Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Management Summaries - Businessarchitect & Verandermeester
26 november 2019 | Bert Peene

Als je afgaat op de beschrijvende ondertitel van dit boek (Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting), lijkt Damens boek over meerdere onderwerpen te gaan: organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM.

In werkelijkheid worden ze samengebracht binnen een kader dat gevormd wordt door de ontwikkelingen waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd. Dat leidt onder meer tot de vraag wat die ontwikkelingen betekenen voor het professionaliteitsprofiel van personeels- en organisatiedeskundigen.

De snelle veranderingen in de samenleving dwingen organisaties hun business- en verdienmodellen drastisch te wijzigen. Bestuurders en managers in de boardroom weten alleen niet goed hoe. Dat komt onder meer, zo zegt auteur Ber Damen, doordat zij vast blijven houden aan de hark als metafoor van de organisatie en het command & control-mechanisme waarmee zij wordt bestuurd. Dat verhindert een serieuze ontwikkeling in de richting van de wendbaarheid die noodzakelijk is om te kunnen overleven.

In plaats van als hark kan het postmoderne organisatiemodel, het netwerkmodel, beter worden getypeerd als een pannenkoek. De pannenkoek staat voor de échte organisatie, dat wat zichtbaar is in de samenwerking binnen en tussen organisaties. Grafisch weergegeven levert dat geen organigram, maar een sociogram op. De pannenkoek kan evenmin als de hark zonder leiderschap. Leiderschap wordt echter wel vrijer over de organisatie verdeeld.

Als organisaties zich sneller moeten kunnen bewegen, veranderen en aanpassen, heeft dat ook consequenties voor de mensen die er werken. Hun wendbaarheid, inzetbaarheid en mobiliteit moeten worden verbeterd en versterkt. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor HR-professionals. Zij zullen zich moeten heroriënteren, opnieuw positioneren en omscholen. De traditionele HR-rollen van employee champion, strategic partner, en administrative expert voldoen niet langer; de nieuwe HR-professional zal businessarchitect, verandermeester en business owner moeten worden.

Een belangrijk doel van deze nieuwe rollen is het stimuleren van schoonheid in organisaties. Doel hiervan is mensen een positieve belevingswereld bieden. Schoonheid zit in het ontwerp en de inrichting van de organisatie, maar ook in het formuleren van een duidelijke richting. Visie, missie en ambitie zijn daarvoor geëigende tools.

De volledige summary van Businessarchitect & verandermeester van Ber Damen vindt u in de novembereditie van Management Summaries.


De natuur als uitvinder
11 augustus 2015 | Ger Post

Steve Jobs voorspelde al dat de grootste innovaties van de 21ste eeuw op het kruispunt van biologie en technologie zouden plaatsvinden. ‘A new era is beginning.’ Maar wat is precies een uitvinding? Volgens Van Dale een ‘vernuftig gevonden oplossing, meestal op technisch gebied’.

Ylva Poelman schrijft in De natuur als uitvinder (‘Miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar’) over het vernuft van de levende natuur, van biologische organismen tot biologische processen. En er zijn genoeg redenen om juist daarvan te leren, want ten opzichte van onze techniek gebruikt de natuur ‘bijna altijd minder energie en minder materiaal’. Om die reden leveren op de biologische techniek geïnspireerde oplossingen voor technische uitdagingen vaak een aanzienlijke efficiencywinst.

Behalve dat de natuur minder energie en materialen gebruikt, beschrijft Poelman nog een aantal redenen om te spieken in de natuur. De natuur kent een ongekende gevoeligheid en nauwkeurigheid, optimaliseert moeiteloos verschillende functies tegelijkertijd, verzoent tegenstrijdige eisen met elkaar, werkt bij omgevingsdruk en –temperatuur en recyclet alle materialen. ‘Daar kunnen wij nog wel wat van leren.’

Behalve dat de auteur beschrijft hoe de natuur concrete oplossingen biedt voor (medisch)technische uitdagingen (directe bionicamethode), geeft ze algemene ontwerpregels (indirecte bionicamethode) die op de natuur zijn geïnspireerd. ‘De evolutionaire strategie en het gedrag van dieren bieden oplossingen voor optimalisatieproblemen. Ook levert hun gedrag inspiratie voor aansprekende metaforen en sociale innovatie.’

(De gehele summary van dit even typische als fraaie ‘out of the box’ boek kunt u lezen in de oktober editie van de uitgave Management Summaries.)


Management Summaries: Nieuwe Business Modellen
27 januari 2015 | Ronald Buitenhuis

Duurzaamheid wordt volwassen, aldus Jan Jonker. Mensen in de samenleving komen in beweging. Ze vinden dat het anders kan en vooral ook moet. En wel richting een ‘WEconomy’. Dat vereist samen werken en samenwerken, want alleen dan beklijven de noodzakelijke initiatieven om te komen tot zo’n ‘WEconomy’.

Duurzaamheid vraagt dus om meervoudige waardecreatie. In een Nieuw Business Model (NBM) werken mensen aan een samenhangende set van sociale, ecologische én economische waarden. Behalve uit geld kunnen die bestaan uit uren, energie en andere transactiemiddelen: waarden die niet een bijproduct zijn of het gevolg van goede bedoelingen, maar die bewust worden georganiseerd.

Kern van een Nieuw Business Model is een uitgewerkt transactiemodel op basis van principes en ontwerpregels. Veel Nieuwe Business Modellen dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vragen en uitdagingen. Aan waardecreatie geven zij richting op basis van co-creatie. Daarbij gelden drie principes: meervoudig, gedeeld en collectief.

Uitgangspunt is steeds een aantal mensen tussen wie een idee ontstaat en tot ontwikkeling wordt gebracht. Tussen die mensen wordt een complexe waarde georganiseerd die een collectief karakter krijgt. Mee helpen maken, investeren en realiseren betekent ook risico’s mee dragen en mee delen in de opbrengsten. Partijen vinden elkaar op basis van gezamenlijke interesses, oplossingsrichtingen en waarden. Ze werken met elkaar samen omdat ze dat willen, kunnen, en ambiëren.

In het proces van idee naar realisatie is er een ontwerpfase waarin op basis van de principes (meervoudig, gedeeld en collectief) een idee wordt vertaald in een (lokaal, regionaal of landelijk) plan, met daarbij een analyse van haalbaarheid en risico op basis van de benodigde sociale en materiële bronnen. Dat leidt tot een aanbod of waardepropositie. De kroon op het werk is een gemeenschap waarin mensen dat wat ze samen organiseren ook zelf gebruiken en benutten.

Dit is een ingekorte versie van de Management Summary van Nieuwe Business Modellen.

Meer informatie over Management Summaries vindt u op www.managementboek.nl/bestellijst/summaries


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden