Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
23 januari 2015 | Nico Jong

Macht is een ontastbaar fenomeen, maar speelt dagelijks in vele gedaanten een heel belangrijke rol in ieders leven. Macht is het vermogen om te bepalen. Het is invloed uitoefenen om dingen voor elkaar te krijgen. Maar de geschiedenis laat ook zien dat veel mensen zwaar geleden hebben onder extreme vormen van machtsmisbruik. Het is ons geboorterecht de macht over ons eigen leven te voeren en overal waar we met anderen te maken hebben, is sprake van machtsrelaties. Daarom wil Oscar David met zijn ‘Macht’ een bijdrage leveren aan het begrijpen van de dynamiek van macht.

Mensen strijden voor wat zij begeren. Dat is diep ingebakken in onze programmatuur. Het zit in onze aard om hiërarchische structuren te vormen met maar een leider aan de top. Tegelijkertijd heeft de mens de mogelijkheid te reflecteren op zichzelf en zodoende bewustzijn te ontwikkelen en te leren. In dat leerproces kan het inzicht ontstaan dat resultaten ook zonder machtsstrijd en met minder moeite tot stand kunnen komen.

Oscar David onderscheidt drie soorten macht. De meest primitieve vorm is macht 1.0. Degene die zich het best weet aan te passen aan de specifieke omstandigheden van de omgeving, heeft de meeste kans te overleven. Bij deze vorm van macht gaat het dus om het recht van de sterkste en het vermogen daadkrachtig op te treden wanneer dat nodig is. Macht 1.0 wordt gedreven door instincten die willen overleven en winnen. Macht 2.0 vult deze vorm aan en gaat over het vermogen om de uitingen van macht 1.0 te kanaliseren en te reguleren. Daar zijn mechanismen voor nodig die controleren of instanties en leiders zich aan gemaakte afspraken houden. Maar ook mechanismen die ervoor zorgen dat de macht in evenwicht blijft tussen partijen. Deze checks and balances worden ingezet als de schaduwkant van macht 1.0 zich toont en zijn destructieve werking in gang gezet wordt. Regelgeving en controle zijn dan nodig om excessen en machtsmisbruik te voorkomen. Nadeel is dat deze mechanismen veel geld kosten, creativiteit kunnen afremmen en nieuwe initiatieven kunnen tegenwerken. Macht 3.0 ten slotte, gaat over de capaciteit van mensen om macht uit te oefenen; om het vermogen om op een dienende manier te creëren en te verbinden. Het is de kunst de juiste machtsuitoefening bij iedere situatie te vinden.

De kracht van het boek van David is dat hij veel verschillende facetten van macht opdient. Facetten waarbij hij zowel put uit zijn eigen ervaring als psycholoog en organisatieadviseur als uit de vakliteratuur. Het brein, seks, het ego, drijfveren, reflectie, feedback en loutering zijn slechts enkele voorbeelden die in dit lezenswaardige boek aan bod komen. De hoofdstukken zijn kort en toegankelijk geschreven en bieden bij elkaar een breed inzicht in wat het ongrijpbare fenomeen macht betekent. Boeiende lectuur!


Macht!
23 januari 2015 | Nico Jong

Macht is een ontastbaar fenomeen, maar speelt dagelijks in vele gedaanten een heel belangrijke rol in ieders leven. Macht is het vermogen om te bepalen. Het is invloed uitoefenen om dingen voor elkaar te krijgen. Maar de geschiedenis laat ook zien dat veel mensen zwaar geleden hebben onder extreme vormen van machtsmisbruik. Het is ons geboorterecht de macht over ons eigen leven te voeren en overal waar we met anderen te maken hebben, is sprake van machtsrelaties. Daarom wil Oscar David met zijn ‘Macht’ een bijdrage leveren aan het begrijpen van de dynamiek van macht. Mensen strijden voor wat zij begeren. Dat is diep ingebakken in onze programmatuur. Het zit in onze aard om hiërarchische structuren te vormen met maar een leider aan de top. Tegelijkertijd heeft de mens de mogelijkheid te reflecteren op zichzelf en zodoende bewustzijn te ontwikkelen en te leren. In dat leerproces kan het inzicht ontstaan dat resultaten ook zonder machtsstrijd en met minder moeite tot stand kunnen komen.

Oscar David onderscheidt drie soorten macht. De meest primitieve vorm is macht 1.0. Degene die zich het best weet aan te passen aan de specifieke omstandigheden van de omgeving, heeft de meeste kans te overleven. Bij deze vorm van macht gaat het dus om het recht van de sterkste en het vermogen daadkrachtig op te treden wanneer dat nodig is. Macht 1.0 wordt gedreven door instincten die willen overleven en winnen. Macht 2.0 vult deze vorm aan en gaat over het vermogen om de uitingen van macht 1.0 te kanaliseren en te reguleren. Daar zijn mechanismen voor nodig die controleren of instanties en leiders zich aan gemaakte afspraken houden. Maar ook mechanismen die ervoor zorgen dat de macht in evenwicht blijft tussen partijen. Deze checks and balances worden ingezet als de schaduwkant van macht 1.0 zich toont en zijn destructieve werking in gang gezet wordt. Regelgeving en controle zijn dan nodig om excessen en machtsmisbruik te voorkomen. Nadeel is dat deze mechanismen veel geld kosten, creativiteit kunnen afremmen en nieuwe initiatieven kunnen tegenwerken. Macht 3.0 ten slotte, gaat over de capaciteit van mensen om macht uit te oefenen; om het vermogen om op een dienende manier te creëren en te verbinden. Het is de kunst de juiste machtsuitoefening bij iedere situatie te vinden.

De kracht van het boek van David is dat hij veel verschillende facetten van macht opdient. Facetten waarbij hij zowel put uit zijn eigen ervaring als psycholoog en organisatieadviseur als uit de vakliteratuur. Het brein, seks, het ego, drijfveren, reflectie, feedback en loutering zijn slechts enkele voorbeelden die in dit lezenswaardige boek aan bod komen. De hoofdstukken zijn kort en toegankelijk geschreven en bieden bij elkaar een breed inzicht in wat het ongrijpbare fenomeen macht betekent. Boeiende lectuur!


11 november 2014 | Carla Derijck

Macht is een beladen woord. We spreken, zeker in Nederland, liever van invloed of van leiderschap. Het hebben van macht zorgt voor de productie van adrenaline en dopamine. Dit leidt tot een biochemische respons in de hersenen waarmee scherpte ontstaat en vermoeidheid verdwijnt. De beloning: een verhoogde staat van alertheid en energie. Machtshormonen als beloning voor het nemen van verantwoordelijkheid. Is het zo eenvoudig? Nee, niet als het macht en integriteit betreft. Dan is het om met van Gaal te spreken ’another cook’.

Iedereen heeft te maken met macht en mensen hebben er goede en minder goede ervaringen mee. Nederlanders houden er niet zo van en om die reden is macht vaak bedekt onder een deken van informaliteit. Gelijkwaardigheid is vaak niet aan de orde. Het onderkennen van gelijkheid voorkomt illusies en frustratie. Oscar David beschrijft wat macht doet met de machthebber, waar het toe kan leiden en hoe daar mee om te gaan. Hiervoor wordt een palet aan macht gerelateerde onderwerpen besproken zoals: macht & brein, macht & seks, macht & ego, macht geld & geweten, macht & drijfveer, macht & reflectie, macht & religie en natuurlijk macht & integriteit. Hij laat zien dat het integer uitoefenen van macht organisaties veiliger, effectiever, energieker, innovatiever en transparanter maakt. En, dat integere macht een persoonlijke keuze is.

Het denken over macht wordt in versies weergegeven om te laten zien dat er wordt voortgebouwd op het bestaan van eerdere versies. Macht 1.0 gaat over de instincten over het recht van de sterkste. Macht 2.0 bestaat uit checks and balances, reguleert en is het antwoord op de destructieve werking die macht 1.0 kan hebben. Macht 3.0 behelst de integriteit van de macht. Het creëert, verbindt en is een bron van mogelijkheden en kansen. Daarmee staat niet langer het eigen overleven centraal maar de wens om waarde toe te voegen. In deze tijd zien we graag macht 3.0. Deze versie lijkt te impliceren een betere vorm van leiderschap te zijn. Dat is niet zo. Afhankelijk van de situatie en de context kan versie 1.0 zeker ook de beste optie zijn. Een leider kent en beheerst alle drie soorten van macht.

Door in te gaan op de laatste inzichten van de neurowetenschappen, de hechtingspsychologie en emotionele intelligentie leren we dat macht bijdraagt aan ordening en aan dingen gedaan krijgen. Macht draagt bij aan het richting geven aan het bestaan. Alleen kent macht ook keerzijdes: willekeur, eigenbelang, angst en het ontbreken van tegenspraak. De best werkzame formule om integer met macht om te gaan ligt besloten in het menselijke hart en het vermogen om onszelf te zijn stelt de auteur. Reflectie, ’ken uzelf’, is daarvoor een belangrijke factor. Zelfkennis als wapen om niet in de greep te komen van de vele verleidingen die macht met zich meebrengt. De versie macht met integriteit kent kracht, waardigheid en inspiratie. Integriteit betekent dat je bereid bent om alles in ogenschouw te nemen en van daaruit te handelen. Want hoe meer macht, hoe dichter bij de top, des te groter de competitie en des te belangrijker is het kunnen smeden van coalities. Topmanagers zijn als geen ander in staat tot het bouwen van coalities.

Het beeld van de harde kant van managen leeft nadrukkelijk in onze samenleving. We zien dit terug in harde en vaak terechte kritiek op (top)managers. Toch is er al jaren een ontwikkeling gaande in de 'zachte kant' van management die nadruk legt op de waarde van empathie, het begrip ’'Ubuntu' (vrij vertaald 'ik ben omdat wij zijn’) en reflectie. In de literatuur, in het onderwijs aan managers en ook in dit boek wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van zelfkennis en je eigen ontwikkeling daarin. Want wie zijn eigen emoties kent heeft de sleutel in handen voor invloedrijk leiderschap en goede verstandhoudingen.

‘Macht! van instinct tot integriteit’ is een boeiend en goed geschreven boek over een niet eenvoudig onderwerp. Door de aansprekende voorbeelden, de brede en gedegen aanpak een 'must read’.


Macht!
11 november 2014 | Carla Derijck

Macht is een beladen woord. We spreken, zeker in Nederland, liever van invloed of van leiderschap. Het hebben van macht zorgt voor de productie van adrenaline en dopamine. Dit leidt tot een biochemische respons in de hersenen waarmee scherpte ontstaat en vermoeidheid verdwijnt. De beloning: een verhoogde staat van alertheid en energie. Machtshormonen als beloning voor het nemen van verantwoordelijkheid. Is het zo eenvoudig? Nee, niet als het macht en integriteit betreft. Dan is het om met van Gaal te spreken ’another cook’. Iedereen heeft te maken met macht en mensen hebben er goede en minder goede ervaringen mee. Nederlanders houden er niet zo van en om die reden is macht vaak bedekt onder een deken van informaliteit. Gelijkwaardigheid is vaak niet aan de orde. Het onderkennen van gelijkheid voorkomt illusies en frustratie. Oscar David beschrijft wat macht doet met de machthebber, waar het toe kan leiden en hoe daar mee om te gaan. Hiervoor wordt een palet aan macht gerelateerde onderwerpen besproken zoals: macht & brein, macht & seks, macht & ego, macht geld & geweten, macht & drijfveer, macht & reflectie, macht & religie en natuurlijk macht & integriteit. Hij laat zien dat het integer uitoefenen van macht organisaties veiliger, effectiever, energieker, innovatiever en transparanter maakt. En, dat integere macht een persoonlijke keuze is.

Het denken over macht wordt in versies weergegeven om te laten zien dat er wordt voortgebouwd op het bestaan van eerdere versies. Macht 1.0 gaat over de instincten over het recht van de sterkste. Macht 2.0 bestaat uit checks and balances, reguleert en is het antwoord op de destructieve werking die macht 1.0 kan hebben. Macht 3.0 behelst de integriteit van de macht. Het creëert, verbindt en is een bron van mogelijkheden en kansen. Daarmee staat niet langer het eigen overleven centraal maar de wens om waarde toe te voegen. In deze tijd zien we graag macht 3.0. Deze versie lijkt te impliceren een betere vorm van leiderschap te zijn. Dat is niet zo. Afhankelijk van de situatie en de context kan versie 1.0 zeker ook de beste optie zijn. Een leider kent en beheerst alle drie soorten van macht.

Door in te gaan op de laatste inzichten van de neurowetenschappen, de hechtingspsychologie en emotionele intelligentie leren we dat macht bijdraagt aan ordening en aan dingen gedaan krijgen. Macht draagt bij aan het richting geven aan het bestaan. Alleen kent macht ook keerzijdes: willekeur, eigenbelang, angst en het ontbreken van tegenspraak. De best werkzame formule om integer met macht om te gaan ligt besloten in het menselijke hart en het vermogen om onszelf te zijn stelt de auteur. Reflectie, ’ken uzelf’, is daarvoor een belangrijke factor. Zelfkennis als wapen om niet in de greep te komen van de vele verleidingen die macht met zich meebrengt. De versie macht met integriteit kent kracht, waardigheid en inspiratie. Integriteit betekent dat je bereid bent om alles in ogenschouw te nemen en van daaruit te handelen. Want hoe meer macht, hoe dichter bij de top, des te groter de competitie en des te belangrijker is het kunnen smeden van coalities. Topmanagers zijn als geen ander in staat tot het bouwen van coalities.

Het beeld van de harde kant van managen leeft nadrukkelijk in onze samenleving. We zien dit terug in harde en vaak terechte kritiek op (top)managers. Toch is er al jaren een ontwikkeling gaande in de 'zachte kant' van management die nadruk legt op de waarde van empathie, het begrip ’'Ubuntu' (vrij vertaald 'ik ben omdat wij zijn’) en reflectie. In de literatuur, in het onderwijs aan managers en ook in dit boek wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van zelfkennis en je eigen ontwikkeling daarin. Want wie zijn eigen emoties kent heeft de sleutel in handen voor invloedrijk leiderschap en goede verstandhoudingen.

‘Macht! van instinct tot integriteit’ is een boeiend en goed geschreven boek over een niet eenvoudig onderwerp. Door de aansprekende voorbeelden, de brede en gedegen aanpak een 'must read’.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden