveren met Ethiek voor financieel professionals en gedegen en goed leesbare gids af. Deze studie van ethiek voor de financiële professional definieert goed wat onder ethiek wordt verstaan.

Ethiek voor financieel professionals geeft handreikingen om tot gedegen ethische afwegingen te komen. Helaas verliest het betoog aan samenhang bij de behandeling van de organisatie- en maatschappelijke context. Voor financiële professionals biedt het overzicht en handelingsperspectief en daarmee voldoet het aan het doel van de schrijvers.

Ethiek voor financieel professionals is gericht op morele afwegingen waar de beroepsgroep mee te maken heeft. De schrijvers, Gerard Verstegen en Aloy Soppe, zijn respectievelijk registeraccountant en bedrijfseconoom en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hun betoog begint met een gedegen behandeling van ethiek en ethisch handelen. Daarbij schetsen ze de verschillende stromingen, zoals de beginsel- en gevolgenethiek. Het boek richt zich op de praktijk en voert, mede daarom, ook de zogenaamde verticale ethiek op. Deze ethiek is minder normerend en richt zich op de dialoog over ethische keuzes. Daarmee stellen ze zich op het standpunt dat ethisch handelen vooral betekent dat een zorgvuldige afweging gemaakt wordt.

Na de inleiding gaat het boek in op integriteit, een begrip dat ook in beroepscodes terugkomt. Als een organisatie haar integriteit wil bevorderen dan kan gekozen worden voor een nalevingsstrategie en/of een stimuleringsstrategie. De eerste is meer gericht op regels, de tweede op principes of, anders gesteld, de eerste kent veel structuur, de tweede richt zich op de cultuur. De lezer krijgt inzicht in integriteitsbevordering en handelingsperspectieven.
Heel praktisch wordt het bij de behandeling van moreel gedrag in de praktijk en de aanpak voor moreel redeneren. Duidelijk wordt hoe lastig het is om tot een goede morele afweging te komen, mede omdat verschillende belangen, waaronder het eigen belang van de professional, van invloed zijn. Het boek geeft inzicht in valkuilen en biedt een aanpak voor morele afwegingen. Voordeel hiervan is dat hierdoor voorafgaand aan een besluit de argumenten helder verwoord zijn. In het licht van een professionele verantwoording is dit van grote toegevoegde waarde.

De organisatiecontext gaat dieper in op bedrijfsethiek en integriteitsmanagement. Hierin kan vertrouwen een belangrijke rol spelen. De samenhang tussen vertrouwen en ‘control’ wordt geïllustreerd door een manier waarop gestuurd kan worden op vertrouwen.
Vervolgens komt ook de maatschappelijke context aan de orde. In dit gedeelte is de verbinding met ethische afwegingen beperkt, waardoor het betoog samenhang verliest. Dat geldt ook voor het, op zich nuttige, gedeelte dat aandacht schenkt aan belastingmoraal en de gedragscodes voor financieel professionals.

Ethiek voor financieel professionals geeft inzicht in dit relevante maar moeilijk te vatten begrip. De praktische insteek maakt dat professionals bij ethische afwegingen beter zicht krijgen op de keuzes die ze maken waardoor beter onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden.

ir Paul Schollaardt RC heeft zich in 2006 gevestigd als zelfstandig interim-manager. Daarvoor vervulde hij onder andere functies als productieleider en CFO.

Ethiek voor financieel professionals - 'Aanrader'
14 april 2020 | Frank van Kuijck

Financieel professionals worden vaak geacht advies te geven. Of regels te toetsen. Hoe vaak staan we hierbij niet voor een dilemma? Het is vaak kiezen uit het minst slechte alternatief. Het boek Ethiek voor financieel professionals kan hierbij behulpzaam zijn.

Ethisch handelen is belangrijk in relaties, ondernemingen en het maatschappelijk functioneren. Steeds vaker zullen relaties, netwerkpartners of opdrachtgevers afwegen hoe je als professional handelt. In Ethiek voor financieel professionals worden beschrijvingen en handvatten gegeven over wat ethiek is, wat integriteit is en hoe e.e.a. in context te plaatsen is. In 13 hoofdstukken en in 4 delen nemen de schrijvers je mee langs belangrijke begrippen, modellen, casuïstiek en spelregels.

De 4 delen gaan in op:

- Kernbegrippen rondom ethiek: wat is ethiek, welke traditionele benaderingen bestaan, welke nieuwe benaderingen van ethiek, integriteit, moreel gedrag en moreel redeneren

- Organisatie: bedrijfsethiek en sturen op vertrouwen

- Maatschappelijk: onze markteconomie en duurzaamheid

- Financieel professionals: ethiek en fiscaliteit en beroepscontext

Het boek maakt in het eerste deel op eenvoudige en simpele wijze duidelijk wat ethiek is en welke benaderingswijzen er bestaan. Aangegeven wordt dat er steeds meer een verschuiving plaatsgevonden heeft van morele normen naar het morele proces. Ook wordt duidelijk dat het ethische kader - of wat integer handelen is - niet voor de eeuwigheid hetzelfde is. Afhankelijk van de omstandigheden, geografische ligging en tijdsgeest zal ethiek en integriteit zich blijven ontwikkelen. Wat 10 jaar geleden nog als vanzelfsprekend werd gezien wordt nu als verderfelijk ervaren. Het boek illustreert de behandelde theorie en context op verschillende plaatsen met eenvoudige praktijksituaties die tot nadenken aanzetten.

Deel 2 van het boek gaat op de organisatorische context in van ethiek. Het gaat in op bedrijfsethiek, welke mythes er bestaan binnen bedrijven en hoe gestuurd kan worden op vertrouwen. Bij dit laatste komen verschil tussen hard en soft controls en het sturen op gerechtvaardigd vertrouwen aan de orde. Waarom nemen we in dezelfde situaties met verschillende mensen andere beslissingen?

Deel 3 geeft een beschrijving van het ethisch handelen en de impact van onze markteconomie op dit handelen. Als tweede in dit deel gaan de schrijvers in op de veranderingen die door duurzaamheidontwikkelingen ontstaan in het handelen van bedrijven en individuen.

Tot slot komt in deel 4 aan de orde hoe financieel adviseurs (fiscalisten, adviseurs, controllers en accountants) te maken krijgen met ethiek en wat de kerndilemma's zijn en welke regels voor hen gelden.

Ethiek voor financieel professionals geeft niet direct oplossingen. Zoals past bij het onderwerp beschijven de auteurs de theorieën en geven ze kaders aan die meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Immers: ethische afwegingen laten zich niet vangen in één oplossing. Het gaat erom dat je een kader of meetlat hebt waarlangs moeilijke vraagstukken afgewogen kunnen worden.

In het boek wordt op heldere wijze beschreven welke begrippen, theorieën en modellen gelden om dilemma's en ethische dilemma's af te wegen. Het zou voor mij nog meer op de inhoudelijke casuïstiek van financieel professionals mogen ingaan. Ethiek voor financieel professionals is een aanrader om op eenvoudige wijze kennis te maken met afwegingen rondom ethische problemen.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV (www.toetssteen.com). Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisaties om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden